TATRA TRUCKS a.s. navýšila základní kapitál

3 prosince 2014, 11:54

Na valné hromadě akciové společnosti TATRA TRUCKS konané 19.11.2014 bylo schváleno navýšení základního kapitálu o jednu miliardu Kč. Akcionáři tím vyjádřili svou důvěru v restrukturalizační proces a podpořili investice do automobilky.

Investice budou směřovat zejména do moderních obráběcích technologií umožňujících růst produktivity i kvality výroby.

Již v letošním roce se realizovaly i za pomoci investičních pobídek Ministerstva průmyslu a obchodu investiční projekty v objemu přes 100 mil. Kč. Ty zahrnují mimo jiné moderní frézy, obráběcí stroje a soustruhy. Bylo pořízeno i nové 3D měřící zařízení, které bude hlídat kvalitu vyrobených dílů. Významné investice směřují i do lakovny, která do budoucna již nebude závislá na kooperacích, ale naopak bude moci přijímat externí zakázky. Byly nakoupeny i nové tahače a podvalníky pro rozvoz komponentů, které budou základem tzv. milk-run systému, tzn. dopravy materiálu na výrobní pracoviště vláčky.

Ke kapitalizaci ekonomický ředitel TATRA TRUCKS Radek Strouhal podotýká: „Tento krok akcionářů je pro nás velmi důležitý nejen jako důkaz, že to s rozvojem společnosti myslí opravdu vážně, ale zároveň dojde k výraznému ozdravení bilance společnosti, posílení podílu vlastních zdrojů na celkových aktivech společnosti. Očekávám, že spolupracující banky na tento krok zareagují velmi pozitivně a povede to k dalšímu snížení úrokových marží na provozních úvěrech na úrovně, které budou odpovídat výrazně zlepšenému ratingu společnosti. TATRA TRUCKS a.s. se tímto stává kapitálově silnou společností a váženým finančním partnerem, což jí v minulosti bohužel výrazně chybělo."

Za akcionáře komentuje rozhodnutí valné hromady navýšit základní kapitál René Matera: „Spolu s Jaroslavem Strnadem vnímáme nutnost zvýšení vlastního kapitálu a posílení kapitálové přiměřenosti TATRA TRUCKS. Dáváme tím najevo našim partnerům – dodavatelům, zákazníkům i finančním institucím – že jsme finančně silnou společností a že akcionáři mají plnou důvěru v restrukturalizační proces."

Zvýšení základního kapitálu je jasným důkazem vlastnické strategie, že do Tatry mají přicházet zdroje pro její další rozvoj. Jedná se o zásadní rozdíl oproti předchozím vlastníkům, kteří z ní zdroje spíše odebírali.

Tisková zpráva TATRA TRUCKS

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!