Český lídr ve výrobě chladicích kapalin

11 dubna 2017, 15:16

Přední český prodejce olejů a zároveň lídr českého trhu v produkci vlastních antifreezů kladenský CLASSIC Oil v minulém roce uzavřel pětileté období intenzivního rozvoje. Během dramatického nárůstu produkce zvládl náběh a kompletaci produktového portfolia a konsolidaci veškerých souvisejících podpůrných činností a služeb. Nyní plánuje další expanzi a rozšíření výrobních kapacit.

Firma na pevném základě
Firma CLASSIC Oil s.r.o. stojí v současnosti na velmi pevném fundamentu sestávajícím z trojice stabilních pilířů základních činností. Historicky nejstarší je dlouholetá spolupráce se dvěma partnery – německými rodinnými firmami, CLASSIC Schmierstoff GmbH & Co. KG a Georg Oest Mineralölwerk GmbH & Co. KG v oblasti prodeje, případně servisu kompletního sortimentu automobilových olejů a průmyslových maziv. Motorové oleje a průmyslová maziva tvoří první dvě základní nohy, na kterých kladenský Classic Oil pevně stojí již od počátku své existence. Třetím hlavním odvětvím je vývoj, výroba a plnění speciálních chladicích kapalin – antifreezů, počínaje nemrznoucími kapalinami pro automotive sektor, až po dodávky a plnění teplonosných náplní v oblasti technických zařízení budov (TZB). Právě ve výrobě a dodávkách antifreezů během uplynulých pěti let firma zaznamenala obrovský progres a s loňskou produkcí dvou miliónů litrů dnes patří mezi největší producenty v České republice. CLASSIC Oil s.r.o. se jako významný distributor a velkoobchodní dodavatel maziv a speciálních kapalin ani při tak velkých objemech výroby necílí na koncové zákazníky a tím pádem nemá potřebu budovat vlastní síť obchodních zástupců. Zaměřuje na velké odběratele, kteří již mají vyřešenu distribuci ke koncovým spotřebitelům a odběratelům. S těmi je ve velmi úzkém vztahu a poskytuje jim nejen obchodní, ale především technickou a odbornou poradenskou podporu. Výjimkou jsou pouze průmyslová maziva, kde má několik obchodních zástupců pro jednotlivé části republiky. Ti jsou operativně k dispozici k velkému počtu důležitých odběratelů v jednotlivých regionech naší republiky.

 

 

Komplexní služby pro privátní sektor
Dalším opěrným sloupem činností kladenského CLASSIC Oilu jsou nadstandardní služby pro jeden z jeho stěžejních tržních segmentů – privátních zákazníků. Těm kromě plnění maziv a provozních kapalin do obalů opařených jejich firemními etiketami, poskytuje komplexní servis. Ten spočívá v zajištění veškerých souvisejících činností, kterým se hlavně velcí prodejci autodílů ve výsledku nemusí vůbec věnovat. Jde o vedení a tvorbu příslušné dokumentace, zajištění bezpečnostních standardů, technických listů až po tisk etiket. Přidanou hodnotou komplexní služby pro velmi specifický a konkurenční trh privátních zákazníků je zvýšení vlastní konkurenceschopnosti CLASSIC Oilu. Příkladem je nedávné zajištění kompletní revize dokumentace a etiket ke všem produktům v návaznosti na změnu legislativy, kdy se například také měnily všechny bezpečnostní piktogramy. Prodejci automotive tyto změny při velmi širokém spektru svého sortimentu ani nemohli zaznamenat. V tomto případě prostřednictvím servisu CLASSIC Oilu obdrželi dokonalou prevenci proti případným sankcím plynoucím z případných nesrovnalostí v povinném označení výrobků prodávaných pod vlastní obchodní značkou.

Univerzální antifreeze je utopií
V poslední době došlo na straně výrobců zařízení, která vyžadují chladicí náplň, k masívnímu posunu. Ne všichni konstruktéři dnes volí jednotné materiály strojních agregátů, potrubí, či těsnění. Stroje a zařízení se dnes liší co do velikosti, výkonu, ale nejen to – různé jsou především provozní teplotou. Z toho se rekrutují zcela odlišné specifikace požadovaných vlastností chladicích kapalin. CLASSIC Oil v současné době diverzifikuje své produktové portfolio a to především v kategorii antifreezů a soustřeďuje se na jednotlivé subsegmenty na trhu. Snahou je maximálně vyjít vstříc požadavkům jednotlivých specializovaných skupin zákazníků. Ti zpravidla mají dnes velmi přesně definované požadavky na užitné vlastnosti kapalin, a tedy i na jejich složení.

