Brexit v dopravě: situace se normalizuje?

17 února 2021, 11:56

Nejviditelnějším důsledkem brexitu je znovuzavedení hraničních kontrol přepravy zboží mezi zeměmi EU a Spojeným královstvím. Výsledkem bylo uvíznutí řidičů na přelomu roku v kilometrových frontách a Vánoce místo doma trávili v kabinách nákladních vozidel. Začátek změn nemůžeme považovat za úspěšný, situace by se ale měla brzy vrátit k normálu.

Brexit, který byl předmětem vtipů kvůli nikdy nekončícím změnám, se po začátku platnosti stal pro přepravce spíše noční můrou. Komplikace a celní požadavky způsobily, že vývozci i dovozci ukončili spolupráci s britskými společnostmi a hledali alternativní dodavatele a příjemce v EU.

Od počátečního šoku jsou to již dva měsíce. V té době si podnikatelé začali zvykat na postupy a rozvíjet své vlastní cesty překračování hranic. Obzvláště živé diskuse se objevují na fórech a na sociálních sítích. Zúčastněné strany zde sdílejí tipy a osvědčené postupy.

S brexitem si však nejlépe poradily společnosti, které hledají rady nejen na fórech, ale také v předpisech. Tito podnikatelé, kteří včas podepsali smlouvy s celními agenturami a věnovali čas důkladné interpretaci nového zákona, mohou klidně spát. Jedná se hlavně o společnosti, které se dlouhodobě specializují na dopravu do Velké Británie, nebo o globální hráče, kteří jsou zvyklí na změny, za nimiž stojí tým specialistů.

Praxe ukazuje, že společnosti, které zvládly nové postupy, se vyrovnávají se situací efektivně: znají požadovaný seznam dokumentů a oznámení a jejich řidiči vědí, kde mají provádět povinné a bezplatné testy na Covid.

Ačkoli problémy spojené s vyplňováním dokumentace nyní trvají mnohem déle, některé formuláře stačí vyplnit pouze jednou, např. plnou moc. V jiných situacích, například při popisu zboží, stačí vyplnit formuláře v národním jazyce. Je třeba připomenout, že nezbytnou podmínkou pro překročení hranice s Velkou Británií je pas. Od 1. ledna 2021 již průkaz totožnosti neumožňuje vstup na ostrovy.

Vystoupení Velké Británie z EU, navzdory podpisu řady dohod o spolupráci, vedlo k úplné reorganizaci postupů a právních požadavků v oblasti dopravy. V praxi to mělo za následek výrazné snížení počtu dopravců připravených k přepravě na ostrovy. Nedostatek orientace v požadovaných dokumentech a postupech a omezená dostupnost celních agentur je problémem nejen kontinentálních dopravců. Brexit je výzvou také pro britské představitele, kteří neznají příslušné požadavky a snaží se delegovat formality na dopravce nebo spedice. Kruh se uzavírá. Výsledkem je, že se řidiči do EU často vracejí „prázdní“, protože nechtějí převzít odpovědnost za zajištění dokumentace. V reakci na to odesílatelé zboží zvyšují sazby, aby vůbec našli přepravce, kteří jsou ochotni překročit hranice.

Můžete mít nejlépe připravené a zdokumentované náklady, a přesto se můžete na hranicích s Velkou Británií setkat s hodinovými frontami. Dokud všichni dopravci nepřijmou nová nařízení, je to docela pravděpodobný scénář. Můžete se pokusit dohnat ztracený čas cestou. Tady přijdou vhod systémy telematiky a ETA, díky nimž řidiči pojedou kratší trasou monitorovanou v reálném čase.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!