Scania počítá s rozšířením LNG

18 září 2015, 8:48

V roce 2014 uvedla Scania na trh své první nákladní automobily s motory Euro 6 na zkapalněný zemní plyn LNG a zájem o toto alternativní palivo stále roste.

LNG je vnímáno především jako palivo, které je přívětivé k životnímu prostředí a zároveň přispívá k výraznému snížení provozních nákladů. Scania navíc uvádí, že je výrazně levnější vytvořit infrastrukturu potřebnou pro LNG než pro CNG (stlačený zemní plyn). 
 
Další výhodou má být výrazně větší dojezd nákladních vozidel na LNG, který se může pohybovat až okolo 1000 kilometrů, zatímco s CNG se jedná o 250 až 300 kilometrů.

Větší akční rádius činí LNG konkurenceschopnou alternativou motorové naftě pro využití v regionální i dálkové dopravě, zatímco CNG je v současné době používáno především pro rozvážku zboží na krátké trasy nebo u vozidel pro svoz komunálního odpadu.

Země jako Austrálie, Brazílie, Indie a Čína mají velké zásoby zemního plynu a očekává se, že v blízké budoucnosti se právě zde bude výrazně zvyšovat zájem ze strany dopravců o vozidla spalující toto palivo.

V Evropě pak výraznějšímu rozšíření zemního plynu jako paliva pro užitková vozidla stále více pomáhá jeho cena. Náklady na provoz jsou zde totiž ve většině zemí o 40 až 50% nižší ve srovnání s naftou. 

Vedle nižších nákladů na palivo jsou navíc vozidla na zemní plyn podstatně tišší a šetrnější k životnímu prostředí. Emise oxidu uhličitého jsou ve srovnání s naftou nižší téměř o 10%, emise pevných částic jsou téměř zcela odstraněny, a emise oxidů dusíku o více než třetinu sníženy.

Scania Streamline: Styl i hospodárnost v jednom balení
Vozidla na LNG mají v současnosti sice vyšší nákupní cenu, ale řada výhod pro životní prostředí a nižší náklady na pohonné hmoty ji již nyní u řady zákazníků překonávají. Podle zástupců společnosti Scania i proto není otázkou, jestli se LNG mezi nákladními vozidly rozšíří, ale pouze kdy k tomu dojde.

Anatomie nádrže na LNG

  1. LNG se v nádržích vozidel Scania udržuje při -132°C a tlaku 10 barů v kapalném stavu, který se převádí do plynného skupenství před vstřikováním do motoru.
  2. Tepelný výměník, v němž probíhá přeměna z kapalného na plynné skupenství a LNG se tak mění na CNG. Teplo pro tento proces je získáváno z chladicího systému motoru, spojeného s nádrží.
  3. Regulátor tlaku v závislosti na tlaku v nádrži určuje, zda má být použito palivo z její horní části v plynném stavu nebo z jejího dna v kapalném stavu. Regulátor je nastaven na 10 barů, a pokud je tento tlak dosažen nebo překročen, pak je pro jeho snížení využito plynu z horní části nádrže.
  4. Spodní a zároveň větší z této dvojice ventilů slouží k plnění nádrže LNG, zatímco horní a menší ventil slouží k odvzdušnění a uvolnění paliva v případě přetlaku zpět do čerpací stanice.
  5. Snímač hladiny paliva je schopen rozlišit jeho kapalné i plynné skupenství a poskytovat díky tomu přesné informace o množství paliva v nádrži.
  6. Primární a sekundární pojistné ventily. První jmenovaný z této dvojice je nastaven na 16 barů, zatímco druhý je nastaven na 24 barů a má červenou pečeť.
  7. Zpětný ventil má chránit nádrž před únikem paliva v případě nehody nebo při selhání plnící trysky na čerpací stanice.
  8. Ruční uzavírací ventil, umožňující manuální uzavření palivového systému, kdy červený uzavírá palivové potrubí, zatímco šedý představuje ventilační ventil, který je za normálního provozu obvykle uzavřen.
  9. Elektromagnetický ventil, který je uzavřen v případě, že systém není napájen a otevírá se, když je motor v chodu, aby mu zajistil přísun paliva.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!