Vyšší životnost brzdového obložení usnadňuje dopravcům život a servisům pomáhá, aby si je udržely jako zákazníky

24 června 2016, 18:31

Z neplánovaného prostoje vozidla nebo i kratších intervalů na pravidelnou údržbu nemůže mít žádný dopravce radost: během doby, kterou musí prostát v servisu, na sebe totiž žádný vůz nevydělává.

Dopravci považují preventivní údržbu za klíčový předpoklad spolehlivé provozuschopnosti svého vozového parku, a tedy i ziskového podnikání. I pro servisy je proto velmi důležité, aby používaly kvalitní, solidní spotřební díly, které se rychle neopotřebovávají a neohrožují tak spolehlivost provozu. To platí obzvláště v případě brzd, u nichž se kvalita originálních dílů pro prvovýrobu a vývoj pokrokových třecích materiálů projevuje prodlužováním životnosti i lepšími charakteristikami NVH (Noise-Vibration-Harshness; hlučnost-vibrace-drsnost).

Zatímco kvalitou brzdových kotoučů a destiček se manažeři údržby poměrně důkladně zabývají, brzdové obložení používané v návěsech podle manažera společnosti Federal-Mogul Jonathana Allena překvapivě často přehlížejí. „Cílem společnosti Ferodo je minimalizovat údržbu a nutné opravy vozidel tím, že nabízí ucelenou řadu odolných, vysoce výkonných brzdových třecích materiálů pro nejrůznější použití. Užitková vozidla a jejich návěsy jsou během provozu v nejrůznějších podmínkách vystaveny mimořádnému zatížení, takže je velmi důležité, aby si spolehlivé brzdové obložení jak během standardního opotřebovávání, tak i při vystavení extrémním podmínkám zachovávalo dlouhou živostnost a stále stejnou výkonnost.“

Úkolem společnosti Ferodo však nejsou prostě jen dodávky brzdového obležení, které vydrží déle. Současně musí hledat také rovnováhu mezi postupným opotřebováváním brzdového třecího materiálu a opotřebováváním vlastního brzdového bubnu. „Musíme optimalizovat životní cyklus všech jednotlivých komponent brzdové soustavy – příliš agresivní obložení by mohlo například urychlit opotřebení brzdového bubnu a výhody delší životnosti obložení by tak přišly úplně vniveč,“ říká Jonathan Allen. „Jde o hledání rovnováhy, jejímž výsledkem by měla být brzdová soustava bez jakýchkoli kompromisů, pokud jde o výkonnost a trvanlivost, a bez přítomnosti jakéhokoli slabšího bodu v celé brzdové soustavě.“

Materiály brzdového obložení Ferodo prošly intenzivními srovnávacími zkouškami s konkurenčními výrobky, které prokázaly jejich hmatatelné přednosti v nejrůznějších testovaných parametrech opotřebení. W-07 test vychází z OE testovacího programu. Obsahuje nejprve 300 brzdných cyklů při různém zatížení a teplotách, aby došlo k zajetí obložení. Když je zajetí obložení provedeno, následuje vlastní test opotřebení při zatížení 40 km/h, který se provádí za různých podmínek a teplot. Každá část testu se skládá z 247 brzdných cyklů při teplotách od 150 do 350 °C a tlaku 2,3 a 6 barů. Měření opotřebení se opakuje šestkrát, takže dává celkem sedm výsledků.  Podle společnosti Ferodo se jeho brzdové obložení opotřebovává nejpomaleji ze všech konkurenčních výrobků. Ještě důležitější však je, že předstihuje konkurenty i ve zkouškách stlačitelnosti obložení, v nichž dosahuje nejlepší výsledky vůbec. „Vyšší hodnoty kompresní síly poskytují lepší schopnost v heavy duty brzdných podmínkách, pomáhají zvýšit odolnost proti popraskání a snižují pravděpodobnost selhání při extrémním zatížení,“ vysvětluje Jonathan Allen. „Takové výsledky zlepšují trvanlivost, snižují požadavky na prostoje během servisu a – co je nejdůležitější – náklady na opravy.

Pokud jde o srovnání náklady kontra výkonnost, nabízí Ferodo jedny z nejnižších hodnot, a tedy i nejžádanějších parametrů na trhu,“ pokračuje Jonathan Allen před objasněním dalších výhod vývoje pokrokových materiálů brzdového obložení. „Komponenty vyšší kvality nabízejí pomalejší opotřebení a v kombinaci s efektivním seřízením zajišťují, že si brzdová čelist zachovává strukturální celistvost během celé své životnosti. Pomáhá tak zajistit delší  živostnost dílu a snížit související náklady na údržbu. Pokud dokáží servisy pomáhat svým zákazníkům snižovat prostoje a prodlužovat dobu aktivního provozu jejich vozidel, může je to odlišit od konkurence a zvýšit šance, že se k nim zákazníci budou pravidelně vracet.“ 

Podrobnější informace o výrobcích Federal-Mogul najdete také na portálu pro praktické on-line vzdělávání mechaniků F-M Campus www.fmcampus.eu.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!