Bosch na 64. veletrhu IAA Užitkové vozy v Hannoveru

27 září 2012, 0:00

Navzdory turbulencím na globálních trzích má Bosch i nadále dobré vyhlídky na svůj vývoj, a to zejména v oblasti užitkových vozidel.

„Intenzita dopravy stoupá, stejně jako očekávání v oblasti hospodárnosti a ochrany životního prostředí,“ prohlásil Bernd Bohr, ředitel divize Bosch Automotive Group. „Jako dodavatel inovativních technologií, kompletních systémů a služeb je Bosch v mimořádně dobrém postavení, aby z tohoto trendu profitoval.“ Bohr také prohlásil, že existuje poptávka po cenově dostupnějších řešeních pro zvýšení hospodárnosti a bezpečnosti užitkových vozidel. „Celou řadou inovací chceme snížit spotřebu paliva užitkových vozidel o dalších 15 procent do roku 2020,“ prohlásil Bohr na tiskové konferenci Bosch na veletrhu IAA Užitkové vozy v Hannoveru dne 18. září 2012.

V divizi Automobilová technika pracuje necelých 176 000 zaměstnanců

Během letošního roku vzroste prodej divize Automobilová technika o necelá 4 procenta, přestože aktuální situace na trhu jasně ukazuje dopady zpomalení dynamiky automobilového trhu. „My na to budeme reagovat snižováním našich nákladů,“ řekl Bohr. Prodeje skupiny Bosch porostou v souladu s dosavadními prognózami. Celkový počet zaměstnanců společnosti Bosch v současnosti přesahuje 305 000. V divizi Automobilová technika je počet pracovníků stabilní. Na konci roku 2012 to bude necelých 176 000 zaměstnanců po celém světě. Jak v tomto odvětví, tak i za celou skupinu Bosch jsou výdaje na výzkum a vývoj nadprůměrné.


Divize Automobilová technika očekává v roce 2012 obrat 31,5 miliardy eur

Trhy užitkových vozidel se vyvíjejí v jednotlivých regionech rozdílně. Poklesy v Jižní Americe, Evropě a Číně jsou vyrovnávány trvalým růstem dosud slabší poptávky v Severní Americe. V globálním měřítku Bosch očekává v letošním roce mírné snížení výroby užitkových vozidel. Nicméně prodeje společnosti Bosch v sektoru užitkových vozů zůstávají stabilní. Průměrný užitkový vůz může být vybaven systémy Bosch v hodnotě více než 1500 eur. To znamená, že každé čtvrté euro příjmů divize Bosch Automobilová technika pochází z prodeje komponentů a systémů pro užitková vozidla. Divize Automobilová technika očekává v roce 2012 obrat ve výši 31,5 miliardy eur.

Technika Bosch ušetří logistickým společnostem 10 000 eur u každého nákladního vozidla za rok

Bosch jako největší dodavatel ve svém oboru hledá inovativní přístupy pro další zvyšování hospodárnosti užitkových vozidel. „Už dnes jsou nákladní vozidla až o 15 procent hospodárnější než osobní vozy. Další výrazné zvýšení hospodárnosti si vyžádá nová řešení,“ prohlásil Bohr, když vysvětloval problémy, před nimiž stojí výrobci automobilů a jejich dodavatelé při dalším snižování spotřeby paliva a emisí CO2. Při současných cenách paliv a při ujetí 130.000 kilometrů za rok by dosažení stanoveného cíle přineslo logistickým společnostem snížení provozních nákladů o téměř 10.000 eur u každého vozidla za rok.

Bosch za tím účelem dále využívá potenciál pro zvyšování hospodárnosti u stávajících technologií a současně vyvíjí další inovace. Například u systému přímého vstřikování common rail pracují inženýři společnosti Bosch na dalším zvýšení vstřikovacího tlaku až na 3.000 barů. Již dnes snižuje kombinace vysokotlakého vstřikování a systému Denoxtronic pro vstřikování močoviny spotřebu paliva o 5 procent. Obě technologie nalézají na trhu stále větší uplatnění. Bosch očekává, že v následujícím roce prodá v sektoru užitkových vozidel 2,5 milionu systémů common rail a více než 800 000 systémů Denoxtronic.


Inovace Bosch pro ještě vyšší hospodárnost

V současné době pracuje přibližně 60 inženýrů společnosti Bosch na hybridních pohonech pro užitkové vozy s celkovou hmotností nad 12 tun. Bosch očekává, že paralelní hybridní soustava sníží spotřebu paliva o 6 procent, a to i v dálkové dopravě. V rozvážkové dopravě sníží spotřebu ještě výrazněji – až o 20 procent. Bosch si stanovil cíl uvést na trh hybridní systém pro užitková vozidla ve druhé polovině tohoto desetiletí. Tyto systémy umožní logistickým společnostem dosáhnout návratnosti zvýšených pořizovacích nákladů během tří let.

Specialitou společnosti Bosch je rostoucí propojení vozidlových systémů. Součástí tohoto trendu je nový systém „Eco.logic motion“, který na základě navigačních dat vypočítává efektivní jízdní strategii pro řízení motoru a převodovky. Vhodnou akcelerací před kopcem a vyvarováním se zbytečného řazení může být spotřeba paliva snížena v průměru o 3 procenta. Bosch bude v budoucnosti používat topografická navigační data k dokonalému řízení energetických toků v hybridních pohonech. Uložená energie může být například využita k pohonu vozidla při jízdě do kopce, zatímco při následné jízdě ze svahu se bude akumulátor dobíjet rekuperací kinetické energie.

Také pohony na zemní plyn nabízejí nižší náklady a lepší ochranu klimatu. Zemní plyn je levnější než nafta a pohony na zemní plyn mají o 15 až 20 procent nižší emise oxidu uhličitého než srovnatelný vznětový motor. Bosch nabízí pro toto alternativní palivo dvě různé technologie: monovalentní systémy pro zážehové motory spalují výhradně zemní plyn a bivalentní systémy používají vstřikování CNG i nafty. Na druhé variantě Bosch v současnosti pracuje v rámci zákaznických projektů v Brazílii. Dobré příležitosti se rýsují rovněž ve Spojených státech amerických.


Německý pobídkový systém pro časné pořízení nákladních vozidel Euro 6

„Ochrana životního prostředí a klimatu má pro provozovatele vozových parků také ekonomické výhody,“ řekl Bohr. Například Německo poskytuje daňové pobídky pro časné pořízení nákladních vozidel splňujících emisní normu Euro 6, která začne platit v roce 2014. Při ujetí 130.000 kilometrů po dálnicích za rok bude takové nákladní vozidlo stát na mýtném o 6.500 eur méně než nákladní vozidlo plnící normu Euro 3. Bosch podporuje výrobce nákladních vozidel nabídkou technických řešení s katalyzátorem pro snižování množství oxidů dusíku ve výfukových plynech s nebo bez recirkulace výfukových plynů.

Stále více nákladních vozidel bude potřebovat stabilizační systémy a systémy pro automatické brzdění v nouzových situacích
Legislativa se zpřísňuje nejen v oblasti ochrany životního prostředí, ale i v oblasti prevence nehod. Stabilizační systém ESP, který Bosch uvedl na trh jako první, bude povinnou výbavou nových vozidel v téměř všech segmentech v Evropě od konce roku 2014. Zatímco v Evropě je stabilizačním systémem vybaveno dobrých 70 procent nových osobních vozů, podíl lehkých užitkových vozů s tímto systémem je pouze 60 procent. Bohr zde vidí prostor pro další růst. Nová generace systému ESP od firmy Bosch je na uspokojení této potřeby připravena, a to i v lehkých užitkových vozech s velkými brzdovými soustavami a vysokými brzdnými tlaky.

Od konce roku 2014 budou v Evropě pro mnohá nákladní vozidla s celkovou hmotností nad 3,5 tuny povinné také asistenční systémy, jako například automatické brzdění v nouzových situacích. Portfolio společnosti Bosch za tím účelem obsahuje radarový senzor, který je koncipován pro rychlosti až 150 km/h. Díky tomu je vhodný pro aplikace se středním dosahem, zejména v nákladních vozidlech a lehkých užitkových vozech. Tento nový radarový senzor umožňuje řadu funkcí, nejen brzdění v nouzových situacích, ale například i adaptivní tempomat ACC. Tyto systémy usnadní řidičům práci a přispějí ke zvýšení bezpečnosti silniční dopravy.


Diverzifikované portfolio, úzké vztahy se zákazníky

Průměrně 16 patentů každý pracovní den – mnoho z nich v oblasti automobilové techniky – je přesvědčivým důkazem inovační síly společnosti Bosch. Strategický slogan společnosti, „Stvořeno pro život“, symbolizuje také kvalitu a blízkost k zákazníkovi. To platí nejen pro zaměstnance v 50 konstrukčních střediscích po celém světě, kteří vyvíjejí slibná řešení společně se svými místními zákazníky, ale i pro téměř 4.000 servisů Bosch pro vznětovou techniku po celém světě. Bosch je také zárukou toho, že na trh nebude uvedena žádná nová technologie, která by neměla zajištěn servis u spolehlivého místního specialisty.

Tisková zpráva Bosch

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!