Novým ředitelem úseku pro správu a administrativu v TATRA TRUCKS a.s. je Jan Jurkovič

28 května 2014, 10:58

Nejužší management společnosti TATRA TRUCKS a.s. posílil Jan Jurkovič (56), který převzal vedení úseku správy a administrativy. Jan Jurkovič je manažer s dlouholetými zkušenostmi z vrcholového řízení průmyslových podniků. Do funkce nastoupil 1. 5. 2014.

Jeho hlavním úkolem bude racionalizace nevýrobních činností podniku formou optimalizace, reorganizace či outsourcingu za účelem zvýšení efektivity fungování podniku.

Mnohaletou praxi v řízení a administraci podniků získal Jan Jurkovič na klíčových manažerských pozicích a na pozicích v orgánech akciových společností, včetně česko-tchajwanského joint venture. Ve funkci ředitele pro správu nahradí Ivana Návratu, který se bude dále věnovat své soukromé praxi. Rozšíření top managementu společnosti TATRA TRUCKS o zkušené manažery je součástí restrukturalizačních kroků pod vedením generálního ředitele Petra Karáska. Jedním z cílů nového managementu je i racionalizace činností podniku, které přímo nesouvisejí s výrobou vozidel. Jejím smyslem je zvýšení efektivity těchto činností tak, aby přispívaly ke stabilnímu fungování podniku, a přitom se v jeho režijních nákladech projevovaly jen v nezbytně nutné výši.

„Jsem velice potěšen, že mohu svou odbornou kvalifikací a manažerskými dovednostmi přispět k úspěchům Tatry a podílet se tak na jejím růstu,” říká o svém nástupu Jan Jurkovič.

CV Jana Jurkoviče
Jan Jurkovič je absolventem Hutnické fakulty Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě, kde vystudoval obor Nauka o kovech. Na Ekonomické fakultě téže univerzity absolvoval bakalářské studium Ekonomie a získal další inženýrský titul v oboru Podnikání a management. Tento rok rovněž úspěšně dokončil studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, kde získal titul magistra v oboru Právo a právní věda. V letech 1991 až 1996 působil jako generální ředitel a předseda představenstva v obchodní společnosti Technia, poté 7 let zastával pozici finančního ředitele ve společnosti VYSOKÉ PECE Ostrava. Také se úspěšně věnoval samostatnému finančnímu, organizačnímu a ekonomickému poradenství. V roce 2004 se stal projektovým manažerem a vedoucím štábního útvaru Strategie společnosti AERO Vodochody, kde se podílel na významných projektech firmy, strategickém plánování i krizovém managementu dceřiných společností. V březnu roku 2014 nastoupil do TATRA TRUCKS a.s., kde nyní převzal vedení úseku správy a administrativy. Jan Jurkovič hovoří anglicky, ve volném čase se věnuje rodině.

Tisková zpráva TATRA TRUCKS

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!