POLITIKA OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

I. Údaje správce osobních údajů

Dovolujeme si vás informovat, že správcem vašich osobních údajů je MotoFocus Alfred i Małgorzata Franke Spółka Komandytowa se sídlem ve Varšavě, ul. Za Dębami 3 (05-075 Warszawa), zapsaná do registru podnikatelů Celostátního soudního rejstříku pod číslem KRS: 0001044742, NIP (DIČ PL): 9522234983 a REGON (IČ PL): 523832141, kontakt na správce – e-mailová adresa: ado@motofocus.pl, dále jen „Správce“.

Správce zpřístupňuje webové stránky dostupné na adrese https://truckfocus.cz/  (dále jen: „Webové stránky“) a spravuje je.

Správce poskytuje a spravuje internetové služby dostupné na adrese www.truckfocus.cz (dále jen: „Internetové služby“).

II. Účely a důvody zpracování osobních údajů uživatelů používajících Internetových služeb

Účel zpracovávání Rozsah údajů Právní základ
vaše používání Internetových služeb
 • IP adresa; 
 • historie používání Internetových služeb; •
 • údaje o použitém webovém prohlížeči.
Právním základem pro takové zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, který umožňuje zpracování osobních údajů, pokud jsou nezbytné k plnění smlouvy nebo k provedení kroků k uzavření smlouvy.
Příjem žádostí o účast na školení
 • jméno a příjmení; 
 • firma nebo název zaměstnavatele; 
 • emailová adresa; 
 • telefonní číslo.
Právním základem pro takové zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, který umožňuje zpracování osobních údajů, pokud jsou nezbytné k plnění smlouvy nebo k provedení kroků k uzavření smlouvy
Prošli jste test způsobilosti (“Výcvik znalostí”). Osoby mladší 16 let nesmějí procházet testy způsobilosti.
 • emailová adresa; 
 • jméno a příjmení, pokud byly uvedeny.
Právním základem pro takové zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, který umožňuje zpracování osobních údajů, pokud jsou nezbytné k plnění smlouvy nebo k provedení kroků k uzavření smlouvy
Obdržení jmenného certifikátu potvrzujícího způsobilost
 • jméno a příjmení,
 • emailová adresa; 
Právním základem pro takové zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, který umožňuje zpracování osobních údajů, pokud jsou nezbytné k plnění smlouvy nebo k provedení kroků k uzavření smlouvy
Příjem push oznámení
 • uživatelské ID.
Právním základem pro takové zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, který nám umožňuje zpracovávat osobní údaje na základě dobrovolně uděleného souhlasu (při prvním vstupu na web se ptáme, zda souhlasíte se zasíláním push oznámení).
Příjem newsletteru (informace o zajímavých akcích v oboru, průzkumy trhu, novinky, ale i akce našich partnerů z automobilového průmyslu). Osoby mladší 16 let se k příjmu newsletteru nemohou přihlásit.
 • e-mail adresa;
 • jméno.
Právním základem pro takové zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, což nám umožňuje sledovat náš oprávněný zájem, který je v tomto případě realizace našich marketingových cílů.
Příjem obchodních informací
 • e-mail adresa;
 • jméno.
Právním základem pro takové zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, který umožňuje zpracování osobních údajů na základě dobrovolně uděleného souhlasu (souhlas dáváte přihlášením k příjmu newsletteru).
Pořádání soutěží
 • jméno a příjmení; 
 • emailová adresa;  
 • další údaje uvedené pokaždé v pravidlech soutěže, zejména korespondenční adresa (o výhercích).
Právním základem pro takové zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, což nám umožňuje sledovat náš oprávněný zájem, který je v tomto případě realizace našich marketingových cílů.
Zanechávání komentářů
 • IP adresa;
 • nick.
Právním základem pro takové zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, který umožňuje zpracování osobních údajů na základě dobrovolně uděleného souhlasu (souhlas se vyjadřuje zveřejněním komentáře).
Kontakt s vámi
