Iveco: 111.111 autobusů z Vysokého Mýta

8 května 2012, 0:00

Dne 3. května 2012 byl slavnostně předán 111.111. autobus vyrobený v továrně ve Vysokém Mýtě. Vozidlo IVECO IRISBUS Citelis CNG 12m převzal Ing. František Vilím, předseda představenstva a ředitel společnosti, Dopravní podnik města Jihlavy, a.s.

K slavnostnímu předávání vozidel dochází většinou v případě jejich kulatého výrobního čísla. U IVECO IRISBUSU s pořadovým číslem 111.111 však šest jedniček za sebou není náhodných, ale ukazuje na stejný počet zcela výjimečných rysů výrobního závodu Iveco Czech Republic, a.s. ve Vysokém Mýtě, největšího závodu IVECO IRISBUSU, největšího nejen v regionu, v celé České republice ale i ve Střední Evropě.

Jednička ve výrobě
Továrna ve Vysokém Mýtě byla založena v roce 1895 Josefem Sodomkou, první autobus na podvozku Škoda vyjel na vozovku v roce 1928. Během více než 84 let se prostory továrny rozrostly z původních 320 m² na současnou plochu 225 000 m², přičemž zastřešené plochy činí 61.000 m². Roční výroba autobusů v továrně ve Vysokém Mýtě přesáhla hranici tisíce kusů v roce 1998, dvoutisícová meta byla díky masivnímu nárůstu zájmu o řadu 900 a také díky náběhu výroby modelů Crossway a Recreo překonána v roce 2006. Na překročení bájné hranice tří tisíc vyrobených kusů si závod IVECO IRISBUSU ve Vysokém Mýtě musel v novodobé historii počkat do roku 2008.

Roky recese globální ekonomiky přinesly snížení výrobních objemů. V loňském roce však produkce ve Vysokém Mýtě – a to nejen díky meziročnímu navýšení výroby Citelisů, významně vzrostla a zůstala jen těsně pod třítisícovou hranicí (2.972 kusů). Tato úctyhodná hodnota představuje 84% ze všech autobusů vyrobených v Česku, tedy neohrožené prvenství vysokomýtské továrny ve výrobě.

Jednička mezi zaměstnavateli
Společnost Iveco Czech Republic, a.s. měla k 31. prosinci loňského roku 2.639 zaměstnanců ať již kmenových, tak i agenturních. To z této firmy činí jednoho z největších zaměstnavatelů Pardubického kraje a největšího zaměstnavatele České republiky vyrábějícího autobusy. Příznivý dopad na trh práce v celé České republice potvrzuje i skutečnost, že pro závod ve Vysokém Mýtě pracuje nepřímo, prostřednictvím dodavatelů výrobků a služeb, dalších zhruba 1.700 osob.

Z celkového počtu 2.639 zaměstnanců pracuje 2.295 osob ve výrobním závodě, 344 zaměstnanců v dalších obslužných útvarech. Největší podíl v kvalifikační struktuře zaměstnanců, 57%, tvoří zaměstnanci se středním odborným vzděláním zakončeným výučním listem, 4% procenta zaměstnanců má základní vzdělání, 30% představují zaměstnanci s úplným středním vzděláním zakončeným maturitní zkouškou. Vysokoškolské vzdělání má téměř desetina (9 %) zaměstnanců.

Není tedy divu, že Iveco Czech Republic, a.s. obdrželo v rámci Pardubického kraje, titul „Zaměstnavatel regionu“ dokonce pětkrát za roky 2005-2008 a 2010, od Sdružení Automobilového Průmyslu v letech 2006 – 2009 čtyřikrát za sebou prestižní ocenění „Podnik roku“. V roce 2011 společnost získala Výroční cenu města Vysoké Mýto za angažovanost v sociální oblasti (podpora dětských a seniorských ústavů, nákup vybavení pro hendikepované děti, podpora škol a vzdělávacích programů).

