Rozhovor s regionálním prezidentem Federal-Mogul Motorparts

15 června 2017, 13:16

„Naším klíčovým úkolem je zvýšení dostupnosti našich prémiových dílů a zkrácení dodacích dob“ – to je hlavní motto rozhovoru s Andrew Sextonem, regionálním ředitelem společnosti Federal-Mogul Motorparts.

Federal-Mogul Motorparts - Andrew Sexton
Andrew Sexton

Jaké si jako prezident pro sekundární trhy v oblasti EMEA kladete cíle na letošní rok a další léta?
Andrew Sexton: Naším hlavním cílem je posílit komerční úspěch prodeje náhradních dílů Federal-Mogul Motorparts a současně dále sledovat naši snahu o dlouhodobý finanční a strategický růst v oblasti EMEA. Klíčem k našemu úspěchu a úspěchu našich zákazníků jsou dodávky prémiových značkových dílů a také zvýšení dostupnosti dílů a zkrácení dodacích časů. Z tohoto důvodu posilujeme naši evropskou distribuci investicemi do našeho nového distribučního centra v belgickém Willebroeku a do nového distribučního centra, které se nyní staví blízko Budapešti v Maďarsku. Tyto investice zahrnují pokračující a detailní hodnocení současných logistických struktur, postupů a příležitostí pro budoucí růst – s cílem dosáhnout vyšší dostupnosti a rychlejších dodacích termínů pro většinu dodávek v rámci kontinentální Evropy.

Jak je podle vašeho názoru třeba postupovat pro dosažení všech těchto cílů?
Hodláme spolupracovat s našimi zákazníky, abychom mohli splnit jejich zvyšující se nároky jakožto distributorů našich výrobků. Musíme zajistit, aby řešení a postupy, které nyní zavádíme, byly do budoucna udržitelné s cílem uspokojit zvýšené nároky na služby ze strany našich zákazníků a požadavky na rychlejší dodací termíny. Musíme rovněž zajistit, aby naše výrobky, služby a značky vyhledávali technici, kteří zajišťují servis pro koncové zákazníky.

Jaké jsou nejdůležitější hodnoty, které chce Federal-Mogul zdůraznit a na které se chce zaměřit?
Řídíme se základními hodnotami naší společnosti. Ty určují, jak pracujeme společně jakožto tým, a jsou klíčové nejen pro naši současnou výkonnost, ale i pro náš úspěch do budoucna. Hodnoty, které u nás rezonují, jsou spolehlivost, respekt, týmová práce, inovace, zanícení a integrita. Tyto hodnoty formují postoj, který spojuje naše zaměstnance s naší obchodní strategií, s našimi každodenními kroky a hlavně s našimi zákazníky. I když je pro nás každý den důležitá interakce všech šesti hodnot, dvě z nich považuji za nejdůležitější, a to týmovou práci a integritu. To jsou základy naší kultury, které se snažíme v rámci EMEA udržet.

Jaké jsou klíčové výrobky a značky, na které se v regionu EMEA v příštím období zaměříte?
Federal-Mogul Motorparts nabízí široké portfolio výrobků a služeb, které vycházejí vstříc potřebám našich zákazníků, včetně brzd, podvozků, uzavíracích a motorových komponentů a našeho balíčku Champion®, který tvoří zapalování, kabely, svíčky a lepicí soupravy, stěrače, filtry a světla. Naši nabídku výrobků upravujeme v souladu s potřebami trhu a snažíme se rozšiřovat naše značkové produktové řady Ferodo®, Jurid®, MOOG®, Champion®, Beru® a kompetence v oblasti motorů (včetně Goetze®, Glyco®, Nural®, Payen® and FP Diesel®). Když mluvíme o všech těchto našich kultovních značkách, domnívám se, že nabízíme nejkvalitnější výrobky na nezávislém trhu náhradních dílů. Naším cílem je poskytovat kvalitní komponenty, které na trhu zaujímají vůdčí postavení, při důrazu na to, aby zákazníkům našich zákazníků poskytovaly maximální bezpečí.

