Situace na trhu užitkových vozidel v Evropě není příznivá

1 října 2012, 0:00

Podle údajů za leden až srpen 2012, zveřejněných Evropskou asociací výrobců automobilů ACEA, se pokles prvních registrací nových užitkových vozidel v zemích EU27 a EFTA zásadně nezměnil a růst prvních registrací nových autobusů, zaznamenaný za 1. pololetí roku, se snížil.

Celkově bylo v zemích EU27 + EFTA za leden až srpen 2012 poprvé zaregistrováno 1.181.821 ks užitkových vozidel a autobusů (=LCV+MCV+HCV+MBC+HBC), což je o 9,82% méně než za stejné období roku 2011.


Oproti výsledkům za 1. pololetí 2012 došlo za červenec a srpen k nepodstatnému zlepšení u registrací lehkých užitkových vozidel (pokles v kumulaci za leden až srpen činil -10,90% oproti -11,64% za 1. pololetí). Naopak u užitkových vozidel (nad 3,5 t celkové hmotnosti) se v tomto porovnání pokles prvních registrací dále prohloubil (na -5,87% oproti -5,19% za 1. pololetí) a u autobusů se růst snížil z +7,19% (za 1. pololetí) na +5,75% (za leden až srpen).


I. LEHKÁ UŽITKOVÁ VOZIDLA – do 3,5 t celkové hmotnosti (LCV)

V této kategorii vozidel byl oproti stejnému období roku 2011 (leden až srpen) zaznamenán v souhrnu pokles prvních registrací o 10,90%.
 

II. UŽITKOVÁ VOZIDLA nad 3,5 t celkové hmotnosti celkem (MCV+HCV >3,5t – Trucks)

Užitkových vozidel o celkové hmotnosti větší než 3,5 t bylo za leden až srpen 2012 v zemích EU27 a EFTA poprvé zaregistrováno celkem 199.694 ks, což je o 5,87% méně než za stejné období roku 2011.

Z uvedeného počtu vozidel o celkové hmotnosti nad 3,5 t bylo 148.531 ks (74,38%) o celkové hmotnosti větší než 16 tun, meziroční pokles registrací zde činil 6,32% (údaj za země EU27 + EFTA).


III. AUTOBUSY (Buses – MBC+HBC > 3,5t)

První registrace nových autobusů v zemích EU27 a EFTA se oproti stejnému období roku 2011 zvýšily o 5,75%, v zemích EU však došlo ke zvýšení jen o 5,03%.

Tisková zpráva Auto SAP

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!