Tato ocenění nejsou podložena jen hospodářskými výsledky společnosti, ale také její snahou o rozvoj svých zaměstnanců. V loňském roce Iveco Czech Republic, a.s. poskytlo zaměstnancům celkem 27 787 hodin ve školících programech zaměřených na kvalitu výrobků a výrobní procesy, řízení a organizaci práce, jazykové a počítačové dovednosti. Společnost trvale investuje do rozvoje zaměstnanců také díky fondům Evropské Unie, které zahrnuje do každoročního objemu investic do vzdělávání.

Jednička ve skladovacím zázemí náhradních dílů (ND)
Společnost IVECO má šest základních skladovacích center ND v Evropě, přičemž jedno z nich je umístěno ve Vysokém Mýtě. Zdejší skladovací prostory pro autobusy i užitková vozidla IVECO zásobují celkem 18 států střední a východní Evropy včetně Pobaltských republik. Sklad náhradních dílů otevřený v březnu roku 2008 disponuje plochou 18.000 m² s přibližně 132.000 položkami od 252 dodavatelů a zajišťuje dodávky pro 264 různých distributorů ND.

Náhradní díly jsou dodávány do míst objednávek cca stovkou nočních transportů. V současné době je kapacita a sortiment skladovacích prostor ve Vysokém Mýtě schopna zabezpečit okamžitou dostupnost 97,8% objednaných dílů nákladních vozidel a autobusů IVECO.

Jednička v prodeji autobusů
IVECO IRISBUS v regionu Střední a Východní Evropy dominuje v oblasti prodeje autobusů, kde podíl společnosti IVECO IRISBUS činí 22,2% za rok 2011. Jedinečné postavení IVECO IRISBUSU podporuje posilování prodejů a zvyšování tržních podílů na Slovensku, v Rumunsku a Polsku. Díky modelu Crossway, který sjíždí z výrobní linky ve Vysokém Mýtě, IVECO IRISBUS drží prvenství v segmentu meziměstských autobusů v regionu Střední a Východní Evropy, kde dosahuje 30,8% tržního podílu. Neustálé posilování vedoucí pozice IVECO IRISBUSU vychází také z nárůstu významných dodávek, jako například 65 autobusů Crossway a Crossway LE pro větší počet linkových dopravců v Jihomoravském kraji, 110 objednaných a z toho již 52 dodaných řad Crossway a Crosway LE do hlavního estonského města Talin, dále pak 20 ekologických městských autobusů Citelis CNG do slovinské Lubljany.

Jednička v exportu autobusů
Ačkoliv IVECO IRISBUS má v Česku velmi silné kořeny, více než 93% výroby továrny ve Vysokém Mýtě šlo vloni na export. Vozidla vyrobená ve Vysokém Mýtě byla dodaná 510 zákazníkům v 29 zemích. Největší cílovou zemí je tradičně Francie následovaná Itálií. Více než dvě stovky vozidel IVECO IRISBUS byly v roce 2011 registrovány na Slovensku.

Jednička v kvalitě
Před více než jedenácti lety byla ve výrobním závodě ve Vysokém Mýtě uvedena do provozu kataforézní povrchová úprava pro vozidla o délce až 15 metrů. Iveco Czech Republic, a.s. je tak jedinou továrnou ve Střední Evropě, která využívá kombinace výhod jak ferozinkové antikorozní vrstvy u všech ocelových plechů a profilů o síle stěny do 3mm nebo na všech korozně exponovaných uzlech karoserie autobusu a současně i kataforézní povrchové úpravy. Díky této kombinaci jsou všechny skelety vyráběných autobusů chráněny proti korozi na nejvyšší dostupné úrovni. Nová technologie významně zvýšila odolnost autobusů vyráběných ve Vysokém Mýtě proti korozi.

Kataforézní lázeň s objemem 300 m² je neustále doplňována sušinou tak, aby protikorozní ochrana po vypálení dosahovala minimální tloušťky 25 mikrometrů.

Do uzavřených profilů se kataforézní náplň dostává malými technologickými otvory, z nichž po vytažení skeletu z vany následně vyteče. Tato ochranná vrstva garantuje úspěšnost v antikorozní zkoušce trvající 1.000 hodin v solné mlze a 1.000 hodin při cyklických korozních zátěžích.

