Výskyt netěsnosti u jednookruhového ventilu zvedací nápravy 463 084 031 0 / 041 0

5 srpna 2015, 10:21

Bylo zjištěno, že v některých případech jednookruhový ventil zvedací nápravy (LACV) při zvednuté nebo spuštěné nápravě u odvzdušňovacího vývodu netěsní. Abychom Vám mohli pomoci při analýze závady a provedení vhodného opravného zásahu, vezměte prosím na vědomí následující informace.

A.    POPIS ZÁVADY
Při zvednutí nápravy se objevuje velká netěsnost u odvzdušňovacího vývodu, která má za následek únik tlaku ze systému vzduchového pérování.

Možné příčiny

  • Znečištění
  • Poškozený kabel ventilu LACV, který způsobuje výpadky napájení
  • Nesprávná hystereze u tlakových spínačů, která může zavinit krátkodobé výpadky napájení (kratší než 0,2 sekundy)


Prověření možných příčin

  • Zkontrolujte přípoje s ohledem na znečištění (například částice rzi ze vzduchojemu)
  • Zkontrolujte kabel ventilu LACV s ohledem na vnější poškození a vodivost
  • Není-li ventil LACV ovládán modulátorem Trailer EBS, ale samostatnými tlakovými spínači, kontaktujte prosím výrobce přípojného vozidla kvůli ověření, jestli garantuje správné hodnoty hystereze u tlakových spínačů. Pro aplikace s tlakovými spínači je požadována hystereze spínacích bodů nejméně 0,5 bar.
  • Upozornění: Modulátory WABCO Trailer EBS garantují správnou hysterezi.


Opravný zásah
V případě, že jste zjistili netěsnost, tak jak je popsána v předchozím textu, musíte vyměnit ventil LACV, pokud nejde opravit. Potvrdí-li se znečištění: Vyčistěte systém vzduchového pérování, dříve než instalujete nový ventil. V případě, že kabely vykazují vadnou funkci, musíte je také vyměnit, abyste zabránili dalším škodám na nově instalovaném ventilu LACV. U ventilů LACV, které nejsou ovládány modulátorem Trailer EBS, ale samostatnými tlakovými spínači, závisí opravný zásah na doporučení příslušného výrobce vozidla. Společnost WABCO neodpovídá za škody způsobené nesprávnou hysterezí.
 

B.    POPIS ZÁVADY
Při spuštění nápravy se objevuje netěsnost u odvzdušňovacího vývodu, která má za následek únik tlaku ze systému vzduchového pérování.

Možné příčiny

  • Znečištění
  • Opotřebený vnitřní O-kroužek


Prověření možných příčin
Zkontrolujte přípoje s ohledem na znečištění (například částice rzi ze vzduchojemu)

Opravný zásah
V případě, že jste zjistili netěsnost, tak jak je popsána v předchozím textu, musíte vyměnit ventil LACV, pokud nejde opravit. Potvrdí-li se znečištění: Vyčistěte systém vzduchového pérování, dříve než instalujete nový ventil.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!