Konference Bosch ConnectedWorld IoT v Berlíně

27 března 2016, 12:50

Bosch uvedl svůj vlastní cloud v oblasti IoT (Internet of Things – Internet věcí) ve svém počítačovém středisku v Německu. Tyto IoT aplikace jsou vytvořeny pomocí Bosch IoT Suite. Suite nabízí veškeré funkce potřebné k propojení zařízení, uživatelů a společností. V současné době je přes IoT Suite propojeno vice než pět milionů zařízení. Zde jsou některé příklady nových Bosch řešení a produktů pro propojený svět …

Jedna výrobní linka, 200 různých hydraulických modulů
Na své multivýrobní montážní lince v Homburgu v Německu dokáže Bosch vyrábět 200 různých hydraulických modulů z více než 2.000 různých součástek. Díky konektivitě jsou tyto součástky automaticky včas objednávány. Tyto moduly řídí práci a hnací hydrauliku v nákladních automobilech a traktorech, čímž pomáhají například při naklánění nakládací plochy nebo zvedání pluhu. Devět stanic výrobní linky je propojeno prostřednictvím chytré sítě. Díky RFID (radio frequency identification – radiofrekvenční identifikace) čipu připojenému k obrobku stanice rozpoznají, jakým způsobem má být dokončený výrobek zkompletován a které kroky jsou potřeba. To umožňuje efektivní výrobu, a to i v případě malých sériových množství. Taková flexibilita je důležitá, protože některé moduly jsou žádané častěji než ostatní. A co víc – Bosch může na multivýrobní lince vyrábět různé typy modulů současně. Tím se zkracuje doba přenastavení strojních zařízení, čímž se zvyšuje produktivita. Pracovní plány potřebné k montáži hydraulických součástek jsou automaticky vyvolávány a zobrazovány na monitorech jako fotografie nebo video. Zobrazení je přizpůsobeno úrovni proškolení každého jednotlivého zaměstnance a je zobrazováno v jeho rodném jazyce. Cílem je nabídnout zaměstnancům nejlepší možnou podporu při jejich práci. To je příklad toho, jak Bosch úspěšně zavádí do praxe různé klíčové prvky Průmyslu 4.0: distribuovaná inteligence, rychlá konektivita, kontextualizace v reálném čase a autonomní chování.

Industry 4.0 zvyšuje produktivitu při výrobě ABS/ESP brzdných systémů
Úspěch oceněný vítězstvím: za necelý rok zlepšil Bosch svou produktivitu při výrobě ABS/ESP brzdných systémů téměř o jednu čtvrtinu díky zavedení Průmyslu 4.0 v rámci celé své mezinárodní výrobní sítě. Jako uznání tohoto úspěchu obdržel závod v Blaichachu – který stojí v čele iniciativy – v roce 2015 prestižní ocenění „Industry 4.0“. Jedním z důvodu tohoto nárůstu produktivity je to, že Bosch shromažďuje data z tisíců senzorů, které jsou nainstalovány podél výrobních linek závodu. Senzory zaznamenávají pohyb válců, doby cyklu uchopovacích ramen a teploty a tlaku při výrobním procesu. Tyto informace jsou zadávány do rozsáhlé databáze s jasnou strukturou. A díky technologii RFID může Blaichach také digitálně mapovat své interní toky zboží. Výsledkem je počítačově generované virtuální znázornění, nebo jinak „digitální dvojče“ skutečného závodu. Toto digitální znázornění usnadňuje transparentnost napříč celým hodnotovým řetězcem. A tato transparentnost zase umožňuje mnoho dalších řešení v rámci Průmyslu 4.0.

Jedno z těchto řešení je využíváno v oblasti údržby strojů: software analyzuje výkon stroje za účelem odhalení odchylek od cílového stavu a v dostatečném časovém předstihu upozorní na nutnost údržby. Tento systém pomáhá zaměstnancům při detekci a řešení závad tím, že jim nabídne návod, jak takové opravy provádět. Zaměstnanci například na svých tabletech mohou shlédnout videa o výměně dílů. Jestliže narazí na problém, který nemohou řešit okamžitě, mohou využít bezdrátové video spojení a promluvit s odborníky, kteří pak pomáhají s řešením problému na dálku. To vše snižuje množství neplánovaných prostojů a zároveň se zvyšuje produktivita a tím také konkurenceschopnost.

Parkovací místa pro unavené řidiče kamionů
Odpočívadla pro řidiče kamionů podél dálnic jsou často beznadějně přeplněná. To platí zejména v noci, což je také doba, kdy se zvyšuje riziko krádeží. Bosch nabízí logistickým firmám, provozovatelům vozových parků a nezávislým řidičům kamionů službu „book-and-park“ (zarezervuj si a parkuj). Tato služba poskytuje bezpečné parkovací plochy, které si mohou řidiči kamionů předem zarezervovat. Když hledají místo k zaparkování, odešle jejich kamion do systému údaje o poloze a požadavek na zaparkování. Systém následně najde nejbližší parkovací místo a pošle podrobnosti přímo navigačnímu systému kamionu. Rezervace a oznamování jsou automatické a bezhotovostní. Tento systém bude spuštěn v IoT Cloudu společnosti Bosch od léta 2016.

Slevy pro opatrné řidiče
Velká německá pojišťovací společnost dává opatrným a zodpovědným řidičům slevy na pojistném. Divize společnosti Bosch pro trh s náhradními díly pro automobilový průmysl nabízí technologii, která toto umožňuje v podobě řídicí jednotky pro konektivitu CCU (connectivity control unit). Po nainstalování ve vozidle se jednotka CCU připojí k OBD (on-board-diagnose) rozhraní vozidla a získává údaje o zrychlení, maximální rychlosti a rychlosti v zatáčkách. CCU tyto informace zakóduje a odešle je do počítačového systému přes mobilní síť s využitím vestavěné SIM karty. Pojišťovací společnost může na základě těchto informací vytvářet profily řidičů a nabídnout obzvláště opatrným řidičům slevu.

Jak monitorovat přepravní bedny
Zatímco během výroby je možné kvalitu výrobku téměř bez problémů sledovat, co se stane v pozdějších fázích dodavatelského řetězce je často zahaleno tajemstvím. „TraQ“ (tracking and quality – sledování a kvalita) je řešení společnosti Bosch v Průmyslu 4.0 navržené k tomu, aby si poradilo právě s tímto problémem. Umožňuje sledovat kvalitu výrobku v rámci celého dodavatelského řetězce – na celé cestě k zákazníkovi. Senzory nainstalované v přepravním obalu nebo dokonce i na samotném výrobku zaznamenávají informace důležité z hlediska kvality, včetně teploty, vibrací, světla a vlhkosti a odesílají je do cloudu. Software v cloudu porovná naměřené hodnoty s přípustnými normami. Jestliže je některá z těchto hodnot překročena, je zákazníkům, dodavatelům a poskytovatelům služeb zasláno v reálném čase upozornění. Senzory také přenášejí informace o poloze, čímž je umožněn výpočet předpokládaných časů příjezdu a tím je optimalizováno i řízení dopravy. Pro zúčastněné firmy to představuje značné výhody: upozornění v reálném čase znamená, že v případě poškození zboží mohou být opatření přijata rychle, čímž se minimalizují záležitosti jako je zastavení výroby – a z toho vyplývající následné náklady. Senzory integrované do samotného výrobku pomáhají určovat příčiny poškození – a to jak během přepravy, tak při používání koncovým zákazníkem. TraQ je klíčovým prvkem v řadě řešení pro inteligentní a nákladově efektivní řízení digitálního dodavatelského řetězce, na kterých společnost Bosch v současné době pracuje. Uvedení těchto senzorových řešení na trh je plánováno v roce 2017.

TrackMyTools: Kde jsem nechal svojí vrtačku?
Hledání akumulátorového šroubováku je minulostí – díky „TrackMy Tools“ od společnosti Bosch už budou pracovníci vždycky vědět, kde mají svoje nářadí. Výsledkem je hladší průběh prací, úspora času a zvýšení produktivity. TrackMyTools funguje tak, že je k nářadí připevněn malý Bluetooth modul. Každých osm sekund tento modul vysílá v okruhu 30 metrů signál, který může být zachycen chytrým telefonem nebo tabletem s aplikací TrackMyTools. Mobilní zařízení poté odešle tuto informaci do cloudu, společně s podrobnostmi o čase, uživateli a nejnovějšími údaji o poloze daného zařízení. Další výhodou je, že majitelé vrtaček nebo akumulátorových šroubováků mají neustálý přístup k údajům přes web a vědí tak, kde jejich nářadí je a jak je využíváno. Mohou také flexibilně přidělovat jednotlivá nářadí a zařízení svým pracovníkům. Systém byl uveden v roce 2015 a bude migrován do Bosch IoT Cloudu v roce 2016. Podrobnosti: http://bit.ly/1QpiUIr

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!