Vysvětlení usazovacího postupu pro párová kuželíková ložiska

11 srpna 2017, 15:26

Provedení usazovacího postupu je klíčové pro správné nastavení předpětí u párových kuželíkových ložisek. Tento postup je platný pro všechny typy párových kuželíkových ložisek. Ty mohou být párovány jako 2 oddělené kuželíky, nebo jako ložiskové jednotky.

Co je usazovací postup?
Jedná se o postup, kdy se valivé prvky posunou z původní neurčené pozice do správné polohy u vodící hrany. Tento postup musí být vykonán během konečného utahování nápravové matice.

Co hrozí při neprovedení usazovacího postupu?
Pokud není usazovací postup proveden, hrozí zejména dvě věci. Pokud jsou valivé prvky sevřené v neurčené počáteční poloze, tak se v uložení kola postupně projeví nadměrná vůle (červená oblast na obr. 1). Tato nadbytečná vůle může způsobit závažné poškození kola. Valivé prvky se kroutí, klec je poškozena a nadměrná vůle v uložení způsobuje přetížení jednotlivých valivých prvků, čímž se ložisko zničí.

Utažení ložiska s dosud neusazenými valivými prvky také vytváří vtisky na oběžných drahách ložiska. Tyto vtisky se během chodu ložiska dále prohlubují, postupně dojde k odlupování materiálu oběžné dráhy a ložisko selže.

Jak provést usazovací postup?
Pokud to jinak nespecifikuje servisní OE manuál, tak během utahovaní kolové matice otočte 5x-20x ložiskem. Tím umožníte valivým prvkům správně dosednout k vodící hraně (obr. 2).

 

Související články

Pochopení předpětí a vůle v párových kuželíkových ložiscích
Pochopení předpětí a vůle v párových kuželíkových ložiscích

Pochopení správného vymezení předpětí a vůle u párových kuželíkových ložisek a jejich jednotek je důležité pro maximalizaci jejich životnosti.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!