Renault Maxity Électrique Fuel Cell

4 března 2015, 14:47

Renault Trucks a Francouzská pošta pokračují ve svém úsilí v oblasti udržitelného rozvoje a jako první v Evropě plánují uvést do zkušebního provozu elektrické vozidlo vybavené prodlužovačem dojezdu fungujícím na bázi vodíku. Dojezd tohoto modelu Maxity Électrique o hmotnosti 4,5 tuny se tak zvýší na 200 kilometrů a po dobu jednoho roku bude testován v reálných podmínkách provozu ve městě Dole (department Jura).

Renault Trucks ve spolupráci s Francouzskou poštou jako první v Evropě testuje model Maxity Électrique vybavený palivovým článkem fungujícím na bázi vodíku. Palivový článek vyvinutý společností Symbio FCell umožňuje zdvojnásobení délky dojezdu vozidla. Tento rok trvající test umožní Renault Trucks prozkoumat veškerý potenciál vodíkové technologie v reálných podmínkách provozu. ,,Toto vozidlo nevydává žádný obtížný hluk a nevypouští nic jiného než vodní páru; délka dojezdu 200 kilometrů z něj činí ideální nástroj pro každodenní rozvoz zboží v městském a příměstském prostředí," vysvětluje, Karine Forien, ředitelka strategie v oblasti energetické efektivity Renault Trucks, ,,naším cílem napříč tímto projektem je podpořit evropské metropole v jejich úsilí o omezení emisí hluku a škodlivin v ovzduší. Za tímto účelem testujeme inovativní vozidla, která dnes vykazují nulové emise a v blízké budoucnosti budou pro naše zákazníky ekonomicky dostupná."

Pro Francouzskou poštu, která v současnosti provozuje největší flotilu elektrických vozidel na světě, je tento zkušební provoz dalším z řady již realizovaných projektů zaměřených na prodlužování dojezdu jejích vozidel. Téměř před rokem pošta v rámci sběru a rozvozu dopisů a balíků poštovními doručovateli ve Franche-Comté testovala vlastní vozidla poháněná vodíkem. ,,Vodík se dnes jeví jako efektivní řešení pro rozšíření možností na náročnějších trzích a prodloužení dojezdu elektrických vozidel. Obecněji vzato je vývoj v oblasti ukládání energie pomocí vodíku taktéž nepostradatelným prvkem procesu změn ve způsobu získávání a využívání energie," vysvětluje Fréderic Delaval, technický ředitel divize Služby-pošta-balíky.

Renault Trucks připravil svůj model Maxity Électrique o hmotnosti 4,5 tuny na instalaci palivového článku, který byl vyvinut a integrován do vozidla ve spolupráci se společností Symbio FCell. Díky energii dodávané palivovým článkem se tak průměrný dojezd Maxity Élecitrique o délce zhruba 100 kilometrů prodloužil o dalších 100 kilometrů. ,,Elektromotor je při jízdě napájen dvěma komplementárními zdroji energie. Palivový článek umožňuje dosáhnout maximálního výkonu 20 kW, zatímco další potřebnou energii dodávají baterie. V případě potřeby umožňuje palivový článek dobití baterií," upřesňuje, Christophe Vacquier, manažer projektu. Teplo vyvíjené článkem je využíváno k vytápění kabiny, čímž byla omezena spotřeba energie z baterií a tím prodloužena jejich životnost. Christophe Vacquier rovněž připomíná princip fungování článku: ,,Tvorba vody ze vzdušného kyslíku a z vodíku uloženého v zásobnících podle obráceného principu elektrolýzy vody produkuje elektřinu a teplo."

Model Maxity Électrique s vodíkovým prodlužovačem dojezdu, homologovaný a patentovaný Renault Trucks, bude zařazen do provozu ve městě Dole v departementu Jura. Pošta s ohledem na zdejší velmi náročné meteorologické podmínky v zimním období volí tuto lokalitu pro testování všech nových poštovních vozidel.

Podpisem této smlouvy spojují Francouzská pošta a Renault Trucks své úsilí o rozvoj dopravy na vodíkový pohon ve Francii. Stejně jako v případě elektrického pohonu se ani rozvoj využívání vodíkového pohonu neobejde bez vzájemné spolupráce výrobců, uživatelů a politických subjektů.

Technické vlastnosti:
   – Vozidlo registrováno v kategorii N2
   – Technická celková hmotnost vozidla (PTAC): 4,5 t, ve Francii je vozidlo homologováno v kategorii do 3,5 t + 1 t díky specifickému předpisu pro skupinu „čistých vozidel" (řidičské oprávnění skupiny B): dodatečných 1 000 kg reflektuje deklarovaný nárůst hmotnosti v souvislosti s použitím „čistých" alternativních technologií.
   – Užitečné zatížení: 1 tuna
   – Vytápění kabiny: teplem vyvíjeným palivovým článkem nebo elektrickým odporem typu CTP při vypnutí článku

Výkon:
   – Průměrná délka dojezdu až 200 km (100 km pomocí baterií + 100 km pomocí článku)
   – Maximální rychlost 90 km/h
   – Automatická převodovka
   – Asynchronní elektromotor: 400 V / 47 kW
   – Maximální krouticí moment při rozjezdu (270 Nm)

Baterie
   – Palubní energie: 42 kWh
   – Lithium-železo-fosfátová technologie (Valence Technology)
   – 4 akumulátory o celkové hmotnosti 400 kg
   – Čas do úplného nabití, včetně fáze vyrovnávání baterií: 7 hodin
   – Vozidlo je vybaveno palubním nabíječem umožňujícím jeho nabití z běžného elektrického rozvodu

Vodíková soustava
  – Palubní energie: 45 kWh
  – Vodíkový palivový článek: 20 kW
  – 2 zásobníky vodíku, každý o objemu 75 litrů, umožňující uložení 4 kg plynu pod tlakem 350 barů
  – Celková hmotnost soustavy: 300 kg

Zkušební oblast
  –  Model Maxity H2 bude dodán v polovině února do distribučního centra ve městě Dole. Zkušební provoz je naplánován na dobu jednoho roku, aby parametry vozidla mohly být zkoumány během všech ročních období, a aby bylo získáno maximum užitečných informací.
  – Vozidlo bude využíván pro obsluhu jedné trasy svozu dopisů a balíků.
  – Tato trasa je dlouhá zhruba 70 km a vede převážně mimo městskou zástavbu.
  –  Pracovníci pošty byli proškoleni v řízení vozidla.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!