Vývoj jakosti pohonných hmot za posledních 15 let

, 14 března 2017, 9:08

Česká obchodní inspekce od roku 2001 pravidelně monitoruje jakost pohonných hmot na území celé České republiky. Nejvyšší procento nevyhovujících vzorků bylo zjištěno právě v prvních pěti letech, kdy ČOI začala kontroly provádět. V roce 2001 bylo celkem 13,5 % nevyhovujících vzorků za celé období sledování jakosti. Rekordní nejnižší zjištění pak bylo v roce 2016 (1,1%). 

Česká obchodní inspekce od roku 2001 sleduje a monitoruje složení a jakost všech druhů motorových paliv prodávaných v tržní síti na celém území České republiky. Pravidelně odebírá vzorky na základě vyhlášky č. 133/2010 Sb., která nabyla účinnosti právě v 2. polovině 2010 a stanovuje způsob sledování jakosti pohonných hmot, včetně minimálního počtu odebíraných vzorků, které následně ČOI předává akreditovanému pracovišti k laboratorním rozborům.

V rámci průběžného monitoringu sledování jakosti pohonných hmot Česká obchodní inspekce rovněž spolupracuje s orgány Celní správy, Generálním finančním ředitelstvím a Policií České republiky. Tyto státní orgány průběžně informuje o zjištěných nedostatcích v jakosti prodávaných pohonných hmot.

* – vyšší % nevyhovujících vzorků u takto označených pohonných hmot je ovlivněno rušením prodeje těchto pohonných hmot na čerpacích stanicích a tím i nízkým počtem odebraných a zkoušených vzorků.

Podle zjištění České obchodní inspekce je z tabulky meziročního porovnání zřejmé, že jakost pohonných hmot byla nejhorší v prvních pěti letech, kdy ČOI začala kontroly provádět. Nejvyšší hodnoty 13,5% a 12,4% byly naměřeny v 2. pololetí 2001 a pak v roce 2003.

Roky od 2006 až do 2009 jsou zhruba na stejné úrovni. V roce 2010 se celková jakost pohonných hmot výrazně zhoršila, i když nedosahovala hodnot na začátku z roku 2001 a 2003. Česká obchodní inspekce odebrala v roce 2010 celkem 1.866 vzorků pohonných hmot. 148 vzorků (7,9%) nevyhovělo stanoveným jakostním požadavkům.

Od roku 2011 pak dochází k postupnému zlepšování kvality, kdy například v roce 2014 bylo odebráno 2.663 vzorků pohonných hmot a jakostním ukazatelům nevyhovělo 81 vzorků, což představuje 3,0%.

V roce 2015 pak došlo k výraznému zlepšení. Česká obchodní inspekce kontrolovala celkem 2.723 vzorků pohonných hmot. Jakostním ukazatelům nevyhovělo 32 vzorků, což představuje 1,2%. V roce 2016 pak bylo nevyhovujících pouze 28 vzorků, což představuje 1,1%.

Na základě výsledků kontrol ČOI došlo během posledních 15 let k výraznému zlepšení kvality pohonných hmot. Přesto se i nadále objevují odchylky závažnějšího charakteru. Ty nasvědčují tomu, že mohou být do pohonných hmot přidávány složky, které mají podstatný vliv na jakost pohonných hmot. V těchto případech může docházet nejen k poškození spotřebitele, negativnímu vlivu na životní prostředí, ale i k daňovým únikům. Česká obchodní inspekce bude v těchto kontrolách pokračovat i v dalších letech.

Související články

Jakost motorových paliv opět s minimem závad
Jakost motorových paliv opět s minimem závad

V průběhu března odebrala Česká obchodní inspekce u čerpacích stanic na celém území republiky celkem 194 vzorků pohonných hmot, z nichž nevyhověly jakostním parametrům stanoveným příslušnou technickou normou pouze 3 vzorky motorové nafty. Ve dvou případech se jednalo o tzv. nedbalostní odchylky, jejichž důsledkem byl nižší bod vzplanutí, a ve třetím případě bylo zjištěno závažné […]

V září odhalila ČOI tři nevyhovující vzorky PHM
V září odhalila ČOI tři nevyhovující vzorky PHM

V měsíci září uskutečnila Česká obchodní inspekce pravidelný odběr a kontrolu vzorků pohonných hmot. Z celkového počtu 215 vzorků nevyhověly jakostním požadavkům tři. Oproti měsíci srpnu je to mírné zhoršení. Zákaz prodeje byl uložen více než na 6.500 litrů PHM v celkové hodnotě téměř 151.000 korun.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!