Michelin nabízí komplexní řešení hlavních problémů silniční nákladní dopravy

18 října 2010, 0:00

Jedno číslo, které mluví za vše. V roce 2009 poklesla silniční nákladní doprava v Evropě ve srovnání s předcházejícím rokem o 10%. Tento fakt odhalila studie zveřejněná Eurostatem, statistickým úřadem Evropské unie 20.října 2010. Přesněji řečeno, ve 27 zemích EU a v zemích European Free Trade Association (kam patří Norsko, Švýcarsko, Island a Lichtenštejnsko) poklesla silniční přeprava zboží z 1.553.916 milionů tun na km v roce 2008 na 1.394.223 v roce 2009.

Detailnější popis rozsáhlosti tohoto poklesu právě představuje studie prováděná v Německu, zemi, která je křižovatkou mezi západní, severní, východní a jižní Evropou a přes kterou prochází obrovské množství transitní dopravy. V roce 2009 poklesla domácí silniční přeprava zboží přepravovaného německými kamiony o 7,2% na konečných 245,6 miliard tun na km.

Mezinárodní nákladní doprava procházející přes Německo čelila ještě dramatičtějšímu poklesu, celkem o 16,1% na exportu a 20,3% na importu. Celkově tedy transitní doprava klesla o 27,2%. Stručně řečeno, kamiony méně jezdí, a jsou méně využívány pro převoz na delší vzdálenosti..

Tento pokles odráží také dlouhodobé problémy přepravních společností související s ekonomickou a finanční krizí. V tomto velmi náročném prostředí představuje Michelin komplexní řešení většiny problémů, se kterými se silniční přeprava potýká.

Přepravní společnosti mají dva zásadní problémy – potřebu spolehlivosti vozidel ve svých vozových parcích a řízení nákladů. Oba tyto problémy odhalila právě studie nazvaná Uživatelé pneumatiky pro nákladní vozy a kamiony a životní prostředí (Truck Tire Users and the Environment). Tato studie, kterou vypracovala nezávislá organizace GMV, byla zveřejněna letos v červenci a zkoumala 739 přepravních společností z 5 evropských států – Francie, Německa, Španělska, Turecka a Spojeného království.

1) Nákladní dopravci mají především obavy z toho, aby jejich vozidla byla dostatečně spolehlivá pro přepravu zboží (97% respondentů to považuje za důležité nebo velmi důležité). Díky tomu budou schopni ochránit převážené zboží (92%) a splnit tak přání svých zákazníků (95%).
2) Druhým hlavním problémem je pak snaha snižovat náklady. Celkem 95% všech respondentů uvedlo, že je pro ně důležité nebo velmi důležité snižovat spotřebu paliva i náklady na údržbu a opravy.

Rozšířená řada pneumatik MICHELIN X® ENERGY™ SAVERGREEN, kterou Michelin představil na IAA 2010 – 63. mezinárodním veletrhu užitkových vozidel v Hannoveru, je prvním komplexním řešením, které snižuje spotřebu paliva o 1,7 litru paliva na 100 km ve srovnání s ostatními významnými značkami, a zároveň reaguje na požadavky a očekávání evropských silničních přepravců.
Michelin je první výrobce pneumatik, který při vývoji své nové řady pneumatik MICHELIN X® ENERGYTM SAVERGREEN využil integrovanou tříkrokovou strategii. Tato řada je také první, jejíž pneumatiky lze využít na všech 5 nápravách kamionů. Inovace má tedy zásadní význam nejen při výrobě pneumatik, ale také v doplňkových službách.

– Komplexní řešení pro bezpečnější kamionovou přepravu. Nové pneumatiky MICHELIN X® ENERGYTM SAVERGREEN mají lepší přilnavost, jsou odolnější proti námaze a propíchnutí nebo proříznutí. Proto jsou bezpečnější jak pro převážené zboží, tak pro řidiče i okolí. U Michelinu jde inovace ruku v ruce s neustálým zlepšováním všech vlastností pneumatik.
– Komplexní řešení pro zvýšení efektivity vynaložených nákladů na silniční přepravu. Michelin se na tento problém zaměřil ze různých úhlů pohledu – úspory paliv, celkového počtu najetých kilometrů, 4 “životů” pneumatiky (nová, prořezání, první protektorování a druhé prořezání). Efektivita vynaložených nákladů je výsledkem jak zlepšení různých vlastností pneumatiky, které je obecně těžké sladit, tak nabízených doplňkových služeb a programů pro silniční přepravce, jako jsou například program Michelin Fleet Solutions a/nebo služba Michelin Euro Assist.
– Komplexní řešení pro trvale udržitelný rozvoj. U Michelinu jsou vlastnosti pneumatiky a výrobní procesy úzce propojeny. Z pohledu pneumatiky znamená menší spotřeba paliva méně emisí CO2 a méně pneumatik potřebných k ujetí požadovaných vzdáleností (zejména díky technologii InfiniCoil). Z pohledu výrobního procesu jsou všechny pneumatiky Michelin vyráběny v provozech certifikovaných dle norem ISO 14001.

Pro Michelin je velkou výzvou paralelně zlepšovat různé charakteristiky pneumatik, včetně přilnavosti, životnosti běhounu, trvanlivosti, odolnosti proti poškození a energetické úspornosti. Síla Michelinu spočívá ve schopnosti zlepšit jednu oblast
vlastností, aniž by se tím zhoršily jiné charakteristiky. Právě vyváženost všech vlastností je hlavní charakteristikou všech pneumatik Michelin.

Dosažení takovéto kombinace vyžaduje používání špičkových technologií, za kterými se skrývá roční rozpočet na výzkum a vývoj ve výši téměř 500 milionů EUR – což je v tomto odvětví průmyslu naprosto ojedinělá suma.

Je to také výsledek trvalých závazků společnosti. Téměř před 20 lety začaly výzkumné a vývojové týmy Skupiny navrhovat pneumatiky pro nákladní a osobní auta schopné snižovat spotřebu paliva – a tím také emise uhlíku – aniž by tím byly ovlivněny jejich ostatní klíčové vlastnosti, jako například bezpečnost nebo celkový počet najetých kilometrů.

Komplexní řada pneumatik MICHELIN X® ENERGY™ SAVERGREEN je konkrétním příkladem, který výborně ilustruje strategický závazek Skupiny Michelin nikdy neobětovat jednu charakteristiku pneumatiky na úkor vylepšení jiné. Právě proto představují pneumatiky Michelin spolehlivé řešení pro silniční přepravce, které jim může pomoci překonat současné problémy tohoto odvětví.

 

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!