Mercedes-Benz představil velkokapacitní autobus CapaCity L

21 ledna 2015, 15:50

Nový Mercedes-Benz CapaCity L může v základním provedení pojmout až 191 cestujících. Tento velkokapacitní kloubový autobus byl vyvinut pro mimořádně vytížené trasy v přeplněných městských oblastech. CapaCity L je překvapivě hbitý – nabízí vynikající manévrovací schopnosti, a to navzdory své výjimečné délce 21 m.

Nový CapaCity L je rovněž skvělý v extrémních jízdních situacích: jeho nový ATC systém a důmyslné řízení čtvrté nápravy nastavují laťku vzhledem k bezpečnosti a manipulaci. Autobus má také skvělé ekonomické parametry v důsledku nízkých nákladů: CapaCity L je založen na modulárním systému nejprodávanějšího modelu Mercedes-Benz Citaro. Jeho účinný systém pohonu zajišťuje, že spotřeba paliva a emise jsou udržovány na nízké úrovni: žádný jiný městský autobus s dieselovým pohonem nespotřebuje méně paliva v přepočtu na prostor pro cestující.

Rostoucí poptávka po velkokapacitních městských linkových autobusech
„Velký“ někdy neznamená dost velký. To platí zejména v případě vytížených městských autobusových linek během dopravní špičky a specializovaných systémů BRT (Bus Rapid Transit), které využívají vyhrazené jízdní pruhy. Všichni dopravci ve velkých městech a městských aglomeracích registrují nárůst počtu cestujících. Tato skutečnost sice ulehčuje situaci v ulicích města, avšak současně platí, že stávající dopravní systémy jsou přetíženy, téměř na limitu svých možnosti. V některých případech dostupné autobusy již zcela nedostačující, přičemž neexistuje možnost doplnit do jízdního řádu další služby, protože by to způsobilo jen hromadění autobusů na zastávkách a semaforech. Odpovědí na tento problém je Mercedes-Benz CapaCity L, který představuje součást řešení dopravních problémů městského centra.
 
Od modelu Mercedes-Benz CapaCity k novému CapaCity L
První volbou pro zákazníky v Evropě, kteří vyžadují vysokou kapacitu pro přepravu cestujících, je již sedm let osvědčený Mercedes-Benz CapaCity ve své verzi Euro V. Tento čtyřnápravový velkokapacitní kloubový autobus představuje špičku v mnoha ohledech: zhruba 350 autobusů CapaCity je používáno asi v deseti městech od Istanbulu v Turecku po Německo, což z tohoto modelu činí nejúspěšnější velkokapacitní autobus v Evropě. Jeho nástupce, nový Mercedes-Benz CapaCity L, byl na popud dopravců dále zvětšen: s délkou přesně 20 995 mm je nový Mercedes-Benz CapaCity L přibližně o 1,5 m delší než jeho předchůdce a o 2,9 m delší než model Citaro G. To znamená, že nový CapaCity L je nejdelším městským linkovým autobusem v Evropě s jedním kloubem. Standardní verze nového CapaCity L může pojmout až 191 cestujících; pro srovnání – model CapaCity Euro V může přepravit 186 cestujících, a kloubový autobus Citaro G s motorem OM936h, nedávno uvedený na trh, může přepravit 163 cestujících.
 
Obr na kolech s koncepcí šitou na míru
Pouhá velikost pro koncepci velkokapacitního autobusu nestačí. U tohoto obra na kolech musí být zvažováno vše – rozměry, uspořádání náprav, řízení, pohonná jednotka, uspořádání dveří, jakož i provedení prostoru pro cestující. Klíčovými faktory jsou ovladatelnost a jízdní vlastnosti, praktičnost a bezpečnost na silnici, a v neposlední řadě i hospodárnost provozu.
 
Požadavky z hlediska ovladatelnosti jsou zřejmé. Další podstatné faktory však zahrnují podrobnosti, jako je například úhel přiblížení/vychýlení mezi přední a zadní částí (článkem); toto je důležité například při jízdě v oblastech, které obsahují prvky pro zklidnění dopravy, například zpomalovací ostrůvky. Mezi další faktory, zvláště důležité pro dopravce, patří snadná údržba a opravy, motory s nižší spotřebou paliva, nezbytná tažná síla a bezpečnost za kritických jízdních podmínek. S ohledem na kupní cenu je klíčovým faktorem rovněž spolehlivost v náročném pravidelném provozu, a to včetně dostupnosti náhradních dílů.
 
