Jak se vyrábí ultramoderní nákladní vozidlo

10 července 2013, 10:55

Letos na jaře továrnu opustila první sériově vyráběná nákladní vozidla Volvo FH, která se vydala za svými zákazníky pro celé Evropě. Jak se ale takové ultramoderní nákladní vozidlo vyrábí? Jak se všechny ty moderní elektronické systémy a další hardware propojí do jediné hladce fungující jednotky? Jak se zajistí špičková kvalita? Projděte si s námi cestu od prvotní myšlenky k hotovému vozidlu.

Novému Volvu FH se přezdívá „nákladní vozidlo nové generace". Jonas Nordqvist, vedoucí funkcí a ziskovosti v oddělení strategického plánování Volvo Trucks, nám vysvětlí, co to vlastně znamená.

„Dá se říct, že ultramoderní nákladní vozidlo musí splňovat všechny podmínky velmi složité rovnice. Musí uspokojovat požadavky zákazníka a společnosti, a musí též úspěšně kombinovat moderní technologie s vlastnostmi, jako je kvalita, pohodlí řidiče, bezpečnost a ekologická efektivita," vysvětluje Nordqvist.

Práce na vývoji moderního nákladního vozidla ale začíná dlouho předtím, než otázka výroby vůbec přijde na pořad dne. Celá procedura od začátku do konce a každá její stránka se dá výstižně popsat jako honba za nejlepší možnou kvalitou. Pečlivá analýza zákazníků, společnosti a konkurence napoví, jaké požadavky bude muset nový model splňovat. Nutný je i průzkum trhu, abychom zjistili, které technologické novinky lze do nového výrobku zapracovat. Tyto údaje následně poslouží jako základ pro podrobnou specifikaci požadavků, kterými se bude výroba moderního nákladního vozidla řídit.

Výroba – hlavní faktor
Jakmile je sestavena specifikace požadavků, přichází další výzva: přenést nápady do skutečnosti. Chcete-li mít úspěch, musíte zavést propojené pracovní postupy napříč celou firmou. Všichni – od návrhu přes konstrukci až po výrobu – musí spolupracovat už od prvního dne.

„Jedním z nejdůležitějších parametrů při vývoji úplně nového nákladního vozidla je, aby bylo vůbec možné jej vyrobit. Může to znít jako samozřejmost, ale je zásadně důležité, aby výrobní proces byl ergonomický, efektivní a opakovatelný. V končeném důsledku musíte vždy a za všech okolností zaručit kvalitní výrobek," říká Nordqvist.

Výroba nového Volva FH je v plném proudu a první nákladní vozidla již putují k zákazníkům. Neznamená to však jen začátek nové etapy. Znamená to také konec dlouhého období vývoje. Evropské továrny Volvo ve Švédsku, Rusku a Belgii se musely zaměřit na vývoj nového výrobku ve spolupráci s techniky. Zároveň bylo nutné vypracovat dokumentaci pro všechno, co bylo potřeba v továrnách modernizovat – nástroje, vybavení, ale i schopnosti a dovednosti.

„Kabina je úplně nová. Celé je to úplně nové. Na nástavbě nenajdete ani jeden díl, který bychom převzali z předchozích modelů. Klade to však nároky na personál i na vybavení, protože při výrobě různých modelů je často nutné použít různé vybavení," upřesňuje Hans Elmqvist, vedoucí projektu pro celkovou produkci nového Volva FH ve všech evropských závodech.

Investice do nových závodů
Ultramoderní nákladní vozidlo vyžaduje ultramoderní nástrojové vybavení. Jednou z velkých investic byly nové lisy, které se používají při výrobě všech dílů kabiny.

„Nové Volvo FH je jedinečné tím, že mnoho dílů se lisuje v pěti fázích. Cílem je zajistit geometrii – čím víckrát díl lisujete, tím lépe různé díly pasují dohromady. Zlepšuje se tak kvalita montáže kabiny," vysvětluje Elmqvist.

Další velkou investicí byl nákup 56 nových robotů, které pomáhají zlepšit efektivitu výroby. Automatizace také zajišťuje, že každé vozidlo bude stejně kvalitní. Můžeme to ilustrovat na příkladu. Veškerá skla na vozidle se lepí. Má to dvě výhody. Jednak je bezpečnější kabina, protože okna tvoří součást konstrukce kabiny, a jednak je efektivnější výrobní proces, který navíc umožňuje lepší kontrolu kvality než dříve.

