Společnost MAN představuje nová nákladní vozidla rodiny TG

1 května 2013, 18:29

Rozsáhlé testovací a prezentační jízdy, které proběhly od 8. do 12. dubna 2013 v Mnichově, byly premiérou nových nákladních vozidel MAN modelových řad TGL, TGM, TGS a TGX vybavených motory s technologiemi umožňujícími splnit emisní normy Euro VI, které míří nezadržitelně ke své plné platnosti. K testování byla přistavena široká nabídka šedesáti nových vozidel MAN rodiny TG.

S důsledně přestylizovanými vnějšími tvary a motory splňujícími požadavky emisních norem Euro VI přijíždí na silnice nová vozidla rodiny TG, která prakticky neprodukují žádné škodliviny ve výfukových plynech svých motorů, oslovují zákazníky nízkou spotřebou motorové nafty, excelentní dynamikou jízdy, vysokým komfortem ovládání a minimální hodnotou TCO (Total Coast of Ownership – náklady z vlastnictví vozidla).

Spolehlivé elektronické asistenční systémy zvyšují bezpečnost provozu. Z tohoto důvodu společnost MAN nyní nabízí dlouhodobě prověřený asistent jízdy ve zvoleném pruhu (LGS – Lane Guard System) jako doplňkové vybavení také pro vozidla Euro VI lehké a středně těžké řady TGL a TGM. Navíc od července letošního roku bude pro všechna vozidla rodiny TG k dispozici elektronický asistenční systém nouzového brždění (EBA – Emergency Brake Assist).

Maximální efektivita také s motory Euro VI – nová vozidla MAN TGX a TGS
V nových vozidlech byly uplatněny důsledně prověřené a pečlivě, vůči sobě, sladěné technologie čištění výfukových plynů. Do všech motorů Euro VI konstruktéři společnosti MAN zakonstruovali efektivní kombinaci řízené recirkulace výfukových plynů a selektivní katalytické redukce systému SCRT.

Nejdůležitější komponenty z hlediska dosažení požadovaných limitů škodlivin ve výfukových plynech jsou na straně vlastního motoru: vstřikovací systém motorové nafty typu Common Rail, chlazený a řízený systém EGR a dvojstupňové přeplňování. Za sběrným výfukovým potrubím, tedy vně vlastního motoru, je celá sestava doplněna o systém SCR s integrovaným oxidačním katalytickým konvertorem a CRT filtrem.

Výsledek je zcela přesvědčivý: Ekonomické ukazatele spotřeby motorové nafty vozidel MAN TG Euro V/EEV byly dosaženy také jejich nástupci s motory v emisní specifikaci Euro VI navíc s podstatně redukovanou spotřebou technického činidla AdBlue.

U nových vozidel modelových řad TGX a TGS byly navíc zachovány další velmi důležité konstrukční a výrobní hodnoty jako je vysoká spolehlivost, jednoduchý servis a hmotnostně výhodná konstrukce vyznačující se, především u stavebních vozidel, vysokou hodnotou užitečné hmotnosti.

Vozidla MAN TGX v modelové variantě EfficientLine určená pro dálkovou silniční dopravu s výrazně sníženou spotřebou motorové nafty a obsahem CO2 vypouštěným ve výfukových plynech dosahují stejných vynikajících parametrů také s motory emisní specifikace Euro VI.

Vozidla MAN TGX EfficientLine Euro VI nabízí úsporu až tři litry motorové nafty na sto ujetých kilometrů v porovnání se stejnými vozidly ve standardní modelové nabídce. K základním modelům řad TGX a TGS nabízí společnost MAN balíček opatření EficientLine.

Dynamická a komfortní – nová vozidla TGL a TGM
Nová lehká a středně těžká vozidla MAN TGL a TGM jsou rovněž osazena motory emisní specifikace Euro VI. Navíc se představují se zcela novým interiérem kabin. Optimální komfortní charakteristiky, funkční design a vysoce kvalitní použité materiály odráží prémiový charakter vozidel rodiny TG.

Nový design vnitřního prostoru činí výrazný dojem dekorativními rámečky z broušeného hliníku, povrchem plastových dílů a saténově chromovými madly dveří. Nová přístrojová deska se vyznačuje funkčností a jednoduchostí ovládání. Panel ovládání systému topení/klimatizace byl doplněn novými ovládacími elementy a novým displejem. Podobně jsou přepracovány též kolíbkové přepínače – mají nový design a diskrétní osvětlení, které výrazně napomáhá rozeznat pracovní polohu přepínače za ztížených světelných podmínek.

