DKV očekává v letošním roce další přesun tankování od prémiových k nejlevnějším čerpacím stanicím

11 května 2016, 10:50

Navzdory bezprecedentnímu snížení stojanových cen nafty na přelomu roku 2014/2015 dopravci stále aktivně hledají maximální provozní úspory. Podle údajů shromážděných společností DKV EURO SERVICE, předním evropským poskytovatelem služeb pro dopravce, dochází k postupnému přechodu zákazníků od prémiových značek k ekonomicky výhodným čerpacím stanicím nebo lokálním řetězcům. Je zjevné, že průběžné kontroly České obchodní inspekce, svědčící o rostoucí kvalitě pohonných hmot u levnějších čerpacích stanic, vnesly více důvěry do tohoto segmentu.

„Opakovaná tankování u ekonomicky výhodných čerpacích stanic za nejnižší cenu při zachování kvality paliva preferuje více než 90 % zákazníků DKV. Mezi lety 2012 a 2015 se tak zvýšil objem tankování našich zákazníků u levnějších čerpacích stanic v Česku o 10%,“ konkretizuje Ondřej Pavlík, výkonný ředitel české a slovenské pobočky společnosti DKV EURO SERVICE. Tento trend se přitom netýká pouze České republiky, ale platí stejnou měrou i pro další země, kde DKV působí. Například v Rakousku došlo v posledních třech letech k přesunu 5% objemu natankovaných pohonných hmot od prémiových k ekonomicky výhodným čerpacím stanicím, v Polsku byl přesun 8%, na Slovensku 15% a ve Francii dokonce 20%.

„Zájem o levnější čerpací stanice poroste i v letošním roce,“ říká Ondřej Pavlík a dodává, že DKV reaguje na tento trend rozšiřováním nabídky tankovacích míst právě o ekonomicky výhodné čerpací stanice s kvalitními pohonnými hmotami, včetně těch u velkých obchodních řetězců.

V letošním roce došlo k výraznému poklesu cenové hladiny u dvou největších sítí čerpacích stanic s vlivem na okolní místní konkurenci. Tlak na cenu ze strany zákazníků dopravců však navzdory ceně paliva nikterak nepolevil, ba naopak mnohdy zesílil, a to určuje poptávku po dalších provozních úsporách. DKV chce vyjít snaze klientů o úspory vstříc a investuje do budování komplexního nástroje pro vyhledávání cen paliva v reálném čase.

Z dat shromážděných společností DKV EURO SERVICE dále vyplývá, že v reakci na tankovací migraci nákladních autodopravců dochází ke snižování cenových rozpětí stojanových cen. V České republice představoval tento pokles rozpětí v uplynulých pěti letech celou třetinu. „Český nákladní dopravce nyní – na rozdíl od nedávné minulosti – opět stále více preferuje domácí tankování před zahraničním,“ uvádí O. Pavlík. „Dočasné oscilace se sice objevují, zejména kvůli kurzu nebo jiné výchozí částce při tvorbě ceny v zahraničí, případně vlivem vratky části spotřební daně, ale tento trend je zcela zřejmý.“

V roce 2015 vzrostl objem prodejů produktů motorové nafty meziročně o 7%, a to ze 4.381 mld. litrů na 5.169 mld. litrů. Vyměřená spotřební daň narostla ve stejném období z 52,9 mld. Kč na 56,6 mld. Kč, tedy o 3,7 mld. Kč. Pro zajímavost, u benzinů došlo k poklesu vyměřené spotřební daně o 1,5 mld. Kč.

Tisková zpráva DKV Euro Service

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!