 • jméno a příjmení; 
 • adres e-mail;
 • emailová adresa;  
 • údaje o záležitosti, ve které se obracíte.
Právním základem pro takové zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, což nám umožňuje realizovat náš oprávněný zájem, kterým je v tomto případě zajištění řádné a efektivní komunikace mezi Správcem osobních údajů a uživateli.
Vyřizování reklamací
 • emailová adresa; 
 • jméno a příjmení, pokud byly uvedeny.
Právním základem pro takové zpracování údajů je za prvé čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, který umožňuje zpracování osobních údajů, pokud jsou nezbytné k plnění smlouvy nebo přijetí kroků k uzavření smlouvy, za druhé čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR, který umožňuje zpracování osobních údajů, pokud je toto zpracování nezbytné k tomu, aby Správce osobních údajů mohl plnit své povinnosti vyplývající ze zákona.
Příjem personalizované reklamy
 • informace shromažďovány pomocí analytických nástrojů
Právním základem pro takové zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, což umožňuje Správci osobních údajů sledovat jeho oprávněný zájem, který je v tomto případě realizace marketingových cílů Správci osobních údajů.
Používání cookie souborů
 • informace shromažďovány prostřednictvím cookie souborů.
Právním základem pro takové zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, který umožňuje zpracování osobních údajů na základě dobrovolně uděleného souhlasu (při prvním vstupu na webovou stránku jste požádáni o souhlas s používáním cookie).
Analytický cíl
 • datum a čas návštěvy webové stránky, 
 • typ operačního systému,  
 • IP adresa, 
 • typ webového prohlížeče používaného k procházení webu, 
 • doba strávená na webu, 
 • navštívené podstránky, navigační cesty webu a na zdroje odkazů.
Právním základem pro takové zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, který umožňuje zpracování osobních údajů, pokud tímto způsobem Správce osobních údajů vykonává svůj oprávněný zájem (v tomto případě je zájmem Správce znát aktivitu uživatelů Internetových služeb).
Plnění povinností v rozsahu ochrany osobních údajů
 • jméno a příjmení, jsou-li uvedeny; 
 • emailová adresa; 
 • telefonní číslo; 
 • IP adresa; 
 • historie používání Internetových služeb.
Právním základem pro takové zpracování údajů je za prvé čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR, který umožňuje zpracování osobních údajů, pokud je toto zpracování nezbytné k tomu, aby Správce osobních údajů mohl plnit své povinnosti vyplývající ze zákona; za druhé, čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, který umožňuje zpracování osobních údajů, pokud tímto způsobem Správce osobních údajů realizuje svůj oprávněný zájem (v tomto případě je zájmem Správce mít znalosti o lidech, kteří např. uplatňují svá práva podle GDPR). 
Zjišťování, vyšetřování nebo obrana proti nárokům
 • jméno a příjmení, jsou-li uvedeny; 
 • emailová adresa; 
 • IP adresa; 
 • historie používání Internetových služeb.
Právním základem pro takové zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, který umožňuje zpracování osobních údajů, pokud tímto způsobem Správce osobních údajů realizuje svůj oprávněný zájem (v tomto případě je zájmem Správce disponovat osobními údaji, které umožní zjišťovat, stíhat nebo bránit se proti nárokům uživatelů a třetí strany).
Archivní a evidenční účel
 • jméno a příjmení, jsou-li uvedeny; 
 • emailová adresa; 
 • telefonní číslo; 
 • IP adresa; 
 • historie používání Internetových služeb.
Právním základem pro takové zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, který umožňuje zpracování osobních údajů, pokud tímto způsobem Správce osobních údajů realizuje svůj oprávněný zájem (v tomto případě je zájmem Správce disponovat osobními údaji, které budou prokazovat skutečnosti související s užíváním Internetových služeb). 

