Rok 2015 se nesl pro výrobce traktorů ve znamení recese

16 března 2016, 18:04

Rok 2015 se v segmentu traktorových výrobců nesl ve znamení recese. Evropské trhy zaznamenaly pokles z hlediska celkových prodejů traktorů. Situace je natolik vážná, že evropské hodnoty roku 2015 jsou nižší o 7% než hodnoty z roku 2009, kdy naplno propukla hospodářská krize. I přes složitou situaci panující na jednotlivých trzích se značce ZETOR daří posilovat své pozice a udržet si profitabilitu.

„Rok 2015 se pro výrobce traktorů nesl ve znamení poklesu celkových objemů prodaných kusů na jednotlivých trzích. Ve srovnání s rokem 2014 došlo k poklesu o 6%, což v číselném vyjádření tvoří cca 10 tisíc traktorů,“ říká Adam Žert, ředitel Úseku prodeje a marketingu o situaci panující na trzích. „Světlou výjimku v rámci Evropy tvoří český a slovenský trh. V České republice se udržel objem prodaných traktorů na hodnotách z roku 2014, na slovenském trhu došlo v roce 2015 dokonce k nárůstu o 30 %,“ dodává Žert.

Roky 2012 a 2013 byly z hlediska prodejů traktorů rekordní na téměř všech trzích v celé Evropě. Oproti tomu v letech 2014 a 2015 došlo k poklesu a snížení poptávky ze strany zákazníka. Tento stav se netýká pouze značky ZETOR, ale globálně celého traktorového segmentu a všech výrobců traktorů.

„Německo, Polsko a Velká Británie patří mezi největší evropské trhy v prodeji nových traktorů. Tyto trhy zaznamenaly pokles v průměru o 10%, což se v reálných číslech rovná 5,5 tisícům traktorů. V Řecku, Maďarsku, Litvě či Finsku došlo dokonce k drastičtějšímu poklesu o 15-30%,“ říká Adam Žert.

Důvodů, které způsobily pokles, je více. Jedná se například o cyklicitu evropských dotací. Většina fondů v letech 2012 a 2013 vrcholila. Nové rozpočtové období začalo v roce 2014 a řada států dosud nestihla připravit dotační programy pro zemědělce, ti tak odkládají nákup na příhodnější období. Faktorem, jenž významně ovlivnil situaci, je uvalení sankcí na Rusko a následná reakce Ruska v podobě sankcí na dovoz potravin z EU. Situaci nepřidal ani vývoj ceny mléka, která je aktuálně na dlouhodobém minimu. Vše je pak zpečetěno nízkými výkupními cenami zemědělských surovin. To vše ztěžuje situaci koncových zákazníků. Jen například příjmy německých farmářů klesly za poslední rok o 40%. Negativně do celé situace promlouvají i zpřísňující se emisní standardy, které jsou logicky doprovázeny zdražováním a zvyšováním nákladů na vývoj a výrobu zemědělských strojů.

Faktem zůstává, že rok 2015 byl z hlediska prodejů na nižší úrovni než rok 2009, kdy propukala hospodářská krize. Celkové prodeje v roce 2015 ve srovnání s rokem 2009 poklesly o 7%. Od doby hospodářské krize tak segment výrobců traktorů prožívá zatím své nejhorší období.

I přes nepříznivý vývoj na jednotlivých trzích se značce ZETOR daří úspěšně čelit vzniklé situaci. V roce 2015 navýšila tržní podíl na většině trzích. Dařilo se tak v Polsku, České republice, na Slovensku, v Německu, Velké Británii, Francii, Irsku, Litvě i v dalších státech. V ČR a na Slovensku se ZETOR stal nejprodávanější značkou traktorů ve své kategorii (50-170 koní) a obhájil tak na domácích trzích prvenství z loňského roku. Na klíčových trzích ZETOR za období posledních tří let pravidelně posiluje své pozice. Podle uznávaného německého institutu VDMA zastává značka ZETOR třetí místo v rámci celkového objemu prodaných traktorů ve třinácti nově přistoupivších státech EU. Jedná se o státy, které se staly součástí EU po roce 2004. Aktuálně svou pozornost společnost zaměřuje na posílení pozic na trzích západní Evropy, jakými jsou Německo, Francie, Benelux, Velká Británie a další.

Podle předběžných výsledků v roce 2015 ZETOR TRACTORS a.s. vyrobil a prodal 3.773 traktorů. Ve srovnání s rokem 2014 se jedná o pokles, který je zapříčiněn aktuální situací na trzích. Celkové tržby dosáhly úrovně 3,7 miliardy Kč. I přes nižší objem prodaných traktorů si ZETOR TRACTORS a.s. udržel profitabilitu a zisk společnosti před zdaněním činil 153 milionů Kč. Export společnosti se rovnal 86% celkové produkce.

„Je důležité říci, že i přes nepříznivé externí podmínky a pokles zisku společnost neomezila finanční prostředky vynaložené na budoucnost, zvláště pak v otázkách vývoje a výzkumu nebo podpory prodeje a marketingu. Peníze určené do těchto oblastí za posledních 5 let vzrostly téměř čtyřnásobně, a v roce 2015 dosáhly výše 242 miliónů Kč,“ dodává Lukáš Krejčíř, ředitel Finančního úseku.

Z údajů, které ZETOR TRACTORS a.s. monitoruje a vyhodnocuje, lze usuzovat, že v roce 2016 by se poptávka na jednotlivých trzích měla stabilizovat. V roce 2016 plánuje společnost vyrobit a prodat více traktorů ZETOR než v roce 2015 a překonat opět čtyřtisícovou hranici prodaných kusů.

Mezi aktuální projekty, které posilují pozici značky ZETOR, patří na počátku roku uzavřený kontrakt na dodávku traktorů do Íránu. Pokračují práce na rozšiřování produktového portfolia, aktuálně se jedná o rozšíření modelové řady MAJOR či představení nového tříválcového traktoru. Postupně se implementuje designový koncept ZETOR by Pininfarina do sériové výroby.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!