Goodyear Proactive Solutions

, 19 září 2018, 16:41

Goodyear Proactive Solutions představuje komplexní sadu řešení na základě dat. Díky zapojení pokročilé telematiky a patentované technologie prediktivní analýzy dokáže vozovým parkům nákladní dopravy poskytovat přesný monitoring opotřebení pneumatik v reálném čase.

Goodyear Proactive Solutions

Součástí produktu Goodyear Proactive Solutions je technologie G-Predict. Sérii inteligentních prediktivních algoritmů vyvinul tým inženýrů společnosti Goodyear s cílem identifikovat jakékoli potenciální problémy. Ve spojení s databází údajů shromážděných během mnoha let působení společnosti Goodyear v oboru výroby, prodeje a servisu pneumatik a s využitím srozumitelných a přesných hlášení (zpráv) pomáhá provozovatelům firemních vozových parků přesně identifikovat a řešit problémy s pneumatikami ještě dříve, než by se mohly projevit.

K hlavním přínosům Goodyear Proactive Solutions patří minimalizace vynucených prostojů, delší životnost pneumatik a lepší možnosti jejich protektorování a také vyšší úspory pohonných hmot. Díky cíleným hlášením o nutnosti údržby/návštěvy servisu je možné servis aktivně plánovat, což přináší úsporu času i nákladů. Udržování správného tlaku v pneumatikách a hloubky dezénu je zásadní pro bezpečnost silničního provozu. Goodyear Proactive Solutions může přispět k rychlé identifikaci jakýchkoli problémů s nimi spojených. To umožňuje přijímat opatření k zabránění nehod nebo jiných poruch.

Goodyear Proactive Solutions jsou součástí celoevropské nabídky společnosti Goodyear pro vozové parky nákladní dopravy. Ve spojení s prémiovými pneumatikami a službami vyvinutými speciálně pro tyto pneumatiky pomáhají Goodyear Proactive Solutions vozovým parkům dále snižovat celkové náklady provozovatelů na vlastnictví vozidel a zvyšovat efektivitu a výkonnost provozovaných vozidel.

V současné době Goodyear Proactive Solutions zahrnuje tato řešení pro nákladní vozové parky:

 • Systém pro monitorování tlaku v pneumatikách (Tire Pressure Monitoring System – TPMS) vyvinutý společností Goodyear – pro nákladní automobily, autokary a autobusy
 • Systém pro monitorování tlaku v pneumatikách nákladních vozidel (Tire Pressure Monitoring System Heavy Duty – TPMS HD) vyvinutý společností Goodyear – pro offroady/terénní vozidla
 • Diagnostická platforma společnosti Goodyear „Drive-Over-Reader“ – pro nákladní automobily, autokary a autobusy

Systém Goodyear pro monitorování tlaku v pneumatikách (Goodyear Tire Pressure Monitoring System – TPMS)

Systém Goodyear pro monitorování tlaku v pneumatikách (TPMS) zajišťuje průběžné monitorování tlaku a teploty v pneumatikách v reálném čase tak, aby co nejvíce snížil výskyt závad a defektů a optimalizovala se životnost pneumatik, spotřeba paliva a provozní náklady.

Získaná data umožňují provést okamžitou akci tak, aby se předešlo vyřazení vozidla z provozu či jeho poškození. Senzory systému TPMS se montují na ráfky pneumatik, kde neustále monitorují tlak v pneumatikách a snímají teplotu a přenášejí tyto údaje pomocí vestavěné palubní telematiky do cloudového úložiště dat Goodyear. V něm jsou údaje analyzovány a provozovatelé jsou pak následně informováni o hrozících problémech ještě dřív, než se by se mohly vyskytnout. Díky technologii G-Predict společnosti Goodyear lze předvídat dobu životnosti pneumatiky a proaktivně plánovat údržbu/servisní zásahy s minimálními dopady na provoz vozidel.

Další výhodou Systému Goodyear pro monitorování tlaku v pneumatikách (TPMS) je funkce „Track&Trace“. Vestavěná GPS funkce umožňuje správcům firemních vozových parků lokalizovat vozidla v reálném čase, zabránit neoprávněnému pohybu vozidel či jejich krádeži, nebo sledovat doručování zásilek.