III. Cookie soubory

 1. Správce v rámci Internetových služeb, stejně jako ostatní subjekty, využívá tzv. cookie, tedy krátké textové informace uložené v počítači, telefonu, tabletu nebo jiném zařízení, které používáte. Mohou je číst jak systém Správce, tak systémy patřící jiným subjektům, jejichž služby využíváme (např. Google, Facebook). Kromě toho Správce v omezené míře využívá i další technologie trvalého ukládání informací, např. lokální localStorage, které stejně jako cookie soubory ukládají krátké textové informace na zařízení uživatele. LocalStorage ukládá data trvale, dokud je uživatel neodstraní. 
 2. Cookie a localStorage plní v rámci Internetových služeb mnoho funkcí, nejčastěji užitečných, které se pokusíme popsat níže (pokud jsou informace nedostatečné, kontaktujte nás):
  • zajištění bezpečnosti – slouží k ochraně osobních údajů uživatele před neoprávněným přístupem. Za tímto účelem používáme následující cookie soubory:
   • o bp_user-role – slouží k omezení přístupu uživatele k určitým stránkám, jako je back office, stránka účtu atd. 
   • bp_user-registered – používá se k určení, kteří uživatelé mají přístup k soukromým stránkám webu. Toto je funkční cookie. 
   • bp_ut_session – používá se k omezení přístupu uživatele k určitým stránkám, jako je back office, stránka účtu atd.
  • dopad na procesy a efektivitu používání Internetových služeb – cookie soubory a další technologie se používají k tomu, aby Internetové služby fungovaly efektivně a abyste mohli využívat funkce na nich dostupné, což je možné mimo jiné zapamatováním nastavení mezi následnými návštěv na Webu. Díky nim se můžete efektivně pohybovat v rámci Internetových služeb i jednotlivých podstránek. Za tímto účelem používáme následující cookie:
   • Gdyn – Gemius nastavuje tento cookie soubor, aby zabránil uživatelům Internetu v častém objevování průzkumu použitého pro průzkum.
  • stav relace – informace o tom, jak návštěvníci používají Internetových služeb, jsou uloženy v cookie a dalších technologiích, např. jaké podstránky se zobrazují nejčastěji. Umožňují také identifikovat chyby zobrazené na některých podstránkách. Cookie soubory slouží k ukládání tzv. „stav relace“ pomáhají zlepšovat služby a zvyšovat komfort používání Internetových služeb. Za tímto účelem používáme následující cookie soubory:
   • PHPSESSID – používá se k uložení a identifikaci jedinečného identifikátoru relace uživatele za účelem správy relace uživatele na webu. Tento soubor je souborem relace a je smazán po zavření všech oken prohlížeče.
  • vytváření statistik – cookie soubory a další technologie se používají k analýze toho, jak Uživatelé používají Webové stránky (kolik uživatelé Webové stránky otevírají, jak dlouho na nich zůstávají, o jaký obsah je největší zájem atd.). Díky tomu jej lze neustále vylepšovat a upravovat podle preferencí uživatelů. Za účelem sledování aktivity a vytváření statistik používáme nástroje Google, jako je Google Analytics, jak je podrobněji popsáno v bodě V. Pro účely vytváření statistik používáme následující cookie soubory:
   • ga – Instalováno službou Google Analytics, počítá údaje o návštěvnících, relacích a kampaních a sleduje využití webu pro sestavu analýzy webu. Cookie soubor ukládá informace anonymně a přiřazuje náhodně vygenerované číslo k rozpoznání unikátních návštěvníků. 
   • _gid – Cookie soubor _gid instalovaný Google Analytics ukládá informace o tom, jak návštěvníci web používají, a zároveň vytváří analytickou zprávu o výkonu webu. Některá ze shromažďovaných údajů jsou počet návštěvníků, jejich zdroj a stránky, které anonymně navštěvují. 
   • gat_gtag_UA_5062136_4 – nainstalovaný společností Google pro rozlišení uživatelů.
  • związane z reklamą – w tym celu wykorzystujemy następujące cookie:
  • související s reklamou – pro tento účel používáme následující cookie soubory: o Gtest – cookie Gtest je součástí platformy pro průzkum trhu Gemius, která se používá k vytváření statistik o používání webových stránek. o GAD – soubor z AdOcean sloužící ke správě reklamních kampaní.
   • Gtest – cookie Gtest je součástí platformy pro průzkum trhu Gemius, která se používá k vytváření statistik o používání webových stránek.
   • GAD – soubor z AdOcean sloužící ke správě reklamních kampaní.
  • zobrazování videí z YouTube a Vimeo – za účelem vložení videí z YouTube a Vimeo v rámci Internetových služeb používáme cookie soubory odesílané těmito subjekty. Cookie soubory se načítají při přehrávání videa. Pokud nesouhlasíte s používáním těchto cookie, nezapínejte videopřehrávač viditelný v Internetových službách.
 3. Váš webový prohlížeč ve výchozím nastavení povoluje používání cookie souborů na vašem zařízení, proto při první návštěvě vyslovte souhlas s používáním cookie souborů. Pokud si však nepřejete při používání Internetových služeb používat cookie soubory, můžete změnit nastavení ve svém webovém prohlížeči – zcela zablokovat automatické zpracování cookie souborů nebo požádat o upozornění při každém umístění cookie souborů do zařízení. Nastavení lze kdykoli změnit. 
 4. Při respektování autonomie všech lidí používajících Internetových služeb se cítíme povinni vás informovat, že zakázání nebo omezení používání cookie, smazání dat souvisejících s localStorage může způsobit poměrně vážné potíže při používání Internetových služeb, např. v podobě delší doby načítání Internetových služeb, omezení používání funkcí atd.