V segmentu LKW, zejména u autobusů, kde je CLASSIC Oil dobře etablovaný, stejně jako v případě PKW, kde se opírá také o privátní klienty, dochází k výrazným odlišnostem ve specifikacích. Například francouzský automobilový koncern PSA má zcela protichůdné požadavky na složení chladicí náplně oproti koncernu VW do takové míry, že v případě jejich pouhého smíchání by některé složky působili doslova kontraproduktivně. To vše posouvá jakékoliv snahy vyvinout univerzální chladicí kapalinu do oblasti naprosté utopie.

Diverzifikace produktového portfolia
I když český trh je poměrně saturovaný, zdálo by se, že není již další prostor. Diverzifikace produktového portfolia a antifreezy pro speciální aplikace otevírají další mezírky na trhu, které se snaží CLASSIC Oil rychle zaplnit. S obměnou stavební a zemědělské mechanizace roste poptávka po chladicích kapalinách speciálního složení, stejně jako v případě například bioplynových stanic. Daří se i expandovat do zahraničí. Na německém trhu se daří společně se svými dlouholetými partnery využít synergických efektů jejich vzájemné spolupráce k oboustrannému profitu. Němci mohou svým zákazníkům nabídnout kromě olejů a maziv navíc i chladicí kapaliny v jednom balíčku služeb. Již dnes v Německu prodávají zhruba 40% produkce kladenského CLASSIC Oilu.

Nadstandardní výrobní flexibilita
Významnou devizou CLASSIC Oilu je obrovská výrobní flexibilita. Díky uspořádání produkce není problém uspokojit s menší zakázkou malého partnera, stejně tak jako například velké odběratele z oblasti privátu. Firma podle syna majitele a obchodního ředitele Tomáše Šroby v současnosti „šlape“ a bylo by chybou, kdyby se měl intenzívní rozmach byť jen přibrzdit. Vzhledem ke stálému meziročnímu nárůstu výroby v desítkách procent dnes vedení CLASSIC Oilu musí řešit další navýšení kapacit jak na výstupu, tak i na vstupu do výroby. Není v současné době problémem vyrobit 40 kubíků produktů v jediné směně, ale pak se stává úzkým hrdlem nedostatečná kapacita plnící linky. Aby se firma mohla nadále rozvíjet bez toho, aby ztratila svojí schopnost pružně reagovat na poptávku, je v plánu další etapa rozvoje podniku v podobě posílení plnění produkce do obchodních balení. Plánuje se vybudovat dostatečně kapacitní tankoviště, kdy již nestačí současné cisternové zásobníky na suroviny či provizorní umístění v IBC kontejnerech a návazně i další skladovací prostory, jelikož ty stávající (budované před třemi lety s pětinovou rezervou) jsou zaplněny doslova „až po střechu“.

Vlastní laboratoř posiluje konkurenceschopnost
CLASSIC Oil disponuje vlastní provozní a vývojovou laboratoří, která je u velkých producentů na západ od Česka standardem. Zatímco v oblasti maziv spolupracují s akreditovanými laboratořemi jako například ALS a SGS ČR, v oblasti antifreezů se podobný partner v Česku nenachází. CLASSIC Oil proto svojí laboratoř v uplynulém pětiletém období postupně vybudoval a vybavil špičkovou laboratorní technikou. Unikátní specializace a know-how umožňuje výrobci antifreezů dokonalou průběžnou výrobní kontrolu od příjmu surovin na vstupu po výstupní kontrolu hotových produktů, kdy se kontroluje kvalita každé výrobní dávky/šarže. Laboratoř je schopna analyzovat i vzorky provozních kapalin „z terénu“. Analýzy jsou pochopitelně součástí servisu poskytovaného smluvním partnerům, pro které jsou promptně provedené laboratorní rozbory velkou oporou při řešení provozních problémů u zákazníků nebo také v případě řešení a posuzování oprávněnosti případných reklamací.

