Výrobci navázali spolupráci při výrobě nákladních vozidel s nulovými emisemi

23 února 2021, 9:33

Společnosti IVECO, Daimler Truck AG, OMV, Shell a Volvo Group se zavázaly spolupracovat na vytvoření podmínek pro masivní nasazení nákladních vozidel na vodíkový pohon v Evropě.

Jelikož stále více vlád a společností sdílí společnou vizi energetického systému s nulovými emisemi, účastníci H2Accelerate věří, že vodík je primární palivo, které umožní plnou dekarbonizaci odvětví nákladních vozidel.

Očekává se, že úplné zavedení nákladních vozidel na vodíkový pohon povede k novým průmyslovým odvětvím: vodíkové elektrárny s nulovými emisemi, rozsáhlé systémy distribuce vodíku, sítě vysoce výkonných čerpacích stanic na kapalný a plynný vodík a výroba vodíkových nákladních vozidel. Účastníci H2Accelerate věří, že investice napříč odvětvím vytvoří podmínky pro obrovský trh nákladní dopravy na vodíkový pohon, který je nezbytný pro splnění ambice nulových emisí do roku 2050.

Očekává se, že deset let trvající rozšiřování bude zahájeno skupinou zákazníků, kteří budou připraveni učinit včasné závazky v oblasti vodíkové nákladní dopravy. Jejich flotily by měly sloužit regionálním klastrům a evropským velkokapacitním přepravním koridorům s četnými čerpacími stanicemi na vodík. Za deset let by se tyto klastry mohly stát skutečně celoevropskou sítí.

Fáze zavádění

Fáze 1: první čerpací stanice a nákladní automobily

  • stovky nákladních vozidel
  • více než 20 vysoce výkonných čerpacích stanic
  • testování konceptu vysoce výkonných čerpacích stanic
  • vybraná místa / klastry

Fáze 2: celoevropské pokrytí

  • druhá polovina 20. let: velkovýroba tisíců vozů ročně
  • rychlé zvětšení zastoupení vozů: 10.000 kamionů
  • pokrytí hlavních evropských dopravních koridorů
  • vysoce výkonné / spolehlivé čerpací stanice

Během období rozšiřování bude nezbytná podpora veřejného sektoru. Účastníci H2Accelerate plánují společné úsilí o financování raných komerčních projektů v první fázi implementace. Bude třeba přesvědčit politickou garnituru a regulační orgány, aby vytvořili politické klima příznivé pro přechod k masové výrobě vodíkových nákladních vozidel a vybudování celoevropské sítě pro tankování vodíku.

„Šíření technologie vodíkových palivových článků v těžké dopravě je možné za předpokladu, že je k dispozici potřebná infrastruktura. Potřebujeme také velmi konkrétní projekty, abychom spolu s dopravci a dalšími zúčastněnými stranami v oboru dokázali, že řešení je finančně a provozně životaschopné. Průkopnická spolupráce s H2Accelerate vytvoří podmínky a urychlí přechod na dopravu s nulovými emisemi,“ uvedl Gerrit Marx, prezident oddělení užitkových a speciálních vozidel CNH Industrial.

„Výhoda je zřejmá. Díky masivnímu rozšíření budou vodíková nákladní vozidla k dispozici zákazníkům za cenu srovnatelnou nebo dokonce nižší, než kdyby vlastnili a provozovali současné dieselové vozy. Uživatelům nákladních vozidel je třeba nabídnout vozidla podobných parametrů, co se týče doby tankování, dojezdu a provozních nákladů. K tomu je zapotřebí jasný regulační rámec, včetně koordinované politiky v oblasti dodávek vodíku, nákladních vozidel na vodíkový pohon, infrastruktury pro tankování a spotřebitelských iniciativ,“ uvedla Elisabeth Brinton, viceprezidentka společnosti Shell pro nové energie.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!