Dopravci se chystají do Bruselu bránit volný trh

16 května 2016, 11:46

Evropská unie zatím stále oficiálně hovoří o jednotném evropském trhu a odstraňování obchodních bariér, skutečnost se však ubírá opačným směrem. Tak jako doprava hlasitě vítala vstup do jednotné Evropy a výhody plynoucí s příslušnosti k Schengenskému prostoru, je dnes obětí otáčejícího se evropského kursu směrem k ochranářství a šikaně levnější východoevropské konkurence ze strany bohatších zemí.

Pod pokryteckou záminkou boje proti sociálnímu dumpingu zavírá Francie i bez fyzické přítomnosti pohraničních kontrol své hranice pro českou dopravu. Od 1. července má totiž mít řidič, vezoucí zboží nebo lidi do Francie, nárok nejen na francouzskou minimální mzdu, ale i na další sociální pravidla, týkající se pracovní doby a odpočinku, práce přesčas, ochranu zdraví při práci a rovnosti pohlaví. To vše má být zajištěno absurdně složitým byrokratickým procesem, zahrnujícím například povinnost každého českého zaměstnavatele ustanovit ve Francii zástupce, který bude plnit úlohu styčného bodu pro kontrolu, nebo vézt s sebou francouzský překlad české kolektivní smlouvy.

Je možné, aby firma s jedním až pěti kamiony či autobusy si natrvalo držela ve Francii svého člověka, aby byl k dispozici místním úřadům? Samozřejmě, že není, a firem této velikosti je v mezinárodní dopravě cca 80 procent. Je přijatelné, aby francouzské úřady, ale i soukromá zasilatelství požadovaly po českých firmách detailní výkazy pracovní doby, kontrolovaly pracovní smlouvy a výši odměn jejich zaměstnanců? Podobné požadavky před Francií vyslovilo Německo a chystají se je uplatnit další bohatší západoevropské státy. Dobře vědí, že české firmy nemohou platit svým zaměstnancům stejné mzdy, jako jsou ty německé a francouzské. Ostatně proto zde stojí množství jejich továren, protože výroba u nás vyjde levněji. Vypadá to tedy, že cílem této nové politiky je využívat levné pracovní síly v chudších východních zemích, zlikvidovat jejich dopravní kapacity a donutit je, aby k exportu svého zboží využívaly v podstatně větší míře západoevropské dražší dopravce.

Generální tajemník Sdružení ČESMAD BOHEMIA Vojtěch Hromíř k tomu řekl: „Před rokem jsme byli protestovat v Bruselu, když Německo zavedením své minimální mzdy pro zahraniční řidiče odstartovalo tento trend. Obrátili jsme se na všechny naše příslušné ministry, premiéra i europoslance, aby proti tomuto rozkladu jednotného trhu rázně vystoupili. Zatímco Evropská komise o zákonnosti německého opatření stále jedná, další státy připravují ještě nepřijatelnější varianty. Očekáváme rázné vystoupení našich představitelů proti ochranářským opatřením, která nás mají poškodit, a chystáme se i s kolegy z ostatních později přistoupivších zemí dát v Bruselu svou fyzickou přítomností jasně najevo, že takto si volný pohyb služeb a osob v Evropě rozhodně nepředstavujeme."

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!