ČESMAD Bohemia: Německá podpásovka sjednocené Evropě

20 prosince 2014, 20:03

Volný pohyb služeb jako základní pilíř Evropské unie se vinou Německa ocitá v zásadním ohrožení. SRN totiž plánuje, že jejich zákon o zavedení minimální mzdy (MiLoG) ve výši 8,50 € za hodinu se má od 1. ledna vztahovat i na všechny zahraniční dopravce, jejichž řidiči byť jen projíždějí Německem.

Zákon hrozí vysokými sankcemi za neplnění až do výše 500.000 €. Znamenalo by to, že každý subjekt, který provádí dopravu osob nebo zboží a vstoupí na území Německa, bude povinen hlásit a evidovat každý výkon práce na území SRN a dát k dispozici německé kontrole pracovní výkazy zaměstnanců.

Je neslýchané, aby takto Německo zasahovalo do právního řádu jiné země a fakticky ovlivňovalo cenu dopravy mezi dvěma cizími státy prováděnou rovněž pro cizího zákazníka. Dnes německé úřady uvedly do provozu stránku, na které lze stáhnout formuláře k hlášení výkonu práce zaměstnanců na území SRN. Ty by se měly faxem (!) odesílat na příslušný úřad. Takovýto bezprecedentní nárůst byrokracie ještě sjednocená Evropa nezažila, navíc realizovaný poněkud primitivní technologií. Je nemožné, aby před každou přepravou někdo faxem posílal do Německa informaci, kdo a jak dlouho se bude na jeho území pohybovat, včetně osobních údajů.

Ani přes všechny urgence žádný z německých úřadů dosud oficiálně nepotvrdil, že se opatření bude skutečně týkat i tranzitujících dopravců a nevysvětlil, jak přesně bude kontrola dodržování minimální mzdy probíhat. Jak řekl generální tajemník ČESMAD BOHEMIA Vojtěch Hromíř: „Sdružení ČESMAD BOHEMIA zásadně protestuje proti tomuto záměru. Žádáme české úřady o podporu našeho stanoviska a ochranu českých dopravců i ostatních podnikatelů před zneužíváním vnitrostátního práva jiného státu k omezování volného pohybu služeb v rámci EU.“

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!