Jiné

Jiné novinky ze světa trucků

Reakce sdružení AutoSAP na hlasování o snižování emisí CO2 produkovaných nákladními automobily

Jak jsme již informovali, ve výboru Evropského parlamentu pro životní prostředí proběhlo hlasování o snižování emisí CO2 produkovaných nákladními automobily. Společnost AutoSAP vydala vyjádření k výsledkům hlasování.

Probíhá hlasování o snižování emisí CO2 produkovaných nákladními automobily

Výbor Evropského parlamentu by měl dnes hlasovat o emisích CO2 produkovaných nákladními automobily. Již dříve došlo k hlasování ohledně emisí CO2 produkovaných osobními automobily, dodávkami a těžkými užitkovými vozidly.

Den autodiagnostiky 2018 vzdělával, informoval i bavil Doporučujeme

Den autodiagnostiky 2018 vzdělával, informoval i bavil

Dne 9. listopadu se uskutečnil v přerovském hotelu Jana další ročník Česko-slovenské konference o autodiagnostice a emisní legislativě. Den autodiagnostiky byl i letos velmi povedenou akcí s hojnou účastí, kde se účastníci opět dozvěděli mnoho nového a zajímavého nejenom z oblasti autodiagnostiky.

V září nevyhověly 2 vzorky pohonných hmot

Česká obchodní inspekce sledovala jakost pohonných hmot v měsíci září 2018. Na čerpacích stanicích odebrala 226 vzorků pohonných hmot a požadované kvalitě nevyhověly 2 vzorky.

Reakce sdružení AutoSAP na hlasování o snižování emisní normy

Ve výboru Evropského parlamentu pro životní prostředí proběhlo v těchto dnech hlasování o pozměňovacích návrzích k návrhu nařízení, které stanoví emisní normy (CO2) pro nová těžká užitková vozidla. Podobný proces, jako byl pro OA a dodávky v minulých týdnech.

ČOI zaznamenala v srpnu mírné zlepšení kvality PHM

Česká obchodní inspekce v měsíci srpnu kontrolovala kvalitu pohonných hmot. Jakostním požadavkům nevyhověly 4 vzorky. Jedná se o mírné zlepšení, jelikož v měsíci červenci nevyhovělo 6 odebraných vzorků pohonných hmot.

ČOI kontroluje dobíjecí stanice pro elektromobily

Automobily s elektrickým pohonem jsou v České republice stále populárnější. Výrobci předpokládají, že během dalších let se jejich prodej několikrát navýší. Se vzrůstajícím zájmem o nákup těchto automobilů roste i počet dobíjecích stanic. Česká obchodní inspekce provedla během června a července tohoto roku první kontrolní akci.

9. listopadu se uskuteční Den autodiagnostiky 2018

11. ročník Česko-slovenské konference o autodiagnostice a emisní legislativě se uskuteční 9. listopadu 2018 v Přerově. Čekají na Vás nejčerstvější informace o aktuálních změnách v metodice a legislativě měření emisí platné od října 2018, hodnotné tipy od expertů a celá řada dalších nezapomenutelných diagnostických zážitků. Můžete také vyhrát digitální osciloskop nebo si odnést z tomboly řadu hodnotných […]

Dosavadní výsledky jednání o emisních limitech CO2

Na úrovni Evropské unie se v současné době projednává nastavení emisních limitů pro osobni automobily (OA), dodávky (LUV) a nákladní automobily (NA) pro následující desetiletí. Po schválení budou nové emisní limity závazné pro všechna nová vozidla registrovaná v EU. 

Palivové identifikační štítky mají jednotnou podobu

Od října vstupují v platnost jednotné palivové identifikační štítky. Ačkoli jsou tyto informace v současné době uvedeny ve všech příručkách vozidel a taktéž u uzávěru plnícího hrdla/krytu nádrže většiny vozidel, tento systém značení nebyl dosud v Evropě plošně sjednocen.