Pouze elektrická nákladní vozidla na silnicích. Je to proveditelné?

15 února 2023, 8:58

Již v polovině února se očekává návrh Evropské komise na nové emisní limity CO2 pro těžká nákladní vozidla. V roce 2019 jsme poprvé v historii zavedli normy pro snižování emisí CO2 u této kategorie vozidel, kde bylo rozhodnuto o snížení o 15 % do roku 2025 a o 20 % do roku 2030. Nastane po vzoru osobních a užitkových vozidel okamžik, kdy bude v Evropě zakázána výroba nákladních vozidel s konvenčním pohonem? Podle názoru odborníků by vzhledem k souhrnu proměnných nemělo být v této fázi stanoveno žádné datum pro postupné ukončení používání spalovacích motorů nebo cíl 100% snížení emisí.

Výzvy automobilového průmyslu

Více než 100 průmyslových organizací zastupujících výrobce automobilových součástek a vozidel, prodejce automobilů, dodavatele pohonných hmot, provozovatele dopravy či opravárenský sektor nedávno společně s 93 vědci podepsalo prohlášení, v němž vyzývají k uznání dekarbonizačního potenciálu udržitelných a obnovitelných paliv v nařízení o emisích CO₂ u těžkých nákladních vozidel.

Signatáři netrpělivě očekávají návrh Evropské komise na revizi nařízení o emisích CO₂ pro HDV (heavy duty vehicles = nákladní vozy). Jak zdůrazňují, nákladní doprava je klíčovým odvětvím pro fungování vnitřního trhu a vhodný regulační rámec by měl podporovat vývoj čistých vozidel využívajících různé technologie a paliva. Podle odborníků je dekarbonizace těžkého průmyslu výzvou a měly by být zahrnuty všechny možnosti, které mohou mít rychlý efekt.

Udržitelná a obnovitelná paliva mohou tento proces urychlit a přispět k dosažení cíle “Fit for 55” a úplné dekarbonizaci silniční dopravy.

Signatáři tohoto dopisu se domnívají, že je nezbytné uznat všechny cesty snižování emisí CO₂ v rámci hodnotového řetězce.

Dopravci a výrobci vozidel by měli být povzbuzováni, aby zvážili používání čistších alternativních paliv, která jsou dnes k dispozici, včetně kapalných a plynných obnovitelných a syntetických paliv namísto těch fosilních. V závislosti na případech použití je zapotřebí technologická rozmanitost, kde mohou hrát roli všechny technologie, včetně elektrifikace/hybridizace, vodíku a udržitelných a obnovitelných paliv.

Ceny energie, neexistující infrastruktura v cestě elektrických nákladních vozů

Jak odborníci upozorňují, zatímco v některých částech Evropy je nabíjecí infrastruktura pro elektromobily dostatečná pro osobní elektromobily, je obtížné si představit například jízdu nákladního vozidla po východní části Evropy. Dálková přeprava je nejnáročnějším segmentem silniční dopravy. Ani dojezd elektrického vozu ve srovnání s vozem s naftovým motorem se nedá příliš srovnávat. Případné rozhodnutí o 100% snížení emisí CO2 z nákladních automobilů, a zejména volba správné technologie k dosažení tohoto cíle, vzbuzuje velké emoce.

„Pokud jde o těžká nákladní vozidla, je v tuto chvíli obtížné představit si, že bychom vsadili pouze na elektrická nákladní vozidla (BEV). V dlouhodobějším měřítku budou spalovací motory poháněné nefosilními palivy i nadále hrát důležitou roli v těžké dopravě. Proto by v současné době nemělo být stanoveno obecné datum zákazu spalovacích motorů nebo cíl 100% snížení emisí. Kromě toho by měly být prozatímní stanovené cíle včas přezkoumány, aby bylo možné posoudit faktory, které nakonec povedou k bezemisní těžké dopravě. Úspěšná cesta k dekarbonizaci v tomto segmentu vyžaduje soudržný regulační rámec, masivní investice do infrastruktury, podpůrné programy pro dopravce atd.

Jsem přesvědčen, že obchodní důvody pro tento přechod budou účinnější než nerealistické cíle nebo zákazy. Podobně, a ještě více než u osobních vozidel, zdůrazňujeme nutnost zachovat zásadu technologické neutrality. V současné ekonomické situaci, kdy automobilový průmysl nebo evropská ekonomika čelí tolika výzvám, potřebujeme flexibilitu a širokou škálu technologických řešení. To vyžaduje nejen konkurenceschopnost evropské ekonomiky, ale také těžkou dopravu, která je krví ekonomiky každého členského státu,” říká Tomasz Bêben, člen sdružení FIGIEFA.

Evropská logistická a dopravní branže sleduje toto téma se směsí skepse a obav. Za zmínku stojí, že toto odvětví vytváří nemalou část unijního HDP. Zavedení zákazu prodeje nákladních automobilů se spalovacím motorem v EU by zcela jistě změnilo tvář tohoto hospodářského odvětví, ale také situaci výrobců a distributorů automobilových dílů pro nákladní automobily. Špatně zvládnutý přechod by zasáhl nejen automobilový průmysl a trh, odvětví logistiky, ale i další související odvětví. To by mohlo být pro EU v nynější situaci již příliš.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!