Nový Mercedes-Benz CapaCity L přináší všechny tyto prvky společně v jednom soudržném celku, který je vizuálně i technicky založen na již tisíckrát prověřené platformě nejprodávanějšího modelu Citaro G. Pohonný systém, včetně uspořádání jednotlivých sestav, je odvozen ze stejného zdroje, takže zajišťuje výjimečně snadné údržby a opravy. Použití jediného kloubového spoje k tomu přispívá – jedná se o významný nákladový faktor vzhledem k poměrně obvyklé životnosti deseti nebo více let. V neposlední řadě platí, že řidiči CapaCity se nemusí příliš přizpůsobovat: kokpit je stejný jako u zavedeného modelu Citaro, přičemž CapaCity L je téměř stejně hbitý jako Citaro G. Manévrování a couvání je stejně snadné jako u jakékoliv jiného autobusu s jedním kloubovým spojem.
 
Velkokapacitní autobus založený na modulárním systému
Pohled na technické údaje zdůrazňuje úzký vztah mezi novým CapaCity L a Citaro G: přední část až ke střední nápravě stejná, jak je vidět z rozměrů pro rozvor a přední převis. Zadní převis rovněž odpovídá známému městskému autobusu. CapaCity L se od kloubového autobusu Citaro G liší především dalším segmentem přidaným k přední části, jakož i značně rozšířenou zadní části obsahující čtvrtou nápravu. Tím je zajištěno harmonické rozložení hmotnosti. Tyto přidané úseky také vysvětlují větší délku v porovnání s předchozím modelem. Tato větší délka je dána hlavně dodatečným segmentem s délkou 610 mm, který je vložen za druhou nápravou přední části, a druhým segmentem (660 mm) před hnací nápravou v zadní části.
 
Rámová konstrukce CapaCity L v zásadě rovněž vychází z modelu Citaro. Model CapaCity L je založen na modulárním systému, ať se jedná o použitou osvědčenou technologii prstencového rámu nebo o tzv. jílcové elementy v místech, kde se rámové prvky protínají. Nosná konstrukce CapaCity L byla posílena jen o tolik, aby bylo kompenzováno vyšší zatížení z důvodu větší délky, přítomnosti čtvrté nápravy a celkové přípustné hmotnosti vozidla 32 t (pro srovnání pro Citaro G činí 28 t).
 
Ve fázi vývoje využili inženýři pozitivní zkušenosti získané v průběhu mnoha let s první generací CapaCity. Nasazení tohoto modelu je reprezentováno 250 autobusy provozovanými na známé lince Metrobüs v Istanbulu, která představuje páteř zdejšího systému městské hromadné dopravy. Tuto linku denně využívá asi 800.000 cestujících – tento skutečný vytrvalostní test absolvovaly autobusy CapaCity mimořádně úspěšně.
 
Různé možnosti designu
Design nového CapaCity L rovněž jasně vypovídá o tom, že je přímo odvozen od nejprodávanější řady městských autobusů Citaro. Tento velkokapacitní autobus nabízí cestujícím přátelské uvítání již při nástupu. Velké skleněné plochy dodávají vozidlu přitažlivý, lehký a vzdušný zevnějšek, a to navzdory jeho impozantním rozměrům. Tvarované podběhy kol a rozpětí bočních oken propůjčují modelu CapaCity L moderní a zároveň dynamický vzhled.
 
Nový CapaCity L, stejně jako jeho předchůdce, je rovněž nabízen v alternativě standardního provedení s možností individuální stylizace. Design Metro zahrnuje boční obložení zakrývající různé střešní struktury autobusu, jako je například klimatizační systém.
Design Tram obsahuje střešní obložení po celé délce vozidla, a to i nad vlnovcem kloubového spoje. Vlnovec je navíc k dispozici v celé řadě různých barev a průsvitných materiálů. Stejně jako model Citaro může být i CapaCity L volitelně osazen hladkým předním křídlem, vizuálně rozšířenou skupinou zadních světel nebo panely zakrývajícími neřízená kola. Všechny tyto prvky lze navzájem individuálně kombinovat, což vede k velké rozmanitosti modelů.
 