 

 

Obrana proti nerovné konkurenci
Nezanedbatelnou službu plní laboratoř i v případě screeningu produktů na trhu. V případě výběrových řízení nejsou velmi často zejména u antifreezů přesně specifikovány požadované parametry poptávaných produktů a pak dochází k porovnávání „hrušek s jablky“. Laboratoř dokáže ze vzorků provozních kapalin rozpoznat nejen přesný obsah aktivních látek, ale například i místo původu výroby glykolu u konkurence, která je základní složkou antifreezů. Podstatou screeningu je pak eliminovat nechtěně nebo i plánovitě uvedené chyby v deklaraci základních vlastností jednotlivých chladicích kapalin a umožnit tak provozovateli rozpoznat přednosti a nevýhody jednotlivých výrobků.

Součástí sledování konkurenčních produktů na trhu je i kontrola prodávaného množství. Zde laboratoř CLASSIC Oilu u antifreezů došla během posledních pěti let k zajímavému poznání. Jedním z celkem častých problémů, který má významný vliv na cenu antifreezů je takzvané nedoplnění. Některé firmy totiž uvádí na trh produkty, u kterých neodpovídá jejich obsah po stránce množství. Jednoduše řečeno, kupuji-li si láhev, na které výrobce či distributor deklarují množství 1 litr, měl bych v té láhvi také obdržet 1 litr produktu. Velmi často ale zákazníkům v balení chybí dvě, tři procenta z celkového objemu náplně. Kdo by to u 1litrové láhve či třílitrového kanystru přezkoumával? Laik bez přeměření tak malé nedoplnění ani nezaznamená. Na straně výrobce ale 3% z celkové produkce znamenají poměrně masívní úsporu! Na straně zákazníka se pak ale jedná o jeho klamání. Nemusí se ale jednat o záměr, jelikož plnění u výrobce probíhalo za jiné teploty, než za které se má prodávat, tj. 20°C. Ale ani nedbalost či neznalost neomlouvá.

Další součástí screeningu je problematika ředění antifreezů vodou. Řada konkurentů se snaží při mísení produktů držet v normované toleranci u spodní hodnoty obsahu aktivní látky, kdy velmi lehce dochází k „přešvihnutí“ o jednotky procent. Opět se hřeší na fakt, že v malém balení je taková chybička zanedbatelná. A zase jako v případě nedoplnění, v celkovém objemu se jedná o nezanedbatelnou úsporu. V případném výběrovém řízení se kalkulují velké, například roční objemy. Pak je ve výhodě výrobce, kterému jsou výše uvedené techniky vlastní.

Sázka na serioznost a poctivost
CLASSIC Oilu se vyplácí budovat dobré jméno firmy na serióznosti, poctivosti a dodržování nepsaných pravidel podnikatelské a obchodnické etiky, jež jsou například na německém trhu obecným předpokladem úspěchu. To vše se ve výsledku projevuje v dlouhodobé loajalitě stálých obchodních partnerů a vysoké míry důvěryhodnosti u jednorázových klientů. Pokud se některý tradiční klient po čase rozhodl dát přednost jiné značce, zpravidla se zase po určité době k produktům a službám CLASSIC Oilu vrací.

AUTOR: CLASSIC Oil, s.r.o., Tomáš Mikšovský
FOTO: Tomáš Mikšovský
Článek byl rovněž zveřejněn v časopisu PETROLmagazín 4/2016

Související články

Čím se pančují produkty na českém trhu? Vzduchem, vodou i nečistotami.
Čím se pančují produkty na českém trhu? Vzduchem, vodou i nečistotami.

Jan Skolil ze společnosti CLASSIC Oil varuje před klamavými produkty na českém trhu – v tomto případě některými chladicími kapalinami. Jak získat zákazníka V oblasti provozních kapalin je stejně jako ve většině jiných oblastí tuhé konkurenční prostředí. Výrobci mohou proti sobě bojovat různými způsoby: od nižší ceny, nápaditějšího obalu nebo reklamy až po sliby, že […]

Kapaliny do ostřikovačů – jejich složení, obsah a typ přítomných povrchově aktivních látek
Kapaliny do ostřikovačů – jejich složení, obsah a typ přítomných povrchově aktivních látek

Článek pojednává o složení a toxicitě kapalin do ostřikovačů. Specificky je zaměřen na popis obsahu povrchově aktivních látek – detergentů. Ty se do kapalin ostřikovačů předních skel mohou dostat trojím způsobem: u zimních nemrznoucích směsí jako jedno z denaturačních činidel lihu, k zlepšení senzorické funkce přípravku – jako emulgační složka parfémů, a zejména jako látka […]

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!