Automatizovaný systém Bridgestone TPMS pro bezpečnější, nákladově efektivnější a ekologičtější vozové parky

12 prosince 2014, 13:51

Vyspělý systém sledování tlaku v pneumatikách Bridgestone TPMS (Tyre Pressure Monitoring System) umožňuje provozovatelům vozových parků v reálném čase elektronicky sledovat tlak v pneumatikách, a tím prodloužit životnost pneumatik, zvýšit bezpečnost a snížit spotřebu paliva i další náklady související s pneumatikami.

TPMS: Minimalizace nákladů a vlivu na životní prostředí
Patentovaný systém Bridgestone TPMS umožňuje rychlé zavedení funkce sledování tlaku v pneumatikách pro celý vozový park s minimálními prostoji vozidel. Systém centrálně sbírá data a informuje přímo servisního partnera o potřebných opatřeních, aby byl zajištěn provoz vozového parku s optimální hodnotou tlaku v pneumatikách.

Neil Purves, manažer oddělení Solution Business Systems ve společnosti Bridgestone Europe, k tomu říká: „Bridgestone intenzivně investuje do vývoje pneumatik s nízkým valivým odporem a dlouhou životností. Ovšem úsilí o maximální hospodárnost a odolnost se nesmí zastavit ve fázi konstrukce. Je důležité udržovat správný tlak vzduchu pro různé úrovně zatížení, stavu vozovky a teploty, aby byla zaručena maximální bezpečnost, hospodárnost a ochrana životního prostředí. A v tomto bodě přichází chvíle pro náš inovativní systém sledování tlaku v pneumatikách TPMS.“

Systém Bridgestone TPMS pomáhá snižovat tyto skryté ekologické a provozní náklady prostřednictvím senzorů vložených do stávajících ventilků pneumatik. Do každého senzoru je vložen vysílač, který bezdrátově přenáší data do přijímací brány TPMS každých 6 sekund. Kdykoli vozidlo vybavené systémem TPMS projede touto bránou, přijímače data zaznamenají a odešlou je prostřednictvím sítě GPRS do centrálního serveru ke zpracování. Webový software pro správu vozového parku tato data shromažďuje a automaticky odesílá upozornění na nutnost údržby příslušnému manažerovi vozového parku a poskytovateli služeb, kdykoli tlak v nějaké pneumatice klesne pod předem stanovenou hodnotu. Poskytovatel služeb může rychle zasáhnout, protože dostane přesnou informaci, o jakou pneumatiku se jedná. Menší vozové parky mohou používat novou aplikaci pro chytré telefony ve spojení s ručním přijímačem, která představuje ekonomickou alternativu řešení s přijímací bránou.

Systém Bridgestone TPMS dokáže jako součást servisního paketu pro vozové parky zajistit provoz vozidel s optimálním tlakem v pneumatikách.

Důležitost tlaku vzduchu
Tlak v pneumatikách ovlivňuje nejen valivý odpor, ale i míru opotřebení pneumatiky. Pneumatika s nízkým tlakem spotřebuje více paliva a během své životnosti ujede menší počet kilometrů. Kratší životnost vytváří potřebu výroby většího počtu pneumatik, která spotřebuje více surovin a energie. Data získaná společností Bridgestone Europe při montáži senzorů ve vozových parcích potvrzují, že v průměru 20% pneumatik ve vozových parcích bez programu sledování tlaku v pneumatikách jezdí s tlakem, který je minimálně o 10% nižší, než je doporučená hodnota tlaku, a z toho 5% jezdí s tlakem, který je minimálně o 20% nižší. Jinými slovy, v typickém vozovém parku má přibližně 1 pneumatika z 5 výrazně negativní vliv nejen na životní prostředí, ale i na provozní hospodárnost, a tím i konkurenceschopnost vozového parku.

Inovativní systém Bridgestone TPMS (Tyre Pressure Monitoring System) byl uveden na trh v květnu 2013 a od té doby bylo instalováno více než 24.000 senzorů v 36 lokalitách po celé Evropě. Na základě toho se odhaduje, že tento systém již snížil emise CO2 o cca 2.000 tun, což odpovídá celoročnímu provozu 21 nákladních vozidel. Systém TPMS také prodloužil životnost pneumatik, které díky tomu ujely o 210 milionů kilometrů víc, a zabránil 319 případům poškození pneumatiky a 239 koster bylo recyklováno protektorací.

Součást programu Bridgestone Total Tyre Care
Systém sledování tlaku v pneumatikách TPMS (Tyre Pressure Monitoring System) je součástí programu Bridgestone Total Tyre Care, který zahrnuje flexibilní nabídku doplňkových služeb pro správu nákladních pneumatik s důrazem na snižování nákladů souvisejících s pneumatikami. Program Total Tyre Care je tvořen 3 pilíři:
  (1) Total Tyre Life vychází z robustní kostry, která několikanásobně prodlužuje životní cyklus pneumatik. Vynikající konstrukce pneumatik Bridgestone umožňuje dlouhou životnost při prvním použití a následně vícenásobnou protektoraci pomocí protektorů Bandag.
  (2) Total Tyre Services nabízejí s profesionální údržbou pneumatik, sledováním jejich stavu a asistenčními službami prostřednictvím celoevropské sítě partnerů Bridgestoneprovozovatelům vozových parků vše, co potřebují k udržení provozuschopnosti vozidel při maximální hospodárnosti.
  (3) Total Tyre Systems nepřetržitě poskytují fleetovým manažerům jasný obraz o stavu pneumatik v jejich vozovém parku díky jedinečným nástrojům Bridgestone pro sledování stavu pneumatik, jako jsou například ToolBox a TPMS.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!