ČESMAD BOHEMIA: Je každý třetí kamion přetížený?

21 srpna 2013, 17:06

Samozřejmě, že není. A to přesto, že se tato zpráva občas objeví v médiích. Patrně pochází z letmého nahlédnutí do statistik kontrol Policie ČR, ovšem bez důkladného přečtení a znalosti praxe silničních kontrol.

Za první pololetí bylo zkontrolováno více než 30 tisíc nákladních vozidel, u nichž byla zjištěna nějaká závada v zhruba 8 procentech. Bez rozlišení, zda se jednalo o nedodržení předpisů, uložení nákladu, technický stav či jiný prohřešek. Kde se tedy vzala ta jedna třetina přetížených vozidel?

Státní odborný dozor provádí cílené akce na dodržování předepsaných hmotnostních a rozměrových limitů. Při této příležitosti samozřejmě nejsou kontrolována všechna vozidla, ale pouze ta, která projdou důkladným předvýběrem kontrolních orgánů. Laicky řečeno, zkušený kontrolor ví, že přetížené bude vozidlo se dřevem, případně sypkými hmotami viditelně převyšujícími bočnice korby, a na dálku odhadne, zda je kamion prázdný nebo plně naložený. Určitě tak není zastaveno nejméně 9 vozidel z 10, neboť na první pohled jsou v pořádku. Při těchto kontrolních váženích bylo za šest měsíců letošního roku na území ČR v absolutních číslech skutečně zjištěno u českých kamionů 33,9% pochybení (u kamionů ze zbytku EU a Švýcarska to bylo dokonce dvakrát tolik). Navíc 40 % z toho šlo ještě na vrub nedodržení nějakého předepsaného rozměrového limitu.

Že situace nebude zdaleka tak tragická, vyplývá také jednoznačně z absolutních čísel, neboť od ledna do konce června 2013 bylo u nás zaznamenáno pouhých 367 českých nákladních vozidel s překročenou hmotností. Byť číslo 33 % lze tedy v policejních statistikách dohledat, vůbec nevypovídá o celkovém počtu přetížených vozidel a skutečnost bude s nejvyšší pravděpodobností o řád nižší.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!