Corporate Entry Conference – po prvýkrát v Púchove

28 listopadu 2011, 0:00

V dňoch 13. – 14. októbra sa konal pod záštitou spoločností Continental Matador Truck Tires a Continental Matador Rubber v poradí už druhý ročník Corporate Entry Conference na regionálnej úrovni.

Účastníci konferencie v PúchoveCieľom a hlavnou myšlienkou tohto každoročného stretnutia je oboznámiť novoprijatých pracovníkov s filozofiou, stratégiou, víziami a kultúrou spoločnosti Continental. Podujatia sa zúčastnilo 53 novoprijatých zamestnancov zo závodov koncernu Continental z Českej a Slovenskej republiky.

V priebehu prvého dňa, po slávnostnom príhovore Ing. Ivety Velitsovej, riaditeľky divízie ĽZ CMTT a Ing. Igora Krištofíka, konateľa a riaditeľa pre ľudské zdroje, predstavil Ing. Tomáš Belza, riaditeľ divízie Výroba CVT, účastníkom spoločnosť Continental Matador Truck Tires. Následne predstavil konateľ a riaditeľ závodu Osobné pneumatiky Ing. Anton Vatala spoločnosť Continental Matador Rubber. Prvý blok programu uzatvoril Ing. Libor Láznička, predseda výkonného výboru Barum Continental, prezentáciou spoločnosti.

V druhej časti programu Ing. Andrej Kršjak, vedúci oddelenia R&D, informoval účastníkov o divízii ContiTech a o spoločnosti ContiTech Vibration Control Slovakia v Dolných Vesteniciach. Prvý deň konferencie zavŕšila prehliadka v CMR a CMTT, v rámci ktorej sa účastníci oboznámili s technológiou výroby osobných a nákladných pneumatík.

Okrem technických a technologických informácií bola účastníkom detailnejšie predstavená aj oblasť ľudských zdrojov, konkrétne tréningové rozvojové programy, o ktorých informoval Petr Dostál, personálny riaditeľ spoločnosti Barum Continental. Oblasť riadenia ľudského potenciálu prezentoval Ing. Peter Štefánik, ved. odb. Personálny marketing a rozvoj CMR a o politike ESH koncernu Continental účastníkov informoval Ing. Peter Mojto, ved. odboru ESH CMR. Súčasťou programu druhého dňa konferencie bolo aj predstavenie závodu Continental Automotive Systems Slovakia zo Zvolena, ktorý prezentoval Roman Nosko, personálny riaditeľ. Ing. Jan Černošek, riaditeľ divízie Controling v Barum Continental, oboznámil prítomných so základmi controllingu.

Veríme, že obsah konferencie naplnil očakávania účastníkov, čo potvrdzujú aj slová jedného z nich: „Získali sme nielen informácie o iných závodoch, ale bola to zároveň aj príležitosť spoznať nových ľudí a nadviazať kontakty pre budúcu spoluprácu.“ Tretí ročník Corporate Entry Conference sa bude konať budúci rok v jednom zo závodov koncernu Continental v Českej republike.

Viac na matador.sk.

 

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!