Pilotní závody pro vývoj výrobků
Další důležitou rolí závodů bylo podílet se na vývoji nového vozidla. Aby toho bylo možné dosáhnout bez narušení probíhající výroby, byly zřízeny pilotní závody ve dvou švédských továrnách v Tuve a Umeå. Můžeme si je představit jako zmenšené kopie skutečných montážních provozů ve výrobních závodech. Lze tu testovat nové nástroje a vyrábět prototypy vozidel. Cílem je z velké části přenášení teorie do praxe, vypracovávání optimálního montážního postupu a zjišťování, zda je vůbec možné vozidlo vyrobit při uvažovaném postupu a nástrojích.

„Stejně jako krevní oběh v lidském těle, procházíme i my celé vozidlo, abychom zaručili, že všechno funguje přesně tak, jak má. Důležitou součástí procesu kontroly kvality je předběžná zkušební výroba v pilotním závodě," dodává.

Pilotní závody také posloužily jako základna při zvyšování kompetence montážního personálu na místní úrovni i globálně. V posledních několika letech se hlavní pracovníci obsluhy z celého světa scházejí s výrobci nákladních vozidel v pilotních závodech, aby se naučili nová vozidla montovat co nejlépe. Když pak přijde čas, aby se montážní postupy přenesly na opravdovou výrobní linku ve švédských závodech, hlavní pracovníci obsluhy můžou naučit kolegy, co se jak dělá. Výhody se tak uplatní globálně.

„Jsme připraveni i na ty nejmenší podrobnosti, hlavně proto, že se jedná o tak složité vozidlo. Ale dosáhneme tím i toho, že bude mnohem rychlejší zavést výrobní proces se zajištěnou kvalitou i v dalších závodech. Nové Volvo FH je vyladěné pro celý svět," říká dále Elmqvist.

Ergonomičtější montáž
Ale ultramoderní není jenom samotné vozidlo a nově vyvinuté nástroje.

V pilotních závodech se také vyvíjejí jednodušší a ergonomičtější pracovní postupy pro pracovníky. I když nové nákladní vozidlo samotné je složitější, díky zjednodušením a chytrým řešením montáže je výroba jednodušší. Příkladem je třeba podvozek, který se nyní montuje spodní stanou nahoru, aby byl jednodušší přístup k jednotlivým součástem.

„Můžu říct, a jsem o tom zcela přesvědčený, že všechna vylepšení ve výrobním procesu jsou v konečném důsledku výhodná i pro zákazníka. Lepší pracovní podmínky vedou k vyšší kvalitě výsledného výrobku. Když jde něco smontovat snadno, je jednodušší to udělat správně," shrnuje Elmqvist.

Výroba nového Volva FH
Vývoj nového Volva FH probíhá souběžně s několika vylepšeními ve výrobě, jako je zmiňovaná montáž podvozku spodní stranou nahoru, která zlepšují ergonomii pracoviště. Okna se vlepují, což zvyšuje tuhost kabiny. Navíc veškerá elektroinstalace vede do kabiny po pravé straně podvozku, zatímco vedení vzduchu a vody se nachází po levé straně. Všechno tak, aby byla montáž jednodušší.
Pilotní závody

Švédské pilotní závody v Umeå a Tuve jsou miniatury opravdové montážní linky. Tento přístup jsme využili jednak pro vývoj nového Volva FH, ale také za účelem školení personálu k novému modelu ještě před zahájením sériové výroby. V obou případech je cílem zvýšit kvalitu koncového výrobku bez narušení běžné sériové výroby v závodě.

Věděli jste, že…
…trvá asi pět dní přetvořit svitek ocelového plechu na ultramoderní nákladní vozidlo?
…do úplného sestavení projde kabina rukama 350 lidem?
…k natření nového Volva FH je zapotřebí 3,8 litru laku?
…každý z lisů váží mezi 25 a 30 tunami?
…při výrobě ultramoderního nákladního vozidla se použije 2.790 šroubů?
…nové Volvo FH váží mezi 7.500 až 12.500 kg (podle specifikace)?

Tisková zpráva Volvo Truck Czech

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!