DAF: Při kombinované kontejnerové přepravě až o 20% větší objem nákladu

29 dubna 2015, 9:30

S cílem dalšího zvýšení efektivity kombinované (intermodální) kontejnerové dopravy představuje společnost TelliSys prototyp soupravy tahače s návěsem s extrémně nízko umístěnou točnicí nad vozovkou. Objem přepravovaného nákladu se tak zvýší až o 20%. Díky tomu by bylo možné dosáhnout při kombinované přepravě významných úspor paliva a snížení emisí CO2 na jeden tunokilometr.

Konsorcium TelliSys vzniklo jako partnerství mezi institutem IMA univerzity RWTH Aachen, Evropskou asociací intermodální přepravy a společnostmi DAF, GEFCO, Goodyear, WECON a WESOB. Cílem tohoto konsorcia je umožnit přepravu kontejnerů s vnitřní výškou tři metry. Do kontejneru by tak mohly být umístěny až tři takzvané „metrové palety“ na sebe, takže by bylo možné dosáhnout přepravního objemu až 100 m3.

Výška točnice 85 cm
V rámci konsorcia TelliSys vyvinula společnost DAF tahač nazvaný Super Low-Deck s extrémně nízko uloženou točnou. Tahač Super Low-Deck má snížený rám podvozku za motorem a velmi kompaktní zavěšení zadní poháněné nápravy s koly tradičního rozměru 22,5“. Díky tomu se podařilo snížit výšku točnice nad vozovkou na pouhých 85 cm. Speciální tahač Low-Deck má navíc lehkou, 4tunovou vlečenou nápravu s koly rozměru 17,5“, čímž se dosahuje celkové hmotnosti soupravy 44 tun. Pro tento projekt vyvinula společnost Goodyear speciální nízkoprofilové pneumatiky pro kola přední a poháněné nápravy. Tyto pneumatiky dosahují vysoké nosnosti při jejich nízkém profilu.

Nová generace kontejnerů
Pro speciální tahač Super Low-Deck společnosti DAF s výškou točnice nad vozovkou pouhých 85 cm vyvinula společnost WECON odlehčený návěs s hmotností jen 3.830 kg. Stejně důležitý je i vývoj nové generace kontejnerů rozměru 40 a 45 stop (asi 12 a 14 m), jejichž stěny jsou výrazně tenčí při zachování nosnosti a torzní tuhosti. Pro demonstraci univerzálnosti systému TelliSys Intermodal Technology Concept aplikovala společnost WECON na prototypu skládací dveře.

Zahájení provozních testů
Je samozřejmé, že při vytváření koncepčního nákladního vozidla byly brány v úvahu nejen otázky rozměrů a nosnosti, ale plná pozornost byla věnována i manévrovatelnosti, komfortu a efektivitě provozu. Kombinaci TelliSys nyní čekají rozsáhlé provozní testy ve spolupráci s partnerskou společností GEFCO, při nichž budou nákladní vozidlo, návěs i kontejnery intenzivně využívány v intermodální přepravně na silnici, železnici i při vodní přepravě.

„Koncept TelliSys potvrdil, že v kontejnerové přepravě je možné dosáhnout 20% zvýšení efektivity,“ řekl intermodální konzultant Heiko Sennewald, který je partnerem i iniciátorem projektu. „Provozní testy prováděné společností GEFCO budou muset potvrdit, jak se systém osvědčí v praxi. Jejich výsledky prokážou, je-li možné jeho uvedení na trh, což také závisí na zájmu trhu. Abychom tento zájem podnítili, budeme systém TelliSys Intermodal Technology Concept vystavovat už počátkem května (od pátého do osmého) na výstavě dopravy a logistiky v Mnichově. Je nutné zdůraznit, že tento technický koncept ještě není připraven k uvedení na trh v nejbližší době.“

Systém „Intelligent Transport System for Innovative Intermodal Freight Transport“ (TelliSys) podporuje snahu EU o optimalizaci intermodálních logistických řetězců a zajišťuje hladkou a kooperativní součinnost mezi různými uzly intermodální přepravy. Projekt byl zahájen v prosinci 2012 a je financován v rámci Sedmého rámcového programu (FP7) Evropské unie po dobu tří let.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!