Ochranářská opatření Francie zpochybňují smysl EU

27 dubna 2016, 9:50

Zatímco Evropská komise již téměř rok zkoumá, zda je aplikace německého zákona o minimální mzdě na sektor mezinárodní dopravy v souladu s unijním právem, Francie připravila ještě daleko nepřijatelnější variantu téhož. Podle ní má mít od 1. července řidič, vezoucí zboží nebo lidi do Francie, nárok nejen na francouzskou minimální mzdu, ale i na další sociální pravidla, týkající se pracovní doby a odpočinku, práce přesčas, ochranu zdraví při práci a rovnosti pohlaví.

To vše má být zajištěno absurdně složitým byrokratickým procesem, zahrnujícím například povinnost každého českého zaměstnavatele ustanovit ve Francii zástupce, který bude plnit úlohu styčného bodu pro kontrolu, nebo vézt s sebou francouzský překlad české kolektivní smlouvy.

Jedná se evidentně o ochranářské opatření francouzského trhu před konkurencí z unijních států s levnější pracovní silou. Je to ovšem také otočení kormidla o 180° v politice sjednocené Evropy, která měla zajišťovat volný trh a eliminaci obchodních bariér. To nyní končí a pomocí byrokratických opatření se před východními zeměmi uzavírá unijní trh stejně účinně jako před jejich vstupem do EU. Francie i Německo se při ospravedlňování svých kroků ohání módními hesly o sociálním dumpingu a moderním otroctví, ale přitom jejich firmy masivně těží právě z levnější práce v nových zemích Unie, kde jim tato nerovnost velmi vyhovuje.

Generální tajemník Sdružení Vojtěch Hromíř k tomu řekl: „Bohužel došlo na naše varování, že německý MiloG strhne lavinu dalších podobných kroků a povede k faktickému konci volného trhu. ČESMAD BOHEMIA se proto dnes obrací dopisy na premiéra, další členy vlády, kterým přísluší tato problematika, a europoslance, aby využili všechny své síly a možnosti k zastavení těchto kroků a zvrácení trendu vedoucího k opětovnému rozdělení Evropy."

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!