Překvapivě obratný navzdory své délce
I přes svoji značnou celkovou délku je nový CapaCity L snadno ovladatelný; vyhovuje předpisům silničního provozu včetně definovaných požadavků na schopnost otáčení, a to díky maximálnímu úhlu rejdu (natočení kola vzhledem k podélné ose vozidla) předního vnitřního kola při zatáčení 42 stupňů a řízené čtvrté nápravě.
 
Průměr kruhu otáčení autobusu CapaCity L činí 24,47 m, přičemž minimální dráha otáčení v rámci kruhu otáčení je 7,1 m. Navzdory své délce 21 m proto CapaCity L nevyžaduje žádnou zvláštní výjimku ve vztahu ke kruhu otáčení. Stejně tak není omezeno jeho využití na určitých definovaných trasách.
 
Jediná výjimka potřebná v případě tohoto velkokapacitního autobusu souvisí – stejně jako v případě jeho předchůdce – s jeho výjimečnou délkou; nový CapaCity L s celkovou délkou 21 m jasně překračuje maximální zákonem povolenou délku 18,75 m pro soupravy vozidel.
 
Nová úroveň jízdních vlastností a bezpečnosti pro velkokapacitní autobusy
Ovladatelnost a jízdní vlastnosti jsou u velkokapacitních autobusů velmi důležitými faktory. CapaCity L nastavuje nový standard těchto kritérií. Charakteristickým rysem tohoto velkokapacitního autobusu je jeho čtvrtá náprava, která poskytuje především oporu pro zvýšenou povolenou celkovou hmotnost 32 tun (Citaro G 28 t) a zajišťuje rovnoměrně vyvážené rozložení hmotnosti. Tato čtvrtá náprava je současně prvkem, který autobusu CapaCity L dodává vynikající vlastnosti při zatáčení.
 
Nová řiditelná vlečená náprava se liší od verze používané u předchozího modelu tím, že představuje individuální zavěšení kola. Tato vlečená náprava se již osvědčila u zájezdových autobusů, jako je Mercedes-Benz Travego M a Travego L. Vlečená náprava kombinuje výjimečné odpružení s vynikajícími jízdními vlastnostmi a nízkým opotřebením pneumatik. V neposlední řadě rovněž přispívá k nízké spotřebě paliva modelu CapaCity L. CapaCity L může být volitelně vybaven řídicím systémem podélného a příčného náklonu. Tento elektronický systém dále zlepšuje stabilitu vozidla tím, že automaticky upravuje charakteristiky tlumiče v závislosti na jízdní situaci a zatížení vozidla.
 
Ovládání pomocí ASA optimalizuje manévrovací schopnosti
Ovládání elektro-hydraulického řízení čtvrté nápravy probíhá pomocí systému ASA (Additional Steering Axle). Ovládací jednotka systému využívá k výpočtu požadovaného úhlu natočení kol pro vlečenou nápravu celou řadu parametrů. Mezi tyto parametry patří úhel kloubového spoje, úhel natočení přední nápravy a rychlost autobusu, jakož i mnoho dalších klíčových proměnných. Pokud se aktuální úhel natočení kol liší od požadovaného úhlu, pak válec posilovače automaticky natočí čtvrtou nápravu v potřebném směru.
Při jízdní rychlosti vyšší než 40 km/hod je vlečená náprava automaticky centrována. To dále zlepšuje stabilitu v přímém směru a tím i jízdní vlastnosti CapaCity L při vyšších rychlostech. Proces centrování probíhá postupně a pro řidiče je nepostřehnutelný.
Mezi hlavní výhody CapaCity L v porovnání s ostatními velkokapacitními autobusy patří jeho neomezená schopnost manévrování při couvání. I v tomto případě je čtvrtá náprava aktivně řízena, stejně jako během jízdy vpřed při nízkých rychlostech. Úhel natočení kol je řízen úhlem kloubového spoje.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!