Výhody Systému Goodyear pro monitorování tlaku v pneumatikách (TPMS)

Systém Goodyear pro monitorování tlaku v pneumatikách (TPMS) může pomoci vozovým parkům udržovat správné tlaky pneumatik a nabízí jim tyto výhody:

 • Zkrácení doby, během níž je vozidlo mimo provoz (až o 85 % méně závad souvisejících s pneumatikami)
 • Snížení nákladů na odstraňování poruch a zlepšení výsledků v oblasti včasného doručování zásilek
 • Snížení spotřeby paliv a snížení emisí CO2 plynoucí z podhuštěných pneumatik
 • Delší životnost pneumatiky
 • Vylepšená bezpečnostní kontrola
 • Optimalizace nákladů na údržbu a servis pneumatik
 • Geolokace (monitoring polohy vozidel po celé Evropě s využitím technologie GPS, jež umožňuje lokalizovat a zajistit ukradená vozidla)
 • Monitoring pohybů vozidel a doby doručení zásilek
 • Organizace proaktivní údržby/servisních zásahů na dálku s využitím místních poskytovatelů služeb.

Jak Systém Goodyear pro monitorování tlaku v pneumatikách (TPMS) funguje

 • Po změření příslušných údajů o pneumatice přenáší Systém Goodyear pro monitorování tlaku v pneumatikách (TPMS) průběžně zjištěné údaje do cloudového úložiště dat Goodyear pomocí mobilní telefonní sítě. Tam jsou údaje analyzovány s využitím algoritmů vyvinutých společností Goodyear, které zahrnují i technologii G-Predict, a výsledkem je zpráva (hlášení) zasílaná manažerovi vozového parku každý den.
 • V případě, že se vyskytne jakákoli odchylka hodnot, server zašle v reálném čase upozornění manažerovi vozového parku elektronickou poštou a/nebo prostřednictvím aplikace; součástí upozornění je obrázek znázorňující, o kterou pneumatiku jde, a také vyhodnocení naléhavosti řešení. Pro řidiče je mimoto k dispozici speciálně vyvinutá aplikace, která řidiče v reálném čase informuje o jakýchkoli odchylkách hodnot naměřených během provozu jejich vozidla.

Systém Goodyear pro monitorování tlaku v pneumatikách nákladních vozidel (TPMS Heavy Duty)

Systém Goodyear pro monitorování tlaku v pneumatikách nákladních vozidel (TPMS Heavy Duty) byl speciálně vyvinut tak, aby dokázal vydržet náročné podmínky provozu, jimž jsou vystavena offroadová/terénní vozidla. Speciální senzory systému TPMS Heavy Duty se montují na ráfky pneumatik, kde snímají tlak v pneumatikách a informace o teplotách a získané údaje přenášejí pomocí vestavěné palubní telematiky na datový server Goodyear. Součástí systému Goodyear pro monitorování tlaku v pneumatikách nákladních vozidel (TPMS Heavy Duty) je i funkce „Track&Trace“. Vestavěná GPS funkce umožňuje správcům firemních vozových parků lokalizovat vozidla v reálném čase a může tak zabránit neoprávněnému pohybu vozidel či jejich krádeži.

Výhody Systému Goodyear pro monitorování tlaku v pneumatikách nákladních vozidel (TPMS Heavy Duty)

Systém Goodyear pro monitorování tlaku v pneumatikách nákladních vozidel (TPMS Heavy Duty) může pomoci vozovým parkům udržovat správné tlaky pneumatik a nabízí jim tyto výhody:

 • Zkrácení doby, během níž je vozidlo mimo provoz (až o 85 % méně závad souvisejících s pneumatikami)
 • Snížení nákladů na odstraňování poruch a nárůst počtu odpracovaných hodin
 • Delší životnost pneumatik
 • Snížení spotřeby paliv a snížení emisí CO2 plynoucí z podhuštěných pneumatik
 • Vylepšená bezpečnostní kontrola
 • Optimalizace nákladů na údržbu a servis pneumatik
 • Geolokace (monitoring polohy vozidel s využitím technologie GPS)
 • Organizování proaktivní údržby/servisních zásahů na dálku s využitím místních poskytovatelů služeb.

Jak Systém Goodyear pro monitorování tlaku v pneumatikách nákladních vozidel (TPMS Heavy Duty) funguje

Po změření příslušných údajů o pneumatice přenáší Systém Goodyear pro monitorování tlaku v pneumatikách nákladních vozidel (TPMS Heavy Duty) průběžně zjištěné údaje do cloudového úložiště dat Goodyear pomocí mobilní telefonní sítě. Tam jsou údaje analyzovány s využitím algoritmů vyvinutých společností Goodyear, které zahrnují i technologii G-Predict, a výsledkem je zpráva (hlášení) zasílaná manažerovi vozového parku každý den.

V případě, že se vyskytne jakákoli odchylka hodnot, server zašle v reálném čase upozornění manažerovi vozového parku elektronickou poštou a/nebo prostřednictvím aplikace; součástí upozornění je obrázek znázorňující, o kterou pneumatiku jde, jakož i vyhodnocení naléhavosti řešení. Pro řidiče je mimoto k dispozici speciálně vyvinutá aplikace, která řidiče v reálném čase informuje o jakýchkoli odchylkách hodnot naměřených během provozu jejich vozidla.

Diagnostická platforma společnosti Goodyear „Drive-Over-Reader“

Diagnostická platforma společnosti Goodyear „Drive-Over-Reader“ provede při přejezdu vozidla během několika sekund automatická měření hloubky dezénu na pneumatikách, tlaku v pneumatikách a zatížení náprav. Nejmodernější technologie pro diagnostiku a monitorování pneumatik pomáhá správcům vozových parků optimalizovat efektivitu vozidel díky správě pneuhospodářství v reálném čase, která jim také umožňuje proaktivně plánovat údržbu a servis pneumatik.

Diagnostická platforma společnosti Goodyear „Drive-Over-Reader“ je výsledkem spojení více než deseti let zkušeností a know-how německé společnosti VENTECH Systems. Tohoto předního výrobce technologií pro automatickou kontrolu pneumatik společnost Goodyear nedávno odkoupila, aby mohla nabízet vlastní technicky vyspělá řešení.

Výhody Diagnostické platformy společnosti Goodyear „Drive-Over-Reader“

Diagnostická platforma společnosti Goodyear „Drive-Over-Reader“ měří tlak v pneumatikách, hloubku dezénu a zatížení náprav, a tím poskytuje následující výhody:

 • Rozpoznávání vozidla (čtečka SPZ)
 • Snížený výskyt defektů a poruch souvisejících s pneumatikami, což přináší omezení prostojů vozidel vozového parku kvůli závadám na pneumatikách
 • Vylepšená bezpečnostní kontrola
 • Nižší spotřeba díky eliminaci podhuštěných pneumatik
 • Monitorování zatížení a přetížení vozidla
 • Delší životnost pneumatik a zlepšení jejich výkonnosti, a tedy i výkonnosti celého vozidla
 • Automatické shromažďování údajů o hloubce dezénu a tlaku v pneumatikách, a tedy i lepší řízení servisu pneumatik.

Jak Diagnostická platforma společnosti Goodyear „Drive-Over-Reader“ funguje

Diagnostickou platformu společnosti Goodyear „Drive-Over-Reader“ tvoří deska se speciálními snímači využívajícími pokročilé technologie. Při přejezdu vozidla tyto senzory měří hloubku dezénu na pneumatikách a tlak v pneumatikách a také zatížení každé nápravy. Systém dokáže detekovat i odchylky opotřebení dezénu, které by mohly zkrátit životnost pneumatik. Tyto údaje jsou analyzovány pomocí speciálně vyvinutých algoritmů. Ve výsledném komplexním hlášení jsou pak shrnuta naléhavá varování a upozornění na potenciální problémy v souvislosti s nedostatečnou hloubkou dezénu, nesprávným tlakem v pneumatikách či s přetížením. Zpráva (hlášení) se automaticky odesílá odpovědné osobě (správce vozového parku, servisní technik, řidič). To umožňuje sestavit program údržby/servisu (včetně prořezávání, protektorování či výměny pneumatik) tak, aby byl zajištěn maximální kilometrový proběh pneumatik, úspora pohonných hmot a také správné zatížení vozidla.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!