Trh užitkových vozidel v Evropě zaznamenává pokles

29 března 2012, 0:00

Podle údajů zveřejněných dnes Evropskou asociací výrobců automobilů ACEA došlo za leden až únor 2012 v zemích EU27 a EFTA (EFTA = Norsko, Island a Švýcarsko) k poklesu prvních registrací nových užitkových vozidel. Vývoj v jednotlivých kategoriích vozidel a zemích byl přitom značně rozdílný. U registrací nových autobusů došlo v zemích EU27 a EFTA k mírnému zvýšení.

I. Lehká užitková vozidla – do 3,5 t celkové hmotnosti (LCVs)
V této kategorii vozidel byl oproti stejnému období roku 2011 zaznamenán v souhrnu největší pokles prvních registrací.

6 největších trhů za leden až únor 2012 + údaje za ČR, EU a EU+EFTA

II. Užitková vozidla nad 3,5 t celkové hmotnosti celkem (MCV+HCV >3,5t – Trucks)

6 největších trhů za leden až únor 2012 + údaje za ČR, EU a EU+EFTA)

Užitkových vozidel o celkové hmotnosti větší než 3,5 t bylo za leden a únor 2012 poprvé zaregistrováno celkem 46 288 ks, což je o 1,4 % méně než v roce 2011. Vývoj na trzích byl odlišný od situace trhu malých užitkových vozidel.

Z uvedeného počtu 46 288 ks vozidel o celkové hmotnosti nad 3,5 t bylo 35 347 ks o celkové hmotnosti větší než 16 t, pokles registrací zde činil 2,1 %.

6 největších trhů – pouze užitková nad 16 t (HCV > 16t) + údaje za ČR, EU a EU+EFTA)

III. Autobusy (Buses – MBC+HBC > 3,5t)
První registrace nových autobusů v zemích EU27 a EFTA se zvýšily jen o 0,9 %. Na šesti největších trzích byl vývoj také nestejný.

6 největších trhů za leden až únor 2012 + údaje za ČR, EU a EU+EFTA)

Zdroj: autosap.cz

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!