Nová modelová řada Renault Trucks – Motory Euro VI

21 května 2013, 9:31

Motory Euro VI o objemu 11 a 13 litrů, které bude společnost Renault Trucks instalovat do nových vozidel stavební a dálkové řady, se vyznačují nejnižšími emisemi škodlivin a nejnižší úrovní hluku v historii Renault Trucks. Během vývoje těchto nových motorů společnost Renault Trucks neúnavně dbala na neustálé zvyšování spolehlivosti a na zajištění co nejnižší možné spotřeby paliva pro své zákazníky.

Emisní normy Euro stanovují a omezují čtyři znečišťující činitele: oxidy dusíku (NOx), oxid uhelnatý (CO), uhlovodíky (HC) a pevné částice. Norma Euro VI, kterou bude muset od 1. ledna 2014 splňovat každé nově registrované vozidlo v Evropě, zásadním způsobem snižuje povolenou úroveň emisí škodlivin do atmosféry. V porovnání s normou Euro 0 z roku 1990 se povolená úroveň emisí NOx snížila o 98%, úroveň emisí uhlovodíků o 95%, úroveň emisí oxidu uhelnatého o 89% a úroveň emisí pevných částic o 97%.

Maximální hodnoty je navíc nutné dodržovat ve všech fázích používání vozidla a nikoli pouze za „normálních“ podmínek. V neposlední řadě norma Euro VI zavádí po dobu sedmi let nebo do ujetí 700.000 kilometrů povinnost informovat řidiče o poruchách a spolehlivosti systémů redukce škodlivin ve výfukových plynech.

Společnost Renault Trucks vycházela při vývoji nových motorů Euro VI DTI 11 a DTI 13 z mechanického základu svých motorů Euro V, přičemž se rozhodla jít cestou optimalizace technologie SCR. Tyto motory, známé svou efektivitou a nízkou spotřebou paliva, byly modifikovány z více než 50% a disponují zcela novou řídící jednotkou. Pomocí úprav byla zvýšena efektivita systému SCR. Díky použití nových materiálů při výrobě bylo dosaženo lepšího výkonu při katalytické redukci a tím i efektivního snížení emisí NOx. Systém je nyní dodáván s filtrem pevných částic.‎

Tyto nové motory byly předmětem pravidelných náročných testů sloužících k ověřování jejich vývoje a spolehlivosti. V každé fázi vývoje byly paralelně prováděny precizní vývojové a ověřovací testy a to současně na zkušebních stavech i na vozidlech. Motory jsme například podrobovali rychlým změnám teplot ve velkém rozsahu. Rovněž jsme kontrolovali míru opotřebení pohyblivých součástí a jejich dlouhodobou odolnost během zátěžových testů, v rámci kterých motory běžely téměř nepřetržitě po dobu více než 1.000 hodin. V neposlední řadě nabízí motory Euro VI od společnosti Renault Trucks svým zákazníkům vysokou úroveň výkonu, spolehlivosti a nízkou spotřebu paliva.

Vstřikování
Pro svou vyšší řadu vozidel nabízí společnost Renault Trucks dva různé motory. Mechanický základ pro motory o objemu 11 litrů a 13 litrů Euro VI vychází z motorů Euro V, jejichž výkony, spolehlivost a nízkou spotřebu paliva již není třeba dokládat.

Motor DTI 11 je šestiválec o objemu 11 litrů, který je nabízen ve třech výkonových variantách: 380 koňských sil (1800 Nm), 430 koňských sil (2050 Nm) a 460 koňských sil (2200 Nm).  Vstřikování je elektronicky řízené, systém common rail. Tato technologie zajišťuje vysokou přesnost vstřikování a umožňuje řídit a optimalizovat spalování ve všech režimech využití motoru.

U motoru DTI 13 bylo zachováno vstřikování elektronicky řízenými čerpadlovými vstřikovači. Tato spolehlivá a osvědčená technologie byla vhodným způsobem adaptována pro použití v motorech o uvedeném objemu. Motor DTI 13 je rovněž k dispozici ve třech různých výkonových variantách: 440 koňských sil (1800 Nm), 480 koňských sil (2 400 Nm) a 520 koňských sil (2200 Nm).

Výrobce se rozhodl nepoužívat u motorů o objemu 11l a 13l recirkulační chladící technologii EGR. S cílem vyhovět nárokům normy Euro VI a za účelem dosažení rychlého zahřátí motoru i během fází rozjezdu vytvořil výrobce vlastní systém pro zpětné nasávání výfukových plynů. Ty jsou pak opětovně vháněny do sacího potrubí. V určitých režimech chodu motoru lze zvýšení teploty dosáhnout rovněž pomocí klapky výfuku, prostřednictvím které lze měnit hodnotu protitlaku a tím výrazně zvyšovat teplotu motoru. Cílem je dosáhnout vysoké účinnosti spalování a zvýšit efektivitu fungování systémů redukce škodlivin ve výfukových plynech, které ke své optimální práci vyžadují vysoké teploty.

Systém redukce škodlivin ve výfukových plynech
Nový systém redukce škodlivin ve výfukových plynech byl integrován do koncepce nové struktury podvozků vozidel nové modelové řady. Systém se skládá ze tří prvků: z oxidačního katalyzátoru, filtru pevných částic a z redukčního katalyzátoru (SCR). Inženýrům společnosti Renault Trucks se podařilo sjednotit tyto prvky do jediného kompaktního tělesa umístěného na podvozku. Toto řešení patří k těm nejkompaktnějším na trhu. Společnost Renault Trucks tak může svým zákazníkům nabídnout vysoký obsah palivové nádrže a nádrže pro AdBlue a nástavbářům snadnější karosářské práce.

Oxidační katalyzátor
Funkcí oxidačního katalyzátoru je redukce nespálených uhlovodíků (HC) a oxidu uhelnatého (CO) obsažených ve výfukových plynech. Prostřednictvím chemické reakce přeměňuje 90% těchto škodlivin na neškodné prvky, které jsou dále eliminovány systémem SCR.

Filtr pevných částic
Jak prozrazuje jeho název, je účelem filtru pevných částic zachytávat jemné částice, které jsou při jeho použití eliminovány z 99%. Částice jsou přeměňovány na saze a tyto saze jsou následně spalovány.

Redukční katalyzátor (SCR)
Funkcí redukčního katalyzátoru je redukce poslední škodliviny stanovené normami Euro: oxidů dusíku (NOx). Za tímto účelem využíváme chemické reakce, během níž je do výfukových plynů vstřikován roztok močoviny: AdBlue. Během této reakce jsou přítomné oxidy dusíku přeměňovány na dusík (N2, který představuje neškodný plyn) a vodní páru. Systém tímto způsobem eliminuje 95% NOx.

Díky současnému provedení modernizované modelové řady a přechodu na motory Euro VI mohla společnost Renault Trucks zastavět své nové motory přímo do nových podvozků a zajistit tak jejich dokonalou integraci. Díky propojení osvědčených a inovativních technologií může společnost Renault Trucks svým zákazníkům nabídnout méně znečišťující, méně hlučné, vysoce spolehlivé a zároveň jedny z nejúspornějších motorů Euro VI na trhu.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!