Trh nových užitkových vozidel a autobusů v Evropě za 1. pololetí – Meziroční růst u všech kategorií vozidel

29 července 2014, 12:03

Za 1. pololetí 2014 bylo v zemích EU28 + EFTA poprvé zaregistrováno celkem 948.747 ks nových užitkových vozidel a autobusů. Je to o 8,85% více než za stejné období roku 2013. V zemích EU28 byl zaznamenán růst o 9,32%. Vyplývá to z dnes zveřejněných údajů ACEA. Nárůst je zaznamenáván u všech kategorií motorových vozidel.

I. LEHKÁ UŽITKOVÁ VOZIDLA – do 3,5 t celkové hmotnosti (LCV)
V této kategorii vozidel byl oproti stejnému období roku 2013 (za 1. pololetí) zaznamenán v souhrnu (EU28 + EFTA) nárůst prvních registrací o 10,23% (to je o 73.428 ks).

K růstu došlo na všech trzích, pokles byl zaznamenán pouze v Belgii (-2,11%), Nizozemí (-1,37%), Švýcarsku (-0,71%) a Norsku (-7,82%).

II. UŽITKOVÁ VOZIDLA nad 3,5 t celkové hmotnosti celkem (MCV+HCV >3,5t – Trucks)
Užitkových vozidel o celkové hmotnosti větší než 3,5 t bylo za leden až červen 2014 v zemích EU28 a EFTA poprvé zaregistrováno celkem 140.596 ks, což je o 1,93% více než za stejné období roku 2013.

I v této kategorii došlo k růstu prvních registrací na řadě trhů, k poklesu však došlo ve Francii, Velké Británii, Nizozemí, Norsku, Dánsku, Finsku, Litvě, Estonsku a Kypru. Český trh je podle počtu prvních registrací na 7. místě v Evropě a je jedním z trhů, kde došlo k výraznému meziročnímu růstu.

Z uvedeného celkového počtu 140.596 ks poprvé registrovaných nových nákladních vozidel bylo 109.375 ks (77,79%) o celkové hmotnosti větší než 16 tun.

III. AUTOBUSY (Buses – MBC+HBC > 3,5t)
První registrace nových autobusů v zemích EU28 a EFTA jsou oproti stejnému období roku 2013 vyšší o 6,68%. Česká republika patří mezi země s relativně vysokým nárůstem prvních registrací nových autobusů a český trh autobusů je v Evropě za uvedené období desátý největší.

IV. UŽITKOVÁ VOZIDLA a AUTOBUSY CELKEM (Σ LCV+MCV+HCV+MBC+HBC)

8 největších trhů za 1. pololetí 2014 + údaje za ČR, EU a EU+EFTA


 

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!