Jaké jsou nejdůležitější rozdíly mezi trhy v USA a EMEA?
V Evropě pracujeme ve více než 20 jazycích a na velmi heterogenním trhu s mnoha různými výrobci a modely aut. Každý regionální trh má svou vlastní kulturu a charakteristiku dílů automobilů, jako je například průměrná životnost vozidla a cykly výměny, a rovněž preference zákazníků při výběru mezi opravou u značkového prodejce nebo v nezávislých autoservisech. Evropský trh zažívá zrychlující se tempo konsolidace trhu, což vyžaduje, aby dodavatelé jako Federal-Mogul Motorparts přinášeli inovativní řešení zákazníkům, kteří si stále více váží širších, odstupňovanějších vztahů s dodavateli – podobně jako tomu je na trhu v USA. Abychom byli v tomto prostředí úspěšní, máme v každé zemi pracovité týmy, které podporují trendy a upravují výrobky a služby podle konkrétních požadavků každého místního trhu.

Na africkém trhu řídíme náš podnik v rámci 57 ekonomik. Hodně z nich je závislých na exportu surovin, jako je ropa, textilie, farmářské výrobky a drahé kovy. Země jako Ghana, Angola a Nigérie jsou velmi citlivé na změny cen zboží. Dále je důležité, že africký trh je mixem rozvojových ekonomik, což je faktor, který zvyšuje složitost při zvažování škály nebo přístupů značek a podporu trhu podle konkrétní potřeby. Růst tohoto kontinentu považujeme za atraktivní vzhledem k našemu mixu osobních aut, obchodních vozidel a průmyslových výrobků a naše možnosti výroby v této oblasti. Proto také upravujeme náš přístup k těmto trhům a snažíme se zlepšovat náš prodej a obchodní týmy v jednotlivých zemích.

Střední východ, Evropa a Afrika jsou různě komplikované trhy s odlišným konkurenčním prostředím a požadavky na ceny i specifikace různých výrobků. Domníváme se, že Federal-Mogul Motorparts má na těchto trzích dobrou pozici z hlediska dalšího růstu, protože na nezávislém sekundárním trhu využíváme náš globální dosah.

Jak se bude podle vašeho odhadu podnikání v tomto oboru dále vyvíjet?
Budou se zvyšovat požadavky distributorů a zákazníků – budou mnohem vyšší, než pouhý prodej dobrých výrobků. Proto je nezbytné, abychom udržovali a prohlubovali interakci s našimi zákazníky pomocí marketingu, zásobovacího řetězce a online obchodních iniciativ. Naše role se z dlouhodobého hlediska bude měnit na roli poskytovatele řešení, který bude zajišťovat rychlou a flexibilní distribuci komponentů, podporu marketingu a technickou podporu. Proto musíme poskytovat služby, které jsou nejlepší ve své třídě, a posilovat naši digitální přítomnost nabídkou služeb a prodejem výrobků všude tam, kde jsou naši zákazníci.

Jaké jsou klíčové faktory pro úspěch dnes a v budoucnosti?
Domnívám se, že je důležité, abychom vzali do svých rukou pokračující změny a uvědomili si, že konsolidace trhu a rozvoj nově vznikajících trhů otevírá pro společnosti, které si chtějí budovat dlouhodobý úspěch u klíčových zákazníků, nové příležitosti. Abychom mohli z tohoto vývoje skutečně těžit, musíme vybudovat správnou kulturu se správnými lidmi, s nimiž budeme dosahovat těch správných výsledků.

Jaké jsou inovace a klíčové investice do budoucnosti?
Zaměříme se na rozvoj existujících produktových řad, čímž rozšíříme pokrytí vozidel, a k našemu stávajícímu portfoliu komponentů nejvyšší kvality přidáme nové produktové řady. Musíme například využít povědomí o naší známé značce Champion®. Důležité je rovněž využít všech možností obchodní činnosti online, abychom oslovili naše zákazníky i v tomto prostoru. Současně budeme hledat distribuční metody, které zvýší efektivitu v rámci distribuční sítě s cílem zlepšit výkon při dodávkách nejlepších služeb a pokrytí.

Související články

Federal-Mogul Motorparts oznamuje personální změny ve vedení
Federal-Mogul Motorparts oznamuje personální změny ve vedení

Federal-Mogul Motorparts, divize Federal-Mogul Holdings Corporation, oznamuje následující personální změny ve vedení týmu pro brzdové komponenty a korporátní rozvoj v regionu Evropa, Blízký východ a Afrika (EMEA).

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!