Co dělá nákladní vůz nákladním?

9 srpna 2017, 11:07

Smí dodávka s celkovou hmotností do 3,5 tuny jet s přívěsem v neděli vyzvednout zakoupený osobní automobil, nebo se na ni také vztahuje zákaz jízdy v neděli platný pro nákladní vozidla? Timur Y, uživatel blogu Portatio, naprosto netušil, jak obtížné může být zodpovědět tuto jinak jednoduše vypadající otázku.

Získávání informací
timocom - jizda v nedeliNejprve se e-mailem obrátil na Spolkový úřad pro nákladní dopravu (BAG). Když následující den stále neměl odpověď, zavolal tam. Úřad mu však nebyl schopen odpovědět a odkázal jej na Úřad pro silniční dopravu. Poté volal na několik Úřadů pro silniční dopravu v Porúří, ale ani tam nikdo nevěděl. Timur šel tedy na policii. Vstřícný policista to sice také nevěděl, ale řekl, že si nedokáže představit, že by to bylo zakázané: „Na Vašem místě bych prostě jel.“

Po této návštěvě zazvonil Timurovi telefon. Hlásil se někdo z BAG, aby odpověděl na Timurův e-mail. Před několika lety se konala konference ministrů dopravy, která přijala usnesení o výjimce z nedělního zákazu jízdy pro soukromé jízdy, pokud celková hmotnost tažného vozidla nepřesáhne 3,5 tuny. Z toho vyplývá, že jízdu může v neděli realizovat. Tato informace byla velmi povzbudivá, hovořila ve prospěch tazatele, ale bohužel byla chybná.

V dalším kroku jsem Timurovu otázku uveřejnil na facebookové stránce Portatia. I přesto, že následovalo 40 komentářů, ani jeden neobsahoval správnou odpověď. Důvodem však není nevědomost čtenářů stránek Portatio, nýbrž to, že na úvodní otázku neexistuje správná, obecně platná odpověď.

Rozluštění
Abychom byli upřímní – vyjasnění tohoto „případu“ si od nás žádalo značné kombinační schopnosti a stálo nás spoustu nervů a času stráveného na telefonu. Zákonná úprava přitom na první pohled vypadá jednoznačně. § 30, odstavec 3 pravidel provozu na pozemních komunikacích zní: „V neděli a ve svátky v době od 0.00 do 22.00 hod. je zakázán provoz nákladních vozidel o celkové hmotnosti nad 7,5 t a nákladních vozidel s přívěsy.“ Se svou dodávkou registrovanou jako nákladní vozidlo a přívěsem by tedy dle tohoto ustanovení Timur nemohl osobní automobil z Hamburgu do Bonnu odvézt. Ustanovení samotné by ale bylo příliš jasné a jednoduché. Usnesení ministrů dopravy zmiňované zaměstnankyní BAG totiž skutečně existuje, o „soukromých jízdách“ se v něm ale nic nepíše. Pouze ADAC zveřejnil výsledek v publikaci z roku 2014 správně. „Do zákazu jízdy v neděli nespadají (…) obytné přívěsy a jiné přívěsy, které jsou určeny pro sportovní a volnočasové účely a jsou taženy nákladním vozidlem o celkové hmotnosti do 3,5 t.“

Zakoupené auto není „volnočasový účel“. Pokud by ale Timur přepravoval svůj automobil na závodní okruh, aby jej tam otestoval, pak by to bylo povoleno i v neděli – ovšem jen v některých spolkových zemích.

V roce 2014 bylo toto usnesení převzato jen v deseti spolkových zemích. Jsou to Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Saarland, Schleswig-Holstein. Ostatní spolkové země se jím zatím nenechaly vyrušit ze svého kancelářského spánku. Dle informace právní centrály ADAC nebylo od té doby převzato v žádné další spolkové zemi. Právníci ADACu upozorňují na to, že existuje zákonodárná iniciativa s cílem sjednotit tento bod v rámci celé spolkové republiky. Správní předpisy k pravidlům provozu na pozemních komunikacích by měly být upraveny v tom smyslu, aby se zákaz jízdy v neděli vztahoval pouze na komerční jízdy. Tato iniciativa se však zadrhla, neboť kritici jsou toho názoru, že tato změna by měla být převzata přímo do pravidel provozu na pozemních komunikacích a nikoliv jen do příslušných správních předpisů. Proto došlo k průtahům a zatím nebyly schváleny žádné konkrétní kroky.