Záruka vysoké kvality vozidel z Vysokého Mýta také vychází z aplikace systému řízení výroby World Class Manufacturing (WCM). Díky tomu je zajištěna nejen špičková kvalita autobusů, ale také minimální dopad jejich produkce na životní prostředí. Všechny výrobní procesy jsou podrobovány pečlivému sledování v deseti oblastech. Důraz spočívá v prvé řadě na kvalitě, která je u výroby autobusů podpořena tím, že na každém vozidle je odpracováno přibližně 800 hodin. Ve srovnání s masivní výrobou osobních vozidel je to 30-40krát více času, a tedy je i nezbytné sledovat kvalitu každé výrobní operace. Vysoká jakost autobusů vyrobených ve Vysokém Mýtě je také dána pečlivým sladěním pracovní síly, použitých materiálů, výrobních postupů a pochopitelně i technicko-technologickým vybavením výrobního závodu. Na průběžné sledování kvality každé pracovní operace navazuje prověření jakosti celku na dvanácti místech během výrobního procesu. Tyto dílčí kontroly vykonávají speciálně vyškolení zaměstnanci, kteří sebemenší odchylky od špičkové kvality vracejí k okamžité nápravě. Na takto zdvojené sledování jakosti ještě navazuje třetí stupeň, který spočívá v každodenních auditech výrobních postupů a jejich neustálém zlepšování. Vyloučení sebemenšího pochybení v oblasti jakosti je navíc podporováno auditem dvou náhodně vybraných autobusů týdně, z již zcela hotových vozidel a jejich důkladným prověřením vyškolenými auditory „očima zákazníka“ jak po estetické, tak i po funkční stránce.

Iveco Czech Republic, a.s. si pozici šestinásobné jedničky v regionu, České republice i Střední Evropě hodlá v letošním roce upevňovat dalším růstem výroby, dalším zvyšováním kvality a pokračováním v příznivém množství exportovaných autobusů.

Citelis CNG
Jubilejní vozidlo Citelis CNG 12m tvořící součást dodávky deseti městských autobusů pro město Jihlava znovu potvrzuje, že společnost IVECO IRISBUS je v nabídce městských vozidel s pohonem na stlačený zemní plyn evropskou jedničkou. Jubilejní Citelis 12 CNG s pořadovým číslem 111.111 se zařadil do velké rodiny téměř 4500 autobusů IVECO IRISBUS CNG, které byly dosud prodány v Evropě.

Citelis CNG již nyní splňuje budoucí emisní požadavek Euro 6. Pohon na stlačený zemní plyn je v současnosti nejekologičtějším a současně i nejekonomičtějším řešením, proto IVECO IRISBUS nabízí jedinečný Citelis CNG vycházející z patnáctileté tradice italského koncernu s pohony na stlačený zemní plyn.

Autobusy IVECO IRISBUS pohání vyhlášené motory Fiat Power Train (FPT) Industrial, které vedle autobusů IVECO IRISBUS nacházejí uplatnění například také v užitkových vozidlech IVECO a v dalších výrobcích Fiat Industrial. Italský koncern je tak díky tomu v přední řadě při vývoji a výrobě ekologických autobusů i užitkových vozidel. To dokazuje také tím, že motory Tector 6 a Cursor 8 plní dobrovolný emisní limit EEV bez filtru pevných částic. Tím se snižuje nejen výrobní náklady agregátů, ale také nároky na jejich servis a nakonec ii celkové provozní náklady vozidla TCO (Total Cost of Ownership).

Není rovněž tajemstvím, že FPT Industrial vyvinul nový naftový motor Euro 6. Jako jediný z výrobců vznětových agregátů, ale nepotřebuje ke splnění emisního požadavku Euro 6 (od 2014) recirkulaci výfukových plynů. Díky tomu se i zákazníci společnosti IVECO IRISBUS mohou nadále těšit na nízké provozní náklady a ekologický provoz autobusů i užitkových vozidel. Nabídku ekologických vozidel s nízkými provozními náklady dokládá také jubilejní 111.111. autobus IVECO IRISBUS Citelis CNG. Společnost Iveco Czech Republic, a.s. jej předává s velkou radostí, protože bude v Jihlavě sloužit ohleduplně k životnímu prostředí.

Zdroj: iveco.cz

 

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!