Scania má potenciál dosáhnout do roku 2020 objem prodeje 120.000 vozů ročně

16 října 2013, 10:17

„Minulý rok společnost Scania dodala zákazníkům okolo 61 000 nákladních vozidel. Máme však potenciál k tomu, abychom do roku 2020 celosvětově prodávaly až 120 000 vozů ročně. Současně poroste i prodej našich služeb – chtěli bychom, aby produkty související se službami tvořily 25 – 30 procent našeho celkového objemu prodeje“ řekl Martin Lundstedt, prezident a CEO společnosti Scania.

V segmentu autobusů má Scania potenciál zvýšit roční objem výroby do roku 2020 na 15.000 kusů a v segmentu průmyslových a lodních motorů na 20.000 kusů. Tento odhad růstu vychází z aktuálního vývoje hospodářské aktivity. Ačkoliv v nejbližších letech může být situace na evropském trhu náročná, v dlouhodobém horizontu společnost Scania očekává zotavení evropské ekonomiky. Významná část nárůstu objemu do roku 2020 by měla pocházet z asijských, euroasijských a afrických trhů.

"V Evropě jsme si pro nadcházející roky připravili silnou pozici díky uvedení širokého sortimentu motorů splňujících normu Euro 6, vozidel Scania Streamline a služeb Ecolution by Scania – tedy produktů a služeb, které našim zákazníkům pomáhají snižovat spotřebu paliva a zároveň zmírňovat dopad na životní prostředí. Také nás těší trend zvyšování poptávky po efektivní dopravě v zemích s rozvíjejícím se trhem. V současnosti se soustředíme na další rozšiřování našeho působení v klíčových segmentech" – vysvětlil Martin Lundstedt.

Zaměření se na oblast služeb
Společnost Scania nadále rozvíjí své aktivity v oblasti služeb a posiluje svou pozici na nových rostoucích trzích. Míra investování do servisní sítě v minulých letech představovala přibližně 1 miliardu švédských korun ročně. Zájem zákazníků o snižování spotřeby paliva a minimalizaci prostojů vozidel dává společnosti Scania skvělou příležitost zvýšit svůj podíl na trhu v oblasti služeb a zároveň rozšířit portfolio svých služeb.

"Za posledních 20 let jsme v oblasti služeb vyvinuly různé nové koncepce, díky kterým jsme dnes na pozici lídra. Nyní plánujeme zvýšit objem služeb a současně zintenzivnit naše působení v nových segmentech prostřednictvím velkého obsahu služeb. Naší ambicí je v průběhu ekonomického cyklu zvýšit podíl služeb na celkovém příjmu společnosti Scania z 20-25 procent, které jsme dosahovali po minulé roky , na 25-30 procent " – řekl Martin Lundstedt.

Pokud jde o výrobu, společnost Scania plánuje zvýšit své kapacity investováním do modernizace procesů v existujících výrobních závodech. Společnost Scania již začala pracovat na zvýšení své technické kapacity na plánovaných 120.000 vozidel ročně, a to díky investicím 1,5 miliardy švédských korun v průběhu tří let.

Nové příležitosti ve spolupráci s Volkswagen Group
Společnost Scania objevila možnosti spolupráce s Volkswagen Group, která jí v dlouhodobém horizontu přinese další posílení produktového portfolia a úspory díky většímu objemu výroby a know-how. Společnosti Scania a MAN společně zkoumají možnosti v oblasti náprav, převodovek , materiálů a komponentů pro hybridní pohony . Několik dokončených studií proveditelnosti ukazuje, že zde existují zajímavé možnosti spolupráce, na kterých již společnost Scania začala pracovat. Kromě toho si společnosti Volkswagen Group a Scania vyměňují poznatky a srovnávací údaje v oblasti IT , výroby a logistiky včetně pracovních metod a postupů.

Od roku 2008 se společnost Scania drží zásady, že jakákoli spolupráce s partnery je podmíněna prospěchem pro společnost Scania a musí být založena na rovnocenném vztahu. Martin Lundstedt vysvětlil, jak tato politika tvořila základy rozhodovacího procesu a pracovních postupů, které společnost implementovala.

"Na výroční valné hromadě 2014 předneseme souhrn procesů implementovaných ve společnosti Scania, které mají ochránit zájmy společnosti Scania a všech jejích akcionářů při takových partnerských projektech. Hlavní pozornost budeme věnovat způsobu, jakým budou transakce mezi společností Scania a jejími partnery monitorovány a dokumentovány, aby byly kontrolovatelné" – řekl Martin Lundstedt .
Společnost Scania požádala i své externích auditory, aby věnovali zvláštní pozornost těmto procesům a jejich dodržování. K tomuto tématu se auditoři společnosti Scania vyjádří i na výroční valné hromadě 2014 .

Situace na trhu
Martin Lundstedt se také vyjádřil k situaci na trhu s nákladními automobily ve třetím čtvrtletí 2013: "Mnoho zákazníků chce před koncem roku omladit svůj vozový park a investovat do nákupu vozidel splňujících normu Euro 5. Proto jsme letos v Evropě nezaznamenali běžný sezónní pokles počtu objednávek v červenci a srpnu. V Latinské Americe jsme však byli o něco méně aktivní než v předešlých čtvrtletích, které byly pro nás velmi úspěšné."

Tisková zpráva Scania Czech Republic s.r.o.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!