Menu

Seznam článků Tag - phm

V říjnu nevyhověly dva kontrolované vzorky pohonných hmot

Česká obchodní inspekce monitorovala kvalitu pohonných hmot v měsíci říjnu. Odebrala 236 vzorků, 2 vzorky nevyhověly stanoveným jakostním požadavkům.

V září vyhověly všechny kontrolované vzorky pohonných hmot

Česká obchodní inspekce monitorovala kvalitu pohonných hmot v měsíci září 2023. Celkem odebrala 203 vzorků. Všechny vzorky vyhověly stanoveným jakostním požadavkům.

V srpnu nevyhovělo 5 kontrolovaných vzorků pohonných hmot

Česká obchodní inspekce monitorovala jakost pohonných hmot v měsíci srpnu 2023. Celkem odebrala a zkontrolovala 196 vzorků pohonných hmot a 5 vzorků nevyhovělo stanoveným jakostním požadavkům.

V červenci nevyhověly 3 odebrané vzorky pohonných hmot

Česká obchodní inspekce monitorovala kvalitu pohonných hmot v měsíci červenci 2023. Celkem odebrala 184 vzorků a stanoveným jakostním požadavkům nevyhověly 3 vzorky automobilových benzinů.

Výsledky kontrol pohonných hmot v prvním pololetí

Česká obchodní inspekce pravidelně vyhodnocuje a porovnává jakost pohonných hmot. Při porovnání výsledků kontrol jakosti pohonných hmot za 1. pololetí 2023 s jakostí za 1. pololetí roku 2022 lze konstatovat zlepšení.  

V červnu vyhověly všechny kontrolované vzorky pohonných hmot

Česká obchodní inspekce odebrala a zkontrolovala v červnu 229 vzorků pohonných hmot. Všechny odebrané vzorky vyhověly stanoveným jakostním požadavkům.

V květnu nevyhověl jeden vzorek pohonných hmot

Česká obchodní inspekce monitorovala jakost pohonných hmot v květnu 2023. Celkem odebrala a zkontrolovala 223 vzorků pohonných hmot a jeden vzorek motorové nafty nevyhověl stanoveným jakostním požadavkům.

V dubnu vyhověly všechny kontrolované vzorky pohonných hmot

Česká obchodní inspekce monitorovala jakost pohonných hmot v dubnu 2023. Celkem odebrala a zkontrolovala 224 vzorků pohonných hmot a všechny vzorky vyhověly stanoveným jakostním požadavkům.

V březnu nevyhověly 3 vzorky pohonných hmot

Česká obchodní inspekce monitorovala jakost pohonných hmot v březnu 2023. Celkem odebrala a zkontrolovala 247 vzorků pohonných hmot a 3 vzorky nafty nevyhověly stanoveným jakostním požadavkům.

V únoru vyhověly všechny kontrolované vzorky pohonných hmot

Česká obchodní inspekce monitorovala jakost pohonných hmot v únoru 2023. Celkem odebrala a zkontrolovala 152 vzorků pohonných hmot a všechny vzorky vyhověly stanoveným jakostním požadavkům.