Seznam článků Tag - coi

V listopadu opět vyhověly všechny kontrolované vzorky pohonných hmot

Česká obchodní inspekce pokračovala v kontrolách jakosti pohonných hmot. V měsíci listopadu odebrala 246 vzorků pohonných hmot a stejně jako v měsíci říjnu nebyl zjištěn žádný nevyhovující vzorek.

V říjnu vyhověly všechny kontrolované vzorky pohonných hmot

Česká obchodní inspekce pokračovala v kontrolách jakosti pohonných hmot. V měsíci říjnu odebrala 173 vzorků pohonných hmot a všechny vzorky vyhověly stanoveným jakostním požadavkům.

V září nevyhověly 2 kontrolované vzorky pohonných hmot

Česká obchodní inspekce kontrovala jakost pohonných hmot v měsíci září. Odebrala 247 vzorků pohonných hmot a 2 vzorky motorové nafty nevyhověly jakostním požadavkům.

V srpnu opět vyhověly všechny kontrolované vzorky pohonných hmot

Česká obchodní inspekce obchodní inspekce kontrolovala v srpnu kvalitu pohonných hmot. Odebrala 217 vzorků a všechny vzorky vyhověly jakostním požadavkům.

V červenci vyhověly všechny kontrolované vzorky pohonných hmot

Česká obchodní inspekce kontrolovala jakost pohonných hmot v červenci 2021. Odebrala 203 vzorků pohonných hmot a všechny vzorky vyhověly stanoveným jakostním požadavkům.

V 1. pololetí 2021 se meziročně zhoršila jakost pohonných hmot

Česká obchodní inspekce pravidelně sleduje a vyhodnocuje kvalitu pohonných hmot. Ta se v 1. pololetí roku 2021 oproti stejnému období roku 2020 mírně zhoršila, konkrétně z 0,7 % na 1,2 %.

V červnu nevyhověly dva kontrolované vzorky LPG

Česká obchodní inspekce kontrolovala v červnu tohoto roku jakost pohonných hmot. Odebrala 195 vzorků a stanoveným jakostním požadavkům nevyhověly dva vzorky LPG.

V květnu nevyhověl jeden kontrolovaný vzorek pohonných hmot

Česká obchodní inspekce monitorovala jakost pohonných hmot. V květnu na celém území ČR odebrala 255 vzorků pohonných hmot a stanoveným jakostním požadavkům nevyhověl 1 odebraný a kontrolovaný vzorek.

V dubnu vyhověly všechny kontrolované vzorky pohonných hmot

Česká obchodní inspekce kontrolovala v dubnu jakost pohonných hmot. Celkem odebrala na tuzemských čerpacích stanicích 207 vzorků pohonných hmot a jakostním požadavkům vyhověly všechny vzorky.

V březnu nevyhověl jeden odebraný vzorek nafty

Česká obchodní inspekce kontrolovala v březnu jakost pohonných hmot. Celkem odebrala na tuzemských čerpacích stanicích 273 vzorků pohonných hmot a jakostním požadavkům nevyhověl 1 vzorek motorové nafty. Dále vydala zákaz prodeje na 2.239 l pohonných hmot v hodnotě 66.946,10 Kč.