IV. Technologie Web Push

 1. Správce používá technologii Web Push, aby vás informoval o důležitých informacích a událostech.
 2. WebPush je technologie, která umožňuje jednosměrnou komunikaci s vámi v reálném čase prostřednictvím webového prohlížeče, který používáte. Prohlížeč vám bude posílat krátké textové zprávy zobrazené na obrazovce zařízení, které používáte. 
 3. Při první návštěvě Internetových služeb vás žádáme o souhlas s používáním technologie Web Push (push oznámení). Po akceptování příjmu upozornění vám prohlížeč přidělí jedinečný identifikátor, díky kterému se budou zprávy odesílat.  
 4. Push notifikace je možné zablokovat změnou nastavení ve vašem prohlížeči.

V. Průzkum aktivity uživatelů Internetových služeb

 1. Správce pro analytické účely, jakož i pro zvyšování kvality poskytovaných služeb, využívá IT nástroje, které jsou poskytovány externími dodavateli, a proto využívá následující nástroje:
  • Google Analytics — w celu zbierania danych o użytkownikach odwiedzających Serwis;
  • AdOcean – k průzkumu příjemců reklam v rámci Internetových služeb; 
  • Facebook Pixel – k cílení personalizovaných reklam na Facebooku z hlediska chování uživatelů v rámci Internetových služeb; 
  • HotJar – za účelem shromažďování analytických údajů o uživatelích navštěvujících Internetové služby.
 2. Výše ​​uvedené nástroje jsou používány s vaším souhlasem, vyjádřeným při prvním vstupu na stranu Internetových služeb.
 3. Údaje shromážděné v souvislosti s používáním výše uvedených nástrojů jsou využívány mj. k sledování aktivity uživatele v rámci Internetových služeb, definování cílové skupiny pro reklamy nebo měření efektivity reklamy. Díky těmto nástrojům mohou uživatelé mj. sledovat personalizované reklamy.
 4. Údaje shromážděné v souvislosti s Facebook Pixel pluginem jsou anonymní. Rádi bychom vás však informovali, že Facebook může spojit informace shromážděné v rámci Internetových služeb s dalšími informacemi shromážděnými o vás v souvislosti s používáním Facebooku a použít takto shromážděné informace pro marketingové účely (více informací: https://www.facebook.com/privacy/explanation).  Správce nemá na takové případné jednání Facebooku žádný vliv.
 5. Pokud se domníváte, že bychom neměli zpracovávat vaše osobní údaje pomocí výše uvedených nástrojů, můžete svůj souhlas kdykoli odvolat a shromažďování údajů pro jejich potřeby zablokovat. 
 6. Chcete-li zablokovat provoz služby Google Analytics, musíte si stáhnout a nainstalovat příslušný doplněk prohlížeče, který je k dispozici na následující adrese: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl&fbclid=IwAR3H667DTSlA7u3Q7M4oVGr2aXiecyE6lE9bCdTJEKJv1-sByqjuU5c6aU .
 7. Provoz uvedených nástrojů můžete kdykoli obnovit obnovením svého souhlasu. 

VI. Právo odvolat souhlas

 1. Pokud je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu, můžete tento souhlas kdykoli odvolat – dle svého uvážení. 
 2. Pokud si přejete odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, stačí zaslat e-mail přímo na adresu Správce – ado@motofocus.pl. 
 3. Pokud bylo zpracování vašich osobních údajů založeno na souhlasu, jeho odvolání nečiní do té doby zpracování osobních údajů nezákonným. Jinými slovy, do odvolání souhlasu máme právo zpracovávat vaše osobní údaje a jeho odvoláním není dotčena zákonnost aktuálního zpracování.

VII. Požadavek na poskytnutí osobních údajů

 1. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a závisí na vašem rozhodnutí. Poskytnutí určitých osobních údajů je však nezbytné ke splnění vašich očekávání ohledně používání Internetových služeb. 
 2. Pokud zanecháváte komentář, vyplníte přihlášku související se školením nebo kurzem, vyřešíte test způsobilosti nebo předložíte ochotu obdržet certifikát potvrzující vaše kompetence – poskytnutí vašich údajů je nezbytné pro splnění vašich požadavků souvisejících se službami, které poskytujeme. 
 3. Pokud nás kontaktujete v jakékoli záležitosti související s Internetovými službami nebo dalšími službami, které poskytujeme, může být pro zodpovězení vašeho dotazu nutné poskytnout vaše kontaktní údaje. 
 4. Pokud je požadavek na poskytnutí vašich údajů vyžadován zákonem – poskytnutí vašich údajů je vaší povinností.

VIII. Automatizované rozhodování a profilování

vaše údaje nepoužíváme k automatizovanému rozhodování, které by mohlo ovlivnit vaši právní situaci nebo ve vztahu k vám způsobit jiné obdobně významné dopady.

IX. Příjemci osobních údajů

 1. Jako většina podnikatelů využíváme při své činnosti pomoci jiných subjektů, což často obnáší nutnost poskytnutí osobních údajů. Proto můžeme v případě potřeby předat vaše údaje našim subdodavatelům, hostingové společnosti, poštovní společnosti, právníkům, vlastníkům sociálních sítí, poskytovatelům IT a softwarových služeb a dalším subjektům, jejichž zboží nebo služby jsou pro nás nezbytné k poskytování služeb souvisejících s Internetovými službami. 
 2. Dále se může stát, že např. na základě příslušného zákonného ustanovení nebo rozhodnutí příslušného orgánu budeme muset vaše osobní údaje předávat i dalším subjektům, ať už veřejným nebo soukromým. Proto je pro nás extrémně obtížné předvídat, kdo může požádat o poskytnutí osobních údajů. Přesto dbáme na to, abychom každý případ žádosti o zpřístupnění osobních údajů analyzovali velmi pozorně a velmi pečlivě, abychom náhodně neposkytli informace neoprávněné osobě.

X. Předávání osobních údajů do třetích zemí

 1. Jako většina podnikatelů využíváme různé populární služby a technologie nabízené subjekty jako Microsoft nebo Google. Tyto společnosti mají sídlo mimo Evropskou unii, a proto se s nimi ve světle ustanovení GDPR zachází jako s třetími zeměmi. 
 2. GDPR zavádí určitá omezení při předávání osobních údajů do třetích zemí, protože zde zpravidla neplatí evropská nařízení, může se ochrana osobních údajů občanů Evropské unie ukázat jako nedostatečná. Proto je každý správce údajů povinen stanovit právní základ pro takový přenos. 
 3. Z naší strany vás ujišťujeme, že při využívání služeb a technologií předáváme osobní údaje pouze subjektům ze Spojených států amerických a pouze těm, které se zapojily do programu Privacy Shield, na základě prováděcího rozhodnutí Evropské komise ze dne 12. července 2016 – více k tomuto tématu si můžete přečíst na webu Evropské komise https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfersoutside-eu/eu-us-privacy-shield_cs. Subjekty, které se zapojily do programu Privacy Shield, garantují, že budou dodržovat vysoké standardy ochrany osobních údajů platné v Evropské unii, proto je využívání jejich služeb a technologií v procesu zpracování osobních údajů legální. 
 4. Kdykoli vám poskytneme další vysvětlení týkající se předávání osobních údajů, zejména pokud tato záležitost vyvolává vaše obavy.

XI. Doba zpracování dat

 1. V souladu s platnou legislativou nezpracováváme vaše osobní údaje „po neomezenou dobu“, ale po dobu potřebnou k dosažení stanoveného cíle. Po uplynutí této doby budou vaše osobní údaje nenávratně vymazány nebo zničeny. 
 2. K jednotlivým dobám zpracování osobních údajů si vás dovolujeme informovat, že osobní údaje zpracováváme po dobu:
  • používání Internetových služeb – ve vztahu k osobním údajům zpracovávaným za účelem využití funkčnosti Internetových služeb; 
  • 3 roky nebo 6 let + 1 rok – ve vztahu k osobním údajům zpracovávaným za účelem zjišťování, šetření nebo obhajoby nároků; volba 3 nebo 6 let závisí na tom, zda jsou obě strany podnikateli či nikoli; 
  • promlčecí lhůta pro nároky – ve vztahu k údajům zpracovávaným pro tento účel;  
  • doba trvání soutěže – ve vztahu k údajům zpracovávaným v souvislosti se soutěžemi; 
  • fungování newsletteru – ve vztahu k údajům zpracovávaným v souvislosti se zasíláním newsletteru;
  • zveřejnění komentáře – ve vztahu k údajům zpracovávaným v souvislosti se zanecháním komentáře v rámci Internetových služeb; 
  • do ukončení školení nebo kurzu a vyúčtování Správce s pořadatelem školení nebo kurzu – ve vztahu k údajům zpracovávaným v souvislosti s poskytováním osobních údajů organizátorům školení nebo kurzu; 
  • 1 rok od okamžiku absolvování testu kompetence – ve vztahu k údajům zpracovávaným v souvislosti s absolvováním testu kompetence uživatelem za účelem opětovného vydání certifikátu potvrzujícího kompetence na žádost uživatele; 
  • do doby účinného vznesení námitky nebo dosažení účelu zpracování – ve vztahu k osobním údajům zpracovávaným na základě oprávněného zájmu Správce osobních údajů; 
  • dokud nezastarají nebo neztratí svou užitečnost, nejdéle však po dobu 2 let – ve vztahu k osobním údajům zpracovávaným zejména pro účely správy Internetových služeb.
 3. Období počítáme v letech od konce roku, ve kterém jsme začali zpracovávat osobní údaje za účelem zlepšení procesu výmazu nebo likvidace osobních údajů. Samostatný výpočet termínu pro každou službu by s sebou nesl značné organizační a technické potíže a rovněž značné finanční náklady, proto stanovení jediného data pro výmaz nebo likvidaci osobních údajů nám umožňuje řídit tento proces efektivněji. 
 4. Pokud např. uplatníte právo být zapomenut, vydáte konkrétní správní rozhodnutí nebo požadavek vyplývající přímo ze zákonného ustanovení, může samozřejmě k výmazu osobních údajů dojít dříve, než vyplývá z odst. 2. Každou takovou situaci posuzuje Správce osobních údajů individuálně. 
 5. Dodatečný rok související se zpracováním osobních údajů shromážděných pro plnění smlouvy je dán tím, že hypoteticky můžete podat reklamaci chvíli před uplynutím promlčecí doby, žádost může být doručena se značným zpožděním nebo můžete nesprávně určit promlčecí lhůtu svého nároku.

XII. Práva subjektu údajů

 1. Laskavě vás informujeme, že máte právo na:
  • přístup k vašim osobním údajům; 
  • opravu osobních údajů; 
  • výmaz osobních údajů; 
  • omezení zpracování osobních údajů; 
  • námitku proti zpracování osobních údajů;  
  • přenositelnost osobních údajů.
 1. Respektujeme vaše práva podle ustanovení o ochraně osobních údajů a snažíme se vám co nejvíce usnadnit jejich realizaci.  
 2. Uvádíme, že výše uvedená práva nejsou absolutní, a proto vám můžeme v určitých situacích právně odmítnout jejich dodržování. Pokud však žádost odmítneme přijmout, je to pouze po pečlivé analýze a pouze v případě, že je odmítnutí přijetí žádosti nezbytné. 
 3. Ohledně práva vznést námitku vysvětlujeme, že máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů na základě oprávněného zájmu Správce osobních údajů v souvislosti s vaši konkrétní situací. Musíte však pamatovat na to, že v souladu s ustanoveními můžeme odmítnout vzít v úvahu námitku, pokud prokážeme, že:
  • existují oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo  
  • existují důvody pro stanovení, vyšetřování nebo obhajobu nároků.
 1. Přerušení používání Internetových služeb, odvolání souhlasu, námitka nebo žádost o okamžité vymazání osobních údajů automaticky neznamená, že od této chvíle přestaneme zpracovávat všechny vaše osobní údaje pro všechny účely, pro které jsme je shromáždili. Může se ukázat, že pokud přestaneme zpracovávat vaše osobní údaje pro jeden účel, můžeme je nadále zpracovávat pro jiné účely, které jsme vám představili v bodě III.

XIII. Právo podat stížnost

Pokud se domníváte, že vaše osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s platnými právními předpisy, můžete podat stížnost předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů.

XIV. Závěrečná ustanovení

 1. V rozsahu neupraveném touto Politikou soukromí platí ustanovení o ochraně osobních údajů.
 2. Tato Politika soukromí je platná ode dne 30. června 2023.