UniCredit Leasing nabízí zemědělcům zvýhodněné financování s PGRLF

22 března 2013, 15:04

UniCredit Leasing poskytuje domácím zemědělcům zvýhodněné financování agrární techniky s podporou Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF) formou subvence části úroků z úvěru. Tuto nabídku je možné využít až do konce září letošního roku.

„UniCredit Leasing úspěšně spolupracuje s Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem již několik let. Našim klientům poskytujeme odbornou pomoc při podání žádosti o státní podporu a zkušenosti při financování zemědělské techniky včetně možnosti rozložení splátek podle sezónnosti příjmů,“ uvedl Jaroslav Jaroměřský, místopředseda představenstva a obchodní ředitel UniCredit Leasing. Jak dále zdůraznil: „Podnikatelé v sektoru zemědělství nyní mohou využít možnosti uzavřít úvěry pod názvem CreditAgro s podporou PGRLF v rámci programu Zemědělec. Podpora PGRLF se vztahuje na subvenci části úroků z financování.“

Uvěrovou smlouvu na produkt CreditAgro lze uzavřít a splácet od šesti měsíců do šesti let s fixní i variabilní úrokovou sazbou. Klient se ihned stává vlastníkem předmětu financování, nemusí ze splátek odvádět DPH z finanční služby a DPH k předmětu financování si může ihned uplatnit. Samozřejmostí je možnost sjednání výhodného komplexního pojištění včetně pojištění schopnosti splácet.

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fondu zatím nestanovil celkovou částku subvencí pro letošní rok. Ze zveřejněných podmínek však vyplývá, že v programu Zemědělec bude částka pro jednotlivé žádosti činit maximálně 10 milionů korun. Fond rovněž požaduje, aby výše úroků splácená žadatelem byla minimálně jedno procento. Procentní sazbu podpory stanoví fond do 30 pracovních dnů, po ukončení přijmu žádostí o podporu (tedy do 30. října 2013) a zveřejní ji na internetových stránkách www.pgrlf.cz. Žadateli – mladému zemědělci (fyzické osobě, která v roce podání žádosti nedosáhne věku 40 let) – bude podpora navýšena o 1% obdobně jako v minulých letech. 

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!