Zákonodárce
To ale také není tak úplně pravda, neboť díky jednomu speditérovi z Osnabrücku s velmi dobrými kontakty máme nyní k dispozici tiskovinu Spolkové rady (tiskovina 85/17) z ledna 2017. Dle ní by přece jen měly být pozměněny pouze správní předpisy. V tiskovině se však nerozlišuje mezi komerčními a soukromými jízdami, jak doporučuje dopravní výbor Spolkového sněmu. Místo toho má policista při kontrole na silnici rozhodnout, zda přeprava lodi na přívěsu slouží volnočasovým účelům a je tedy povolená, nebo zda se jedná o převoz, který je v neděli zakázán.

Kromě toho je potřeba počítat s dalšími průtahy, neboť ve stejné předloze mají být pozměněna také ustanovení týkající se doprovodných vozidel nadměrných nákladů. Pro laiky je těžko pochopitelné, proč je nezbytně nutné o těchto dvou rozdílných bodech rozhodnout společně v jednom jediném návrhu. Spolková rada každopádně v březnu požádala Spolkový sněm, aby vyjasnění zákazu jízdy v neděli převzal nejen do správních předpisů, nýbrž také do pravidel provozu na pozemních komunikacích. Je možné, že se tento krok povede realizovat již v následujících letech.

Tažné vozidlo
Rozlišit, za jakým účelem je přívěs v neděli použit, je obtížné již samo o sobě. A celý zmatek ještě zhoršuje otázka tažného vozidla. Osobní automobil může o víkendu jezdit, nákladní automobil nikoliv. Ale co dělá nákladní vůz nákladním? Selský rozum říká, že rozhodující je to, co je uvedeno v dokladech k vozidlu. Také všichni učitelé autoškol, které jsme oslovili, byli toho názoru, že rozhodující je, zda bylo vozidlo registrováno jako osobní nebo nákladní automobil.

Není tomu tak, tvrdí právní oddělení ADAC: „Neuspokojivé kritérium pro určení, zda se jedná o nákladní automobil, je – vnější – vzhled vozidla.“ To již bylo potvrzeno řadou soudních rozsudků.

„To není pravda“, říká jeden z námi dotazovaných zkušených dálničních policistů. Pro něj je rozhodující pouze to, co je v papírech k vozidlu.

A specialisté na nákladní vozidla z BAG? Říkají, že dálniční policista se plete, pravdu má ADAC.

Timur právní nejasnost jednoduše interpretoval ke svému prospěchu. Nechal si auto dovézt od jednoho známého v sobotu na hranici mezi Hamburkem a Dolním Saskem a tam si ho v neděli vyzvedl. Námi dotazovaný dálniční policista to komentoval slovy: „To, co udělal, nebylo povolené. Ale já bych ho každopádně nezastavil.“

Související články

Digitální vyřizování zakázek s TC Transport Order®
Digitální vyřizování zakázek s TC Transport Order®

Od nynějška můžete své přepravní zakázky vyřizovat zcela jednoduše přímo v platformě TimoCom – výhodou je kompletně digitalizovaný proces.

Vyřizování zakázek v dopravní platformě TimoCom
Vyřizování zakázek v dopravní platformě TimoCom

Celý proces vyřizování zakázky tak bude kompletně digitální. Na začátku července bude integrována do dopravní platformy nová aplikace TC Transport Order®.

TimoCom představuje svůj nový, bezplatný servisní blog
TimoCom představuje svůj nový, bezplatný servisní blog

TimoCom představuje svůj nový, bezplatný servisní blog – TimoCom Update Pool. Pravidelně zde budete nacházet cenné tipy, jak ještě rychleji a výhodněji vyhledávat a nabízet přepravy a volné vozy.  Zároveň se dovíte o nových funkcích, které byli do dopravní platformy přidány nebo vylepšeny. 

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!