Na českém trhu vzniká gigant

16 května 2019, 18:51

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydal dne 10. 5. 2019 rozhodnutí, jímž povolil za podmínky splnění několika strukturálních závazků, které ve prospěch zachování účinné hospodářské soutěže přijal účastník řízení, společnosti LKQ German Holdings GmbH převzít výlučnou kontrolu nad společností heptus 292. GmbH. Rozhodnutí již nabylo právní moci.

LKQPosuzované spojení soutěžitelů bylo součástí širší celoevropské transakce, v rámci které skupina LKQ nabyla možnost výlučně kontrolovat německou společnost Stahlgruber GmbH. Tato transakce představovala spojení podniků, které bylo povoleno Evropskou komisí (sp. zn. M.8766). Skupina LKQ tak mohla nabýt veškerá aktiva společnosti Stahlgruber GmbH s výjimkou těch, která se týkala působení jmenovaných společností na trhu velkoobchodní distribuce neoriginálních autodílů pro lehká vozidla v České republice, neboť pravomoc k posouzení navrhovaného spojení na tomto trhu si u Evropské komise vyžádal Úřad. Dopady předmětné transakce na ostatních trzích, a to včetně těch na území České republiky, pak byly posouzeny Evropskou komisí.

Společnost LKQ German Holdings GmbH je součástí podnikatelské skupiny, v jejímž čele stojí společnost LKQ Corporation (skupina LKQ), která je na území České republiky aktivní mimo jiné i v oblasti velkoobchodní distribuce neoriginálních náhradních autodílů pro lehká vozidla, a to prostřednictvím společností ELIT CZ, spol. s r.o. (ELIT) a Auto Kelly a.s. (Auto Kelly).

APM a StahlgruberNabývaná společnost heptus 292. GmbH je holdingová společnost, jejímž prostřednictvím má společnost LKQ German Holdings získat podíl ve výši 51,8 % ve společnosti CZ Aftermarket Holding GmbH, holdingové společnosti, která výlučně kontroluje společnosti STAHLGRUBER CZ s.r.o. (STAHLGRUBER) a APM Automotive s.r.o. (APM). Tyto společnosti jsou v České republice rovněž aktivní v oblasti velkoobchodní distribuce neoriginálních náhradních autodílů pro lehká vozidla.

Úřad v rámci správního řízení posuzoval dopady spojení na trhu velkoobchodní distribuce neoriginálních náhradních autodílů pro lehká vozidla v České republice a jeho subtrzích vymezených územím jednotlivých krajů České republiky. Úřad posuzoval, zda by navrhované spojení soutěžitelů mohlo vzbuzovat obavy z podstatného narušení hospodářské soutěže, které by plynuly z horizontálního překryvu aktivit spojujících se soutěžitelů.

Za účelem posouzení dopadů navrhovaného spojení soutěžitelů Úřad oslovil se žádostí o informace a stanovisko všechny významné distributory neoriginálních autodílů aktivní v České republice a  několik stovek odběratelů neoriginálních autodílů – zejména provozovatelů nezávislých autoservisů a maloobchodních prodejců neoriginálních autodílů. Z podkladů obdržených od třetích stran i z informací, které v průběhu správního řízení předložili spojující se soutěžitelé, vyplynulo, že spojení soutěžitelů vzbuzovalo obavy z podstatného narušení hospodářské soutěže plynoucí z rozšíření aktivit skupiny LKQ na trhu velkoobchodní distribuce neoriginálních autodílů pro lehká vozidla jak v České republice, tak na všech jeho subtrzích představovaných územím jednotlivých krajů České republiky. Spojením vzniklý soutěžitel by zejména disponoval velmi výrazným tržním podílem, když ostatní konkurenti by za ním měli značný odstup, což by jim neumožňovalo s ohledem na další charakteristiky dotčeného odvětví vytvářet dostatečný konkurenční tlak na skupinu LKQ. Současně Úřad ve svém hodnocení vzal v potaz, že odběratelé spojujících se soutěžitelů nedisponují kupní silou, která by byla schopna podstatně vyrovnávat tržní sílu spojením vzniklého soutěžitele.

Za účelem odstranění obav z narušení hospodářské soutěže Úřadu přijala společnost LKQ German Holdings GmbH takové závazky strukturální povahy, které mají za následek, že skupina LKQ nabude společnost heptus 292.Gmbh, která bude v konečném důsledku přijatých strukturálních změn mít velmi snížený podíl na relevantních trzích. V důsledku realizace strukturálního závazku tak dojde k vytvoření nového soutěžitele, který by měl na trhu podobné postavení, jako před spojením má společnost heptus 292. GmbH, nebo k podstatnému rozšíření aktivit jednoho ze stávajících soutěžitelů činných na dotčeném trhu, což by mělo za následek zachování efektivní hospodářské soutěže.

Detaily závazků přijatých účastníkem řízení, kterými Úřad podmínil povolení navrhovaného spojení soutěžitelů, stejně tak i odůvodnění rozhodnutí budou publikovány ve sbírce rozhodnutí po identifikaci a odstranění obchodního tajemství z jeho textu.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!