Menu

Seznam článků Tag - emise

EU zpřísní limity nákladním vozidlům a autobusům. Evropská unie opakuje stejné chyby

Evropský parlament schvaloval 10. 4. 2024 regulaci, která zpřísní stávající normy emisí skleníkových plynů z nákladních vozidel a autobusů.

Větší a těžší nákladní vozidla – kontroverzní návrhy na změnu pravidel EU

V zájmu optimalizace účinnosti dopravy a snížení emisí znečišťujících látek, zejména CO2, se objevily další návrhy na změnu předpisů EU. Tentokrát se jedná o povolení větších a těžších nákladních vozidel. Ukazuje se však, že navrhované změny mohou být kontraproduktivní.

Jak zkontrolovat zařazení vozidla do nové emisní třídy CO2?

Vozidla registrovaná v Systému elektronického mýtného budou k 1. březnu 2024 automaticky zařazena do základní emisní třídy CO2 1. U vozidel s datem první registrace po 1. červenci 2019 si mohou provozovatelé ověřit v dokumentech výrobce a v internetovém Vyhledávači emisní třídy CO2, zda nemají nárok na zařazení do vyšší emisní třídy CO2 s nižšími poplatky.

Naplnění ambiciózní dohody o snižování emisí CO2 pro nákladní vozidla a autobusy nebude realizovatelné bez přijetí motivačního rámce na národní úrovni

Včerejší politická dohoda k návrhu cílů CO2 zakotvuje velmi ambiciózní časový plán dekarbonizace pro těžká nákladní vozidla a autobusy. Bez současného nastavení efektivního národního rámce pro jejich provoz, bude ohrožena jeho úspěšná realizace i ekonomika odvětví přepravy zboží a osob.

Mýtné sazby pro vozidla nad 3,5 tuny se od března rozšíří o poplatek za emise CO2

Systém elektronického mýtného v České republice zavede od 1. března 2024 novou složku mýtných poplatků, která zohlední produkci emisí CO2 u vozidel podléhajících zpoplatnění. Změna je zavedena v souvislosti s implementací směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/362, jejímž cílem je podpořit další snižování produkce emisí CO2.

Jak alternativní paliva ovlivňují opotřebení motoru nákladních vozidel?

Ambiciózní cíle Evropské unie v oblasti snižování emisí CO2 pro těžká nákladní vozidla znamenají, že alternativní paliva získávají na popularitě. Tento proces probíhá pomalu a stále je naprostá většina nově registrovaných nákladních vozidel v zemích EU vybavena nízkoemisními dieselovými motory. Zároveň se postupně zvyšuje počet těžkých nákladních vozidel na alternativní paliva a strategie snižování emisí […]

Scania Super je v nejvýhodnější emisní třídě pro nový výpočet německého mýta

Od začátku prosince 2023 přechází Německo na nový systém výpočtu mýtných poplatků, který se odvíjí od emisí CO2. Pohonné ústrojí Scania Super si díky důrazu na efektivitu a spotřebu paliva, která je v porovnání s předchůdci nižší o 8 procent, připisuje další výhodu. V nejobvyklejších konfiguracích pro dálkovou přepravu se drží v nejlepší emisní třídě […]

Nařízení o emisních cílech CO2 pro těžká nákladní vozidla a autobusy: Rada vykročila správným směrem, značná rizika však přetrvávají

Sdružení automobilového průmyslu vnímá obecný přístup Rady Evropské unie jako posun správným směrem. Současně však AutoSAP vyjadřuje vážné obavy ohledně navrhovaných cílů a přístupu, který zůstává nadále velmi ambiciózní, ale i nedostatečně flexibilní. Za významný krok správným směrem naopak považuje vynětí všech dálkových a příměstských autobusů a posunutí závazku plně bezemisních městských autobusů o pět […]

Omezení rychlosti nákladních vozidel na 85 km/h. Má to smysl?

Změnou maximální rychlosti vozidla o pouhých 5 km/h lze podstatně zvýšit bezpečnost a snížit emise. Především však jde o výrazné snížení spotřeby paliva. Znamená to, že maximální rychlost nákladních vozidel bude v dohledné době omezena na 85 km/h?

Bude Euro 7 zablokováno?

Euro 7 by teoreticky mělo vstoupit v platnost již v polovině roku 2025. Čím méně času však do tohoto data zbývá, tím větší odpor se proti zavedení nové emisní normy zvedá. Osm evropských zemí zaslalo na odpovědná místa oficiální dopis, v němž nastínilo svůj postoj k normě Euro 7. Že se pod dokument nepodepsala jedna […]