Nová modelový řada Renault Trucks – Snižování spotřeby

21 května 2013, 9:42

Velká většina nákladních vozidel ve světě využívá dieselový pohon, který je v současnosti tou nejvýhodnější volbou. Ve společnosti, která stále více dbá na ochranu životního prostředí a ve které je nafta stále vzácnější a dražší, však musí i silniční přeprava zboží vzít v potaz redukci své uhlovodíkové stopy. S cílem být ku pomoci přepravcům se společnost Renault Trucks již řadu let věnuje globální strategii redukce spotřeby paliva u nákladních vozidel a nabízí kompletní řadu vozidel využívajících alternativní pohony.

Velká většina nákladních vozidel ve světě dnes využívá dieselový pohon. Avšak palivo, které dnes nabízí nejlepší úroveň energetické efektivity, se stává stále vzácnějším a dražším. S cílem snížit náklady svých zákazníků vyvinula společnost Renault Trucks již před mnoha lety technologické nástroje a služby sloužící k redukci spotřeby paliva u jejích vozidel. Spotřeba paliva u nákladních vozidel se od roku 1975 snížila zhruba o 40%. Společnost Renault Trucks odhaduje, že v následujících letech se možná dočkáme dalšího snížení.

V současnosti je možné snížit spotřebu paliva zvýšením efektivity vozidla, ale rovněž prostřednictvím školení řidičů a využitím vestavěného informatického systému. Z těchto důvodů společnost Renault Trucks doporučuje pro dosažení konkrétních a významných výsledků v dlouhodobé perspektivě globální přístup k redukci spotřeby paliva. V pojetí společnosti Renault Trucks se úsilí o snížení spotřeby paliva točí kolem čtyřech hlavních os, kterými jsou: správná konfigurace nákladního vozidla, školení řidičů v hospodárné jízdě, dlouhodobé měření a analýza spotřeby paliva a konečně jeho redukce během celého provozu vozidla.

Redukce spotřeby je klíčovým prvkem v koncepci a vývoji nové modelové řady. Kabiny vozidel dálkové a stavební řady byly již od základu navrženy tak, aby poskytovaly co nejlepší možné aerodynamické vlastnosti. Jejich vývoj byl předmětem intenzivních studií a testů v aerodynamickém tunelu. Obdobným způsobem, s důrazem na co nejnižší možnou spotřebu byly taktéž vyvíjeny nové motory Euro VI.

Společnost Renault Trucks jde však ještě dál a nabízí svým zákazníkům osvědčenou řadu vozidel využívajících alternativní pohony definované předpokládaným využitím vozidla.  Tyto způsoby pohonu jsou dnes již spolehlivé a pracují k plné spokojenosti zákazníků.

Elektrická energie je dobře adaptovaná pro využití v centrech měst pro dodávky zboží na tzv. „posledním kilometru“. Společnost Renault Trucks tak již dva roky nabízí 100% elektrický model Maxity o hodnotě 4,5 t PTAC (celková hmotnost vozidla) s dojezdem 100 kilometrů a neprodukující žádný hluk. S ohledem na nepřetržitě probíhající vývoj bude toto vozidlo brzy spojeno s kompletně elektrickými nástavbami a bude propojeno s pomocnými elektrickými pohony.

Hybridní technologie spojující spalovací a elektrický motor nabízí nejdelší dojezd. Tato varianta vyhovuje distribuci zboží v městském a příměstském prostředí na delší vzdálenosti. Společnost Renault Trucks propojila před dvěma lety hybridní technologii s modelem Renault Premium Distribution, vozidlem o celkové hmotnosti od 19 do 26 tun.

Model Premium Distribution je rovněž k dispozici ve verzi s pohonem na stlačený zemní plyn (CNG). Tento druh pohonu poskytuje výhody v podobě nižší úrovně produkovaného hluku, absence emisí pevných částic do atmosféry a absence zápachu z výfukových plynů. Tato varianta je v nabídce již od roku 1996 a je tak nejstarším ze všech tří řešení. V současné době je v provozu zhruba 500 vozidel Premium Distribution CNG.

Společnost Renault Trucks hodlá v budoucnu směřovat svůj výzkum a vývoj k dalšímu zlepšování dieselových vozidel jakož i k dalšímu rozvoji alternativních pohonů.

V otázkách dieselových vozidel přišel výrobce v roce 2009 s výzkumným vozidlem Optifuel Lab propagujícím syntézu různých řešení zaměřených na celkové snížení spotřeby paliva u soupravy tahače a návěsu. Optifuel Lab byl předmětem významných studií v otázkách aerodynamiky či valivého odporu a využíval různé technologie pro snižování spotřeby paliva, například prostřednictvím zlepšení efektivity pohonného ústrojí nebo omezením chodu některých komponent během fází kdy jsou postradatelné.

Dalším plodem výzkumu na poli aerodynamiky se stala studie průmyslového designu CX/03 představená v září 2012. Její kabina se vyznačuje sklonem čelního skla pod úhlem 12°, čímž je snížen aerodynamický odpor a tím sníženy nároky na spotřebu paliva. Stejný sklon čelního skla byl použit i u vozidel nové modelové řady značky Renault Trucks.

Skrze vývoj koncepčních technologií, jako je například systém rekuperace energie z výfukových plynu založený na principu Rankinova cyklu, studuje společnost Renault Trucks možnost rekuperace části energie vypouštěné nyní bez užitku z vozidel za účelem redukce spotřeby paliva.

V neposlední řadě je nezanedbatelným zdrojem úspor paliva pro budoucnost vývoj nástrojů ve službách řidiče, určených ke snižování spotřeby paliva, například prostřednictvím inteligentního řízení.

V otázce alternativních pohonů pokračuje společnost Renault Trucks ve svých výzkumech. V současnosti výrobce experimentuje s elektrickým pohonem u vozidel o vyšší celkové hmotnosti. To je kupříkladu případ Švýcarska a Francie, kde jsou ve službách firem Nestlé a Carrefour v reálných podmínkách zkušebně provozovány 100% elektrické vozy Midlum o celkové hmotnosti 13 a 16 tun.

Co se týká dálkové přepravy je pro společnost Renault Trucks jedinou alternativou k dieselu zkapalněný zemní plyn (LNG). V kapalném stavu zabírá plyn méně místa, díky čemuž ho lze přepravovat ve větším množství než u vozidel poháněných stlačeným zemním plynem a lze tak dosáhnout hodnoty dojezdu kompatibilní s provozem dálničních vozidel v meziregionální přepravě.

Energie je hlavní výzvou pro silniční přepravu zboží. V reakci na tuto výzvu nabízí společnost Renault Trucks svým zákazníkům soubor konkrétních a efektivních nástrojů a služeb, jakož i řadu spolehlivých a univerzálně použitelných vozidel s alternativními pohony. Vedle toho výrobce investuje do výzkumu a vývoje s cílem nabídnout nová a zlepšovat již existující řešení. Vývoj nové modelové řady je tím nejlepším důkazem: navzdory omezením zaváděným budoucí normou Euro VI bude spotřeba paliva nových vozidel nižší než u vozidel nabízených v současnosti.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!