Vývoj trhu užitkových vozidel v Evropě ukazuje na oživení

8 prosince 2013, 16:56

Z údajů ACEA o prvních registracích nových užitkových vozidel za leden až říjen 2013 vyplývá, že negativní trend ve vývoji registrací nových užitkových vozidel a autobusů v zemích EU27 a EFTA se mírně zlepšil. Pokles je však stále zaznamenáván u všech kategorií motorových vozidel.

I. UŽITKOVÁ VOZIDLA a AUTOBUSY CELKEM (Σ LCV+MCV+HCV+MBC+HBC)
Celkově bylo v zemích EU27 + EFTA za leden až říjen 2013 poprvé zaregistrováno 1.448.868 ks užitkových vozidel a autobusů, což je o 2,83% méně než za stejné období roku 2012. V porovnání s údajem za 1. pololetí, kdy pokles nových registrací činil ještě 6,81%, je tedy možno konstatovat relativní zlepšení.

II. LEHKÁ UŽITKOVÁ VOZIDLA – do 3,5 t celkové hmotnosti (LCV)
V této kategorii vozidel byl oproti stejnému období roku 2012 (za 1. až 10. měsíc) zaznamenán v souhrnu pokles prvních registrací o 2,48 % (to je o 30.067 ks). Oproti stavu za prvních 6 měsíců (pokles o 44.246 ks) tedy došlo ke snížení propadu. K poklesu dochází na velkých trzích jako je Francie, Německo a Itálie, naopak růst vykazuje trh Velké Británie, Španělska a Polska.

III. UŽITKOVÁ VOZIDLA nad 3,5 t celkové hmotnosti celkem (MCV+HCV >3,5t – Trucks)
Užitkových vozidel o celkové hmotnosti větší než 3,5 t bylo za leden až říjen 2013 v zemích EU27 a EFTA poprvé zaregistrováno celkem 239.781 ks, což je o 4,74% méně než za stejné období roku 2012. I v této kategorii je však možno konstatovat dílčí zlepšení, neboť za 1. pololetí činil celkový pokles 11,39%.K poklesu prvních registrací došlo na většině trhů, český trh je podle počtu prvních registrací již na 8. místě v Evropě a je jedním z trhů, kde došlo k meziročnímu růstu.

IV. AUTOBUSY (Buses – MBC+HBC > 3,5t)
První registrace nových autobusů v zemích EU27 a EFTA jsou oproti stejnému období roku 2012 nižší již jen o 0,73% (za prvních 6 měsíců to bylo o 8,88 % méně), tedy i v této kategorii došlo v průběhu 2. pololetí ke zlepšení. Česká republika patří mezi země s nárůstem prvních registrací nových autobusů.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!