Traktory Zetor s novou antikorozní úpravou rámů kabin

6 března 2014, 9:48

Značka Zetor dlouhodobě dbá na kvalitu svých produktů. Jedna z klíčových částí traktoru, kabina, bude nyní nově vybavena rámem, který dodá nový obchodní partner, maďarská společnost Agrikon KAM. Společnost ZETOR TRACTORS uzavřela se zkušeným maďarským výrobcem smlouvu na dodávku 3.000 kusů těchto rámů kabin na rok 2014. Mezi hlavní kritéria při výběru nového dodavatele patřila zvýšená korozivní odolnost rámu kabiny a také kvalita svařování a povrchové úpravy. Zařazení rámů kabin do sériové výroby probíhá od února 2014.

Kromě vývoje nových traktorů je pro ZETOR TRACTORS prioritou také neustálá inovace stávajících modelových řad. V rámci toho je věnována pozornost jednotlivým komponentům, přičemž skelety kabin patří k těm nejvýznamnějším například z hlediska bezpečnosti.

„Společnost Agrikon KAM, která má ve výrobě skeletů kabin více než 35 let dlouhou tradici, garantuje vynikající parametry výroby. Samotnému uzavření spolupráce se společností Agrikon KAM předcházelo náročné výběrové řízení včetně testování kvality, která je pro traktory Zetor mimořádně důležitá. Jsme proto přesvědčeni, že nová spolupráce bude pro naše zákazníky přínosem,“ říká Marián Lipovský,  zástupce výkonného ředitele a provozní ředitel ZETOR TRACTORS a.s.

„Společnost ZETOR TRACTORS se svou objednávkou stává dalším naším významným klientem z řad mezinárodních výrobců. Agrikon KAM investoval 3 miliony EUR do výroby 3 000 skeletů kabin požadovaných společností Zetor pro rok 2014 nad rámec objednávek ostatních klientů,“ uvedl Pál Velkey, generální ředitel společnosti Agrikon KAM Kft.

Skelety kabin byly dosud vyráběny přímo v brněnském výrobním centru společnosti ZETOR TRACTORS. „Pro změnu jsme se rozhodli především s ohledem na zvýšení efektivity výroby a zlepšení konkurenceschopnosti traktorů značky Zetor,“ říká Marián Lipovský a upřesňuje: „Naším dlouhodobým cílem je neustále zvyšovat kvalitu traktorů značky Zetor a s tím souvisí i výběr některých externích partnerů specializovaných na výrobu určitých komponentů pro naše traktory.“

„Jak jsme již avizovali, do pěti let plánujeme rozšířit naši nabídku ze tří stávajících modelových řad na šest a s rozšířením výroby souvisí vytvoření nových pracovních příležitostí. Je možné, že v souvislosti s tímto záměrem dojde k  úpravě struktury zaměstnanců – budeme například potřebovat více technických odborníků, kteří budou pracovat na vývoji nových modelů,“ uzavírá Marián Lipovský.

Základní informace o společnosti Agrikon KAM
Díky 35 letům zkušeností se maďarská společnost Agrikon KAM se sídlem v Kiskunmajsa stala mezinárodně uznávaným výrobcem speciálních součástek pro zemědělskou techniku. Kromě ZETOR TRACTORS patří mezi klienty této maďarské společnosti další mezinárodní výrobci. V posledních letech se příjmy společnosti neustále zvyšují a očekává se jejich další růst: pro rok 2014 počítá firma s 25 mil. EUR, zatímco pro rok 2016 s téměř 40 mil. EUR.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!