Odkládací prostory jsou zpracovány z ohledem na jejich co možná největší objem. Dvě pogumované schránky na centrální konzoli hned pod výdechy ventilačního systému vozu nabízí velký prostor pro odložení drobností, které řidič neustále potřebuje mít po ruce. Další zásuvky a poličky jsou k dispozici jako doplňková výbava, která významně rozšíří celkový objem odkládacích prostor.

Nová automatická klimatizace zajišťuje nastavenou teplotu interiéru. Ventilační systém s optimalizovaným proudem vzduchu a přepracovanými výdechovými otvory vyluzujícími podstatně nižší hluk zajišťují efektivní řízení vnitřní pohody v kabině. Vylepšený systém rozvodu klimatizovaného vzduchu působí preventivně na možnou únavu řidiče. Příplatkové klimatizované sedadlo řidiče nabízí vyšší přidanou hodnotu komfortu díky integrovanému ventilačnímu systému.

Síla, funkčnost a dynamické výkony – nové výrobkové logo MAN
S uvedením nových vozidel rodiny TG společnost MAN Truck & Bus rovněž modernizovala vizuální identifikaci své značky. Světově známé, nerozlučné komponenty loga MAN – tři velká písmena a symbol lva – byly ustanoveny již před několika desetiletími. Výrobkové logo MAN procházelo v minulosti průběžnými změnami reflektujícími sociální trendy, inovace v technice a technologiích či korporátní vývoj značky a společnosti.

Současným přestylizováním svého loga sleduje společnost MAN Truck & Bus především změny v globálním pojímání firmy, nové mezinárodní výzvy výrobce nákladních a užitkových vozidel, propůjčení vizuální identity efektivitě, důsledné plnění zákaznických služeb a nadšení pro vlastní výrobky – hodnoty na kterých značka MAN stojí.

Jako ústřední bod zájmu evaluace nového loga se jeví lev, symbol tradice a síly společnosti MAN Truck & Bus. Vlastní obraz lva byl osvobozen z původního rámečku – klece a povýšen do nové prominentní pozice nad nápis MAN.

Společně s vystavením lva do chromované lišty nad masku chladiče byla jeho siluetě propůjčena vyšší míra dynamiky odpovídající vysoké míře agility a síly, hodnotovému přínosu konstrukce dnešních moderních vozidel MAN. Integrovaný vlys v horní chromové liště nad maskou chladiče vozidla emotivně odpovídá hodnotě produktů MAN.

Korporátní značka MAN rovněž těží z nového stylu loga a mírně se odklání od tradičního pojímání spojení slova a image. Poněkud zvětšená písmena MAN umístěná důsledně do středu mřížky chladiče jsou lépe viditelná – reflektují vysoké sebevědomí společnosti a jejich zaměstnanců, individuální charakter výrobků a služeb.

Efektivita pro stavební průmysl – inovativní technologie pohonu kol všech náprav od společnosti MAN
Společnost MAN staví na sedmdesáti pěti letech zkušeností z konstrukce a výroby nákladních vozidel s pohonem kol všech náprav. Plněpohonná vozidla modelových řad TGM a TGS se uplatňují především tam, kde je třeba optimální trakce. V současnosti mohou zákazníci využívat možností jak vozidel s připojitelným pohonem kol další nápravy, tak vozidla s permanentním pohonem kol všech náprav.

Připojitelný pohon kol další nápravy je výhodný pro vozidla operující jak na zpevněných vozovkách, tak v terénu. Možnost pohonu jen kol zadní nápravy popřípadě náprav v okamžiku kdy vozidlo využívá zpevněné vozovky je výhodná jak z hlediska nižšího opotřebení pneumatik, tak z hlediska jednoduššího řízení vozidla. Pohon kol přední nápravy může být jednoduše připojen pomocí spojky v okamžiku kdy se vozidlo nepohybuje. Zdvojnásobení převodových stupňů v okamžiku připojení pohonu kol přední nápravy zajistí lepší rozložení a využití výkonu motoru a též zajistí možnost jízdy vozidla pomalejšími rychlostmi při překonávání terénních překážek.

Permanentní pohon kol všech náprav zajišťuje maximální trakci a vysoký stupeň stability vozidla při jízdě po nezpevněných komunikacích. Tento systém je ideální do těžkých podmínek stavebních děl a při komunálním provozu službě.

Systém MAN HydroDrive® zajišťuje doplňující trakci a zabezpečuje vyšší míru bezpečnosti provozu při příležitostné jízdě terénem. Hydrostatický pohon kol přední nápravy je přiřaditelný pomocí spojky v okamžiku, kdy je třeba překonat terénní překážky, speciálně při nájezdu do terénu, či jízdě terénem, při jízdě do nebo z kopce za ztížených adhezních podmínek. Systém MAN HydroDrive® přináší provozovatelům takto vybavených vozidel výhodu v nízké vlastní hmotnosti. prakticky systém ušetří v porovnání s vozidlem s mechanickým pohonem kol všech náprav až několik set kilogramů.

Vozidla modelové řady MAN TGS mohou být vybaveny vysoce efektivním brzdovým systémem MAN PriTarder®. U vozidel s pohonem kol všech náprav a speciálně u vozidel s pohonem MAN HydroDrive® lze systém MAN PriTarder® optimálně využít, protože působí na všechna hnaná kola – výhoda se nejlépe projeví při jízdě po kluzkém povrchu.

Systematické snižování rizika nehod – aktivní bezpečnostní systémy od společnosti MAN
Elektronické asistenční systémy společnosti MAN systematicky podporují řidiče v jízdních situacích, které statisticky vedou k nehodám. Od července 2013 bude k dispozici pro všechna nová vozidla rodiny TG zcela nový elektronický asistenční systém: asistent nouzového brzdění (EBA – Emergency Brake Assist).

S asistentem EBA nabízí společnost MAN svým zákazníkům automatický nouzový brzdový systém výrazně dříve než vstoupí, v listopadu 2015, legislativní požadavek na mandatorní zavedení těchto systémů u nově registrovaných vozidel v platnost. S pomocí systému EBA lze zabránit celé řadě kolizí do vpředu se pohybující nebo stojící překážky. To lze proto, že EBA automaticky spustí systém nouzového brzdění v okamžiku, kdy řidič nereaguje na akustické či vizuální předchozí varování.

Dalším systémem, kterým MAN výrazně přispívá k bezpečnosti silničního provozu lehkých a středně těžkých nákladních vozidel je asistent jízdy ve zvoleném jízdním pruhu (LGS – Lane Guard System). Ten je v současnosti k dispozici také pro vozidla modelových řad TGL a TGM. Systém varuje řidiče při nepředvídaném opuštění zvoleného jízdního pruhu. Systém LGS podporuje řidiče při dlouhých cestách po dálnicích či rychlostních komunikacích, hlídá jeho bdělé a uvědomělé reakce při vybočení do jiného jízdního pruhu.

Navíc vozidla modelových řad TGL a TGM Euro VI jsou nyní osazena též elektronických systémem stabilizace jízdy EPS jako standardním vybavením. ESP bylo doposud standardním vybavením pro vozidla modelových řad TGS a TGX v konfiguracích pohonu 4×2, 6×2 a 6×4.

Efektivní řízení flotily vozidel s balíčkem MAN Solutions
Řídící flotilového provozu dnes mohou pro svoji manažerskou práci počítat s využitím nejen jednotlivých efektivních vozidel nové rodiny TG, ale též se širokým portfoliem služeb společnosti MAN Truck & Bus.

Balíček opatření MAN Solutions kombinuje služby jednotlivých specializovaných odborů společnosti jako je MAN Service, MAN Support, MAN Rental a MAN Finance do integrovaného řešení přesně připraveného pro individualizované potřeby jednotlivých zákazníků. Specialisté konzultanti společnosti MAN poradí každému zákazníkovi a pomohou mu optimálně nastavit nákladovou strukturu jeho flotily vozidel s garancí maximální spolehlivosti při nastavené míře servisu s vysokou úrovní pružnosti. Zákazník se tak může koncentrovat především na řízení svého hlavního předmětu podnikání.

MAN TeleMatics®, efektivní řešení řízení flotily nákladních vozidel a její logistiky rovněž garantuje vysokou ekonomiku a průhledný provoz nových vozidel rodiny TG. Služba MAN TeleMatics® byla rozšířena o další mobilní aplikace: Zdarmovou aplikací MAN TeleMatics® určenou pro chytré telefony iPhone a tablety iPad dodávající potřebné informace k řízení fotil nákladních vozidel rychle a v potřebném formátu tak, aby flotilové řízení bylo co nejefektivnější. Mobilní aplikace zcela přesně ukazují kde se zvolené vozidlo právě pohybuje a dávají uživateli praktický přehled, které vozidlo je k dispozici za současné možnosti předávat požadavky operátora přímo do vozidla. Uživatel má navíc dokonalý přehled o řízení vozidel a o ekonomické práci jednotlivých řidičů. MAN TeleMatics® mobilní aplikace byly za svoji architekturu a konstrukci oceněny významnou cenou iF Communication Design Award 2013 v kategorii "Mobilní aplikace".

Tisková zpráva MAN Truck & Bus

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!