V Brennerském průsmyku začíná být znovu těsno

17 května 2016, 10:44

Brennerský průsmyk je již celá tisíciletí jednou z nejdůležitějších dopravních a obchodních spojnic mezi severní a jižní Evropou. Tento alpský přechod se opakovaně stával dějištěm politických a hospodářských událostí. A je tomu tak i nyní, kdy se Rakousko chystá na obnovení hraničních kontrol s Itálií, s nimiž chce začít na konci května.

Stavební práce začaly 12. dubna 2016 demontáží svodidel v místě státní hranice mezi Rakouskem a Itálií. Díky Schengenské dohodě, symbolu volného pohybu v rámci Evropy, bylo možno procházet tuto hranici od roku 1998 zcela bez bariér. Nyní zde má do konce měsíce vzniknout zastřešená kontrolní zóna, která má mít odstrašující účinek na uprchlíky a utlumit jejich příliv do Rakouska.

Hrozí zácpy a ekonomické dopady

Především kvůli nízkému mýtu a levné naftě v Rakousku, v porovnání se sousedním Švýcarskem, dávají dopravci přednost brennerské dálnici. V roce 2015 po ní přes Alpy projelo 2,1 milionů nákladních vozů, to znamená 5.800 vozidel denně. V důsledku plánovaného omezení rychlosti na 30km/h v prostoru kontrolních bodů se musí řidiči připravit na dlouhé zácpy a čekací doby – a to i přes plánované dva jízdní pruhy pro nákladní vozy. Jeden z těchto pruhů má sloužit vizuální kontrole, druhý namátkové kontrole personálních údajů.

Ať tak či onak – s uzavřením italské dopravní tepny číslo jedna hrozí časové ztráty a vysoké náklady na prostoje. Jihotyrolská obchodní komora se obává, že tyto vícenáklady budou účtovány zákazníkům, tedy zasilatelským firmám, a to by v konečném důsledku vedlo ke zvýšení cen pro spotřebitele.

Diskuse o možných řešeních

Možná řešení předpokládaných problémů v průsmyku sahají od posílení železniční dopravy, přes kontrolní značky na nákladních vozidlech až po flexibilní doby řízení a odpočinku pro řidiče nákladních vozidel během hraničních kontrol.

Pro posílení železničního koridoru by bylo zapotřebí přepracovat jízdní řád, který by v otázce časové náročnosti nabídl výhodnou alternativu k dálnici. Kontrolní značky, které v nepoškozeném stavu signalizují, že nákladní vůz nebyl od okamžiku nakládky otevřen, by musely být realizovány mezi soukromými firmami. Rozhodnutí o obou návrzích dosud nepadlo.

Uvolnění dob řízení a odpočinku pro řidiče nákladních vozidel naopak očividně nemá podporu. Pokud by se tyto úpravy obcházely, byť jen dočasně v rámci výjimky pro Brenner, je bezpečnostní riziko s tím spojené považováno za příliš vysoké.

Realizovatelné řešení: kalkulace času potřebného navíc

Švýcarský svaz užitkových vozidel Astag však neočekává zvýšení intenzity dopravy na náhradní trase přes Gotthard a San Bernardino. Použití alternativních tras totiž neušetří čas ani výdaje. Jak již bylo řešeno, je cenový rozdíl mýtného a nafty v porovnání s Itálií a Rakouskem příliš vysoký.

Dokud nebudou žádná jiná, rychle realizovatelná řešení, zůstane jedinou možností zakalkulování časových vícenákladů a akceptování vysokých nákladů na prostoje. Ano, stane se tak k tíži spotřebitelů a také k tíži řidičů, kterým celá doba bude započítána jako doba řízení. Co však zůstává, je naděje, že hraniční kontroly jsou jen hrozbou Rakouska směrem k Bruselu, která by mohla pomoci dosáhnout dohody při řešení uprchlické otázky.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!