Česká republika ukončila testování nejmodernějšího systému poskytování aktuálních dopravních informací (+video)

8 února 2015, 10:53

Nejvýkonnější superpočítač v ČR a mýtné brány umožňují na adrese viarodos.cz řidičům získat v testovacím režimu okamžitý přehled kolon a zpoždění.

Dopravní informační systém viaRodos ukončil testování a je připraven pro použití všemi řidiči v České republice. ViaRodos vyvinula v rámci svého superpočítačového centra IT4Innovations Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Systém využívá hlavně anonymní zdrojová data 130 tis. vozidel osazených sledovacím systémem GPS z mýtných bran, které zpracovává nejvýkonnější počítač ve střední Evropě. Díky jeho spolehlivosti jej ve svém dopravním zpravodajství využívá Česká televize i Radiožurnál.

Pilotní verze systému viaRodos byla spuštěna v únoru 2013 a po dvou letech testování je připravena na ostrý provoz v rámci dynamických navigačních systémů nebo přímo na internetu. Již dnes je možné na adrese www.viarodos.cz  získat dopravní informace o hlavních silnicích České republiky. Výhodou systému je množství poskytovaných informaci, aktualizovaných každých 30 sekund: řidič se dozví s přesností několika kilometrů jaká je zde průměrná rychlost a i jaké zpoždění na krátkém úseku může nabrat. 

ViaRodos sleduje dopravní situaci pomocí několika zdrojů: 130 tis. vozidel osazených sledovacím systémem GPS, 265 mýtných bran rozmístěných v intervalech několika kilometrů na hlavních silnicích a dopravních kamer ve městech. Všechna data jsou anonymní a není možné určit vůz či jeho majitele. Data zpracovává nejvýkonnější počítač České republiky, který provozuje centrum IT4Innovations Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě.

Systém viaRodos doposud poskytoval aktuální dopravní informace o hlavních komunikacích plus Praze, Brně a Ostravě ve zkušebním rozhraní na adrese www.viarodos.cz.  „Aplikace viaRODOS výrazně usnadňuje řidičům život, neboť je schopná s maximální přesností předpovídat dopravní zácpy, dobu celkového zdržení v koloně, případně doporučit adekvátní objízdnou trasu a výrazně tak ušetřit čas. Pokud řidiče čeká například cesta z Prahy do Ostravy, spolehlivě vyhodnotí, zda se vydat jižní trasou přes Brno, či zvolit severní dálnici přes Hradec Králové,“ vysvětluje dopravní expert Národního superpočítačového centra  IT4Innovations Martin Hájek. „Všechny tyto informace bychom nyní chtěli poskytnout řidičům přímo do jejich vozidel,“ řekl Hájek. To by měly umožnit mobilní aplikace nebo RDS-TMC, tedy rádiové vysílání, které umožňuje informace přenášet do automobilových navigací.

Aplikace viaRODOS je dostupná na adrese www.viarodos.cz.

Centrum RODOS
Centrum pro rozvoj dopravních systémů RODOS je největším současným subjektem působícím v oblasti aplikovaného výzkumu v odvětví dopravy se zaměřením na monitorování, řízení silniční dopravy a jejího financování. Centrum RODOS tvoří tři největší technické vysoké školy v ČR, jedna veřejná výzkumná instituce a šest podniků, které patří mezi přední dodavatele a výrobce v oblasti IT technologií, software, sběru dat a zavádění inteligentních dopravních systémů do praxe na českém trhu. 

Vice info na www.centrum-rodos.cz

IT4Innovations Národní superpočítačové centrum
Národní superpočítačové centrum IT4Innovations realizuje výzkum zejména v oblastech superpočítání a vestavěných výpočetních systémů. Provozuje nejmodernější technologie a služby v této oblasti a zpřístupňuje je českým i zahraničním výzkumným týmům z akademické oblasti i průmyslu. Od svého počátku je součástí mezinárodní sítě superpočítačových center PRACE a členové jeho týmu jsou mezinárodně uznávanými odborníky. Partnery projektu jsou Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Ostravská univerzita, Slezská univerzita v Opavě, Ústav geoniky Akademie věd ČR a Vysoké učení technické v Brně. V současné době centrum provozuje superpočítač Anselm. Velký cluster, který bude uveden do provozu v roce 2015, se zařadí mezi sto největších superpočítačů na světě. Vybudování centra IT4Innovations je financováno prostřednictvím Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, 85% je financováno z prostředků Evropské unie a 15% ze státního rozpočtu České republiky.

Více info na www.it4i.cz

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!