Jak utvářejí metropole mobilitu zítřka

26 května 2013, 19:01

Studie ‚What Cities Want‘ od TU Mnichov a MAN ukazuje strategie moderního městského plánování z celého světa – inovativní dopravní řešení pro velkoměsta budoucnosti.

Metropole přitahují na celém světě stále více lidí. Do roku 2050 vzroste dle OSN počet obyvatel měst o 85 procent na 6,3 miliard osob. Ve městech potom bude žít více než dvě třetiny lidí. V aktuální studii Technické univerzity v Mnichově podle zadání MAN ‚What Cities Want‘ poskytuje 15 mezinárodních metropolí informace o tom, jak v budoucnu chtějí atraktivně utvářet městskou mobilitu.

Města Ahmedabad, Bejrút, Bogota, Istanbul, Johannesburg, Kodaň, Londýn, Los Angeles, Lyon, Melbourne, Mnichov, Petrohrad, Sao Paulo, Šanghaj a Singapur ukazují, jaké šance s sebou urbanizace přináší. Již dnes vytváří tato globální města předpoklady pro efektivní, dostupnou a ekologickou mobilitu. Pro obyvatele a tamní podniky stojí v popředí zájmu dosažitelnost, atraktivita a kvalita života v jejich městě.

Nejvyšší prioritu má rozvoj nabídky městské hromadné dopravy. Sem patří především vyšší počet linek, častější intervaly spojů a jejich vyšší spolehlivost. Města tímto způsobem reagují na požadavky svých obyvatel, pro které je při volbě dopravního prostředku kromě času stráveného na cestě důležitá rovněž kvalita nabídky MHD.

„Chtěli bychom, aby lidé využívali MHD – se současnými systémy tarifů a jízdenek jim to ale stále ještě děláme velmi složité“, vysvětluje Anders Nielsen, vedoucí představitel MAN Truck & Bus AG a člen představenstva MAN SE. Proto města investují nejen cíleně do infrastruktury městské hromadné dopravy, ale stále více i do pro uživatele jednoduchých informačních a komunikačních systémů.

Integrované plány mobility, kombinované dopravní prostředky, ambiciózní cíle týkající se životního prostředí či přednost pro alternativní pohony – studie zprostředkovává mnohá inovativní řešení a poskytuje přehled o rozličných strategiích pro udržitelnou mobilitu ve městech.

Tisková zpráva MAN Truck & Bus Czech Republic s.r.o.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!