Volvo: Jednodušší řízení s novou verzí balíčku Dynafleet Časů řízení a odpočinku

28 května 2014, 11:11

Evropští řidiči budou nyní moci snadněji spravovat své zákonem vyžadované záznamy o časech řízení a odpočinku. S inovovanou službou Časy řízení a odpočinku, která je součástí systému Dynafleet společnosti Volvo Trucks, zobrazuje přímo displej v kabině řidiče upozornění, kdy je čas udělat bezpečnostní přestávku.

Pro řidiče nákladních vozidel nejsou přestávky k odpočinku důležité jen z hlediska bezpečnosti – jsou také legislativním požadavkem. Evropské předpisy týkající se řízení a odpočinkových časů jsou však poměrně rozsáhlé a složité. Stanovují, jaké přestávky musí řidič absolvovat během pracovního dne, a také nařizují, kdy je čas na celodenní a týdenní přestávky. To znamená, že může snadno dojít k omylu – a tyto omyly mohou řidiče i přepravní společnost stát značné sumy na pokutách.

„Nová verze služby Časy řízení a odpočinku, kterou právě uvádíme, umožňuje řidiči, aby přímo ve své kabině sledoval časy jízdy a měl jistotu, že řídí podle požadavků legislativy. Tím se vyhýbá riziku pokut a může se lépe koncentrovat na svou práci," říká Jarkko Aine, specialista dopravních řešení společnosti Volvo Trucks.

Ve zdokonalené verzi balíčku Dynafleet Časy řízení a odpočinku se časy jízdy zobrazují na sedmipalcové obrazovce integrované v kabině. Tak mohou řidiči sledovat své časy jízdy přímo od volantu a s dostatečným předstihem plánovat své přestávky a časy odpočinku tak, aby v rámci legálních předpisů maximalizovali své časy řízení. Pokud se řidič rozhodne rozdělit požadovanou 45minutovou přestávku na 15 a 30-ti minutovou část, systém to rovněž zaznamená.

K tomu všemu systém sleduje i složité kompenzační předpisy a jasně stanovuje, kdy je čas na celodenní nebo týdenní odpočinek.

„Tento problém dříve vyžadoval velmi pečlivé výpočty. Nyní už řidiči nemusejí zastavit svůj automobil nebo sami provádět výpočty, stačí se jen rychle podívat na integrovaný displej," vysvětluje Jarkko Aine.

Služba Časy řízení a odpočinku,  je součástí systému Dynafleet, což je systém společnosti Volvo Trucks pro správu fleetů nákladních vozidel. Kromě toho, že řidičům zajišťuje významnou úroveň bezpečnosti, pomáhá tento systém také přepravním společnostem sledovat a plánovat zakázky a cesty vozidel jejich fleetu. Na portálu systému Dynafleet, na němž jsou informace o řidičích uchovávány dva roky, mohou pracovníci společnosti přesně zjistit, kteří řidiči jsou k dispozici pro nové úkoly bez rizika, že nedodrží své zákonem dané přestávky a časy odpočinku.

„Služba Časy řízení a odpočinku maximalizuje časy řízení a zabezpečuje dodržování zákonných předpisů řidičem. Mohou tak být omezeny nežádoucí výdaje a vozidlo může těžit ze zvýšené produktivity. Systém rovněž zvyšuje bezpečnost na silnicích, protože zajišťuje, že budou řidiči odpočatí a uvolnění," říká Jarkko Aine.

Driver Times a Dynafleet
Časy řízení a odpočinku (Driver Times) je služba pomáhající dodržovat koordinované předpisy EU pro řízení a odpočinkové časy. Tato služba odpovídá legislativě předepsaných časů řízení a dob odpočinků ((EC)561/2006). Služba Driver Times je součástí systému Dynafleet, který řidičům a přepravním společnostem pomáhá využívat jejich fleety nákladních vozů co nejefektivněji. Nová verze služby Driver Times je k dispozici v nových modelech Volvo FH, Volvo FM a Volvo FMX. Systém Dynafleet obsahuje aplikace, které různými způsoby pomáhají snižovat spotřebu paliva a zvyšovat efektivnost přepravy. Systém Dynafleet je v současné době dostupný v Evropě, Brazílii, Austrálii a v Jižní Africe. V době vydání této zprávy měl systém Dynafleet 59.000 předplatitelů.

Systém Dynafleet je dostupný také jako aplikace pro iPhone a pro Android.

Tisková zpráva Volvo Truck Czech s.r.o.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!