Menu

Seznam článků Tag - coi

V dubnu nevyhověl jeden kontrolovaný vzorek nafty

Česká obchodní inspekce monitorovala v dubnu kvalitu pohonných hmot. Na tuzemských čerpacích stanicích v celé ČR odebrala 189 vzorků pohonných hmot a 1 vzorek motorové nafty nevyhověl jakostním požadavkům.

V březnu vyhověly všechny vzorky pohonných hmot

Česká obchodní inspekce kontrolovala jakost pohonných hmot v březnu 2022. Na čerpacích stanicích v ČR odebrala 274 vzorků pohonných hmot a všechny vzorky vyhověly jakostním požadavkům.

V únoru vyhověly všechny kontrolované vzorky pohonných hmot

Česká obchodní inspekce kontrolovala jakost pohonných hmot v únoru 2022. Celkem odebrala a zkontrolovala 196 vzorků pohonných hmot a všechny vzorky vyhověly stanoveným jakostním požadavkům.

V lednu nevyhověly dva kontrolované vzorky pohonných hmot

Česká obchodní inspekce kontrolovala v lednu jakost pohonných hmot. Celkem odebrala 198 vzorků a požadovaným jakostním parametrům nevyhověly 2 vzorky nafty.

Kontroly nafty i benzínu v roce 2021 dopadly nejlépe v historii

Česká obchodní inspekce zaznamenala u motorové nafty za celý rok 2021 z 1.247 odebraných vzorků nafty celkem 8 nevyhovujících, což je 0,6 % a tedy historicky nejlepší výsledek. Zároveň ČOI odebrala 1.015 vzorků benzinu, pouze jeden vzorek byl nevyhovující, což je 0,1 %, tedy také historicky nejlepší výsledek.

Kontroly pohonných hmot v roce 2021 odhalily zhoršení u LPG

Česká obchodní inspekce pravidelně vyhodnocuje a předkládá spotřebitelské veřejnosti souhrnné výsledky z kontrolní činnosti zaměřené na jakost pohonných hmot. V roce 2021 odebrala celkem 2.611 vzorků pohonných hmot a stanoveným jakostním požadavkům nevyhovělo 19 vzorků (0,7 %).

V prosinci 2021 nevyhověl jeden vzorek pohonných hmot

Česká obchodní inspekce v prosinci 2021 odebrala 149 vzorků pohonných hmot a stanoveným jakostním požadavkům nevyhověl 1 vzorek LPG.

V listopadu opět vyhověly všechny kontrolované vzorky pohonných hmot

Česká obchodní inspekce pokračovala v kontrolách jakosti pohonných hmot. V měsíci listopadu odebrala 246 vzorků pohonných hmot a stejně jako v měsíci říjnu nebyl zjištěn žádný nevyhovující vzorek.

V říjnu vyhověly všechny kontrolované vzorky pohonných hmot

Česká obchodní inspekce pokračovala v kontrolách jakosti pohonných hmot. V měsíci říjnu odebrala 173 vzorků pohonných hmot a všechny vzorky vyhověly stanoveným jakostním požadavkům.

V září nevyhověly 2 kontrolované vzorky pohonných hmot

Česká obchodní inspekce kontrovala jakost pohonných hmot v měsíci září. Odebrala 247 vzorků pohonných hmot a 2 vzorky motorové nafty nevyhověly